İç İşleri Bakanlığı, Müfettiş raporları doğrultusunda Adalar Belediyesindeki bazı görevliler hakkında görevi kötüye kullanmak suçundan soruşturma izni verilmesine karar verdi. Ada Gazetesinin haberine göre;

Adalar Belediyesi üst üste gelen soruşturma izinleri ile sarsıldı. Eski Belediye Başkanı Mustafa Farsakoğlu,eski Belediye Başkan yardımcısı Hıdır Uvaçin, Meclis Üyeleri Aykut Mutlu, Ali Tokdemir, Raffi Herman Araks ve Müslüm Şahin hakkında  5393 sayılı kanunun 68′inci maddesinde belirtilen usul ve esaslara aykırı olarak İç İşleri Bakanlığından izin almadan borçlanarak görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma izni verdi.

İç İşleri Bakanı Efkan Ala bu kararı Adalar Belediyesinin faiz dahil iç ve dış stok tutarının en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerlendirme oranıyla arttırılan miktarını aşmasına rağmen Adalar Belediye Meclisinin 05/03/2012 tarihli ve 45 sayılı kararının alınmasını teklif eden,bu kararın toplantılarında bulunarak bu karara olumlu oy kullanan ve bu kararı uyguladıkları nedeniyle verdiği müfettiş raporlarından anlaşılıyor.