Adalar Belediyesi, son günlerde ‘bazı çevrelerce Belediye Başkanı’na yönelik saldırılarla’ ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklama şöyle

“ADALAR BELEDİYESİ’NDE MOBBİNG DEĞİL

DEMOKRASİ, KATILIMCILIK VE ŞEFFAFLIK UYGULANMAKTADIR

İstanbul’un incisi Adalar, son yıllarda kültürel, sosyal, siyasal açıdan çeşitli çevrelerin hedefi haline getirilmeye çalışılıyor. Adalar’da daha önce hukuk ve yasa kurallarını hiçe sayarak, istedikleri gibi hareket eden bazı çıkar çevreleri Adalar Belediyesi’ni ve Belediye Başkanı Dr. Mustafa Farsakoğlu’nu bu saldırı kampanyasının hedefi yapmıştır. Belediye başkanının belediyeye ait hizmet teknesini kullanmasından, uluslararası proje seyahatlerine kadar, akla gelebilecek her konuda karalama kampanyası yürüten bu çevreler, son olarak belediye personeli üzerinde psikolojik baskı uyguladığını iddia ettiler.

Adalar Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla, demokrasi, katılımcılık ve şeffaflıkla yönetilen bir kamu kurumudur. Yalnızca işçilerle değil memur çalışanlarıyla da toplu sözleşme imzalamıştır.  Çalışmalarına personelin katılımını sağlamak için toplantılar düzenleyen, çalışanlarının hizmet içi eğitimlerle daha verimli olmasını sağlayan, personelinin görüş ve eleştirilerine değer veren bir yerel yönetim anlayışıyla çalışmaktadır. Adalar Belediyesi tüm personeline; yapılan hizmetlerden, harcanan bütçeye kadar bilgi veren, çalışanlarının hizmetlere katılımını sağlayan bir yerel yönetim kurumudur.

Nisan 2009 tarihinden bu güne kadar, belediyede 51 personel toplantısı yapılmıştır.   En son 24 Ekim 2011 tarihinde tüm belediye personeliyle bir toplantı düzenlenerek, yaz mevsimi değerlendirmesi yapılmıştır. Bu toplantıda da her zamanki gibi, personelin ihtiyaçları, önerileri ve şikâyetleri de sorulmuştur.  Gerektiğinde kamuoyuna da sunulacak olan bu toplantıların video kayıtları belediyemizin arşivlerinde mevcuttur. Çalışanın her türlü sosyal-sendikal hakları için çaba sarf eden Adalar Belediye Başkanı Dr. Farsakoğlu ve belediye yöneticileri, yapılan toplantılarla personele faaliyet ve hizmet sunumları ile yapılan her işe çalışanlarının katılımını sağlayan yerel yöneticilerdir.

Basında, belediyede çalışan bir personelin şikâyeti üzerine İçişleri Bakanlığının talimatıyla müfettiş geldiği haberi de yer almıştır. Tüm kamu kurumlarında olduğu gibi Belediyemize de zaman zaman bakanlıktan müfettişler gelerek, çeşitli konularda araştırma ve inceleme görevi yürütmektedir. Bakanlık tarafından görevlendirilen ve tüm araştırmalarını kamu hizmeti ciddiliğiyle ve gizli olarak yürüten müfettişlerin, hangi konuda kimlerin görüşüne başvurduğu açıklanmamaktadır. Belediyemize son gelen Bakanlık müfettişi de 11 ayrı konuda araştırma ve incelemelerde bulunmuştur. 

Gazete haberinde belirtildiği üzere Bakanlık müfettişlerinin soruşturma yapma yetkileri yoktur. Kamu hizmeti vermenin gereklerinden biri olarak Adalar Belediyesi’nin bu araştırma ve incelemeler hakkında basına ve kamuoyuna bilgi veremez. Başka bir kurum ya da kişinin bilgi vermesi de hukuki açıdan doğru değildir.  

Bu konuda iddialarda bulunan, yalan yanlış haberler yaptıran kurum ve kişiler yukarıda bahsettiğimiz karalama kampanyasını yürütenlerdir. Adalar Belediyesi personeli hangi sendikaya üye olacağını kendi özgür iradesiyle belirlemektedir.  İşçi-memur tüm personeliyle toplu sözleşme imzalayan, düzenli bilgilendirme toplantılarında personelinin soru ve görüşlerini açıklıkla değerlendiren Adalar Belediyesi yetkilileri, belediye personeli üzerinde psikolojik baskı uygulamadığı gibi, şeffaf yöneticilik anlayışıyla örnek bir belediyedir.”