Adalar Belediyesi, Kerbela’yı anma programı  düzenledi. Programa halk ozanı Sadık Gürbüz’de deyişleriyle etkinliğe renk kattı.

Adalar Belediyesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada “İstanbul’un İncisi Adalar, tüm dinlerden, etnisitelerden halkımızın, birlikte kardeşçe yaşadığı bir yerdir. Pesah’tan, Paskalya’ya, Ramazan’dan, Roş Haşana’ya tüm inançların kutsal günlerinin, birlik beraberlik içinde yaşadığı Adalarımızda; bu kez Kerbela Katliamını anarak, Alevi hemşehrilerimizin acısını paylaşıyoruz.

Kerbela Olayı, 10 Ekim 680 (10 Muharrem 61) tarihinde bugünkü Irak sınırları içindeki Kerbela şehrinde yaşanmıştı. Hz. Muhammed’in torunu İmam Hüseyin’e bağlı küçük bir birlik ile Emevi halifesi Muaviye’ye bağlı ordu arasında cereyan etmiştir. Bu savaşta ordu komutanı 1.Yezid, İmam Hüseyin ve taraftarlarını tuzağa düşürerek katletmişti.  Bu savaş Alevi ve Şii inanışının belkemiğini oluşturan en önemli olaylardan biridir. Kerbela Olayı, Alevi ve Şiilerce her yıl çeşitli etkinliklerle yâd edilir. Halkımız arasında ‘12 İmam Oruçları’ olarak bilinen, yas etkinlikleriyle başlayan anmalar, ‘Aşure Günü’ ile bitirilir.  Kerbela,  Alevi ve Şii coğrafyada birçok edebi ve müzikal esere konu ve Halk edebiyatı ve müziğinde de yeni türlerin doğuşuna neden olmuştur.

Bu yıl Kerbela Olayının yıldönümünde, Adalar Belediyesi olarak, bir arada, kardeşçe yaşamanın güzel bir örneğini daha sunuyoruz.  Büyük Halk Ozanımız Sadık Gürbüz’ün seslendireceği deyişlerle Alevi’si, Sünni’si, Yahudi’si, Hristiyan’ıyla tüm inanışlardan Adalılarla Kerbela’yı anıyoruz”