Kartal Belediyesi tarafından içinde 100-150 yıllık  çam ağaçlarının bulunduğu arsaya verilen inşaat ruhsatıyla ilgili tartışmalar sürerken, belediye’yi zora sokacak şok belge ortaya çıktı..

 

Belgeye göre, Belediye vatandaşa kurul kararı ve bilirkişi raporundan önce inşaat ruhsatı verdiği ortaya çıktı.

 

Kurul görüşü, bilirkişi görüşü alındıktan sonra inşaat ruhsatı verilmesi gerekirken bilinçli olarak tam tersinin yapıldığı, birilerinin bilinçli olarak vatandaşa yol gösterildiği belirtiliyor.

 

Önce ruhsat verilmiş, sonra kurula sunulmuş.!

Elimize ulaşan yeni belgeler, olayın skandal boyutunu da ortaya çıkardı.

Arsaya apartman yapmak isteyen vatandaş “İstanbul 1. Bölge Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu”na müracaat ediyor.

 

Skandalı ortaya çıkaran kurul kararı

 

Kurul 07.03.2012 tarihinde vatandaşa şu cevabı veriyor “ İstanbul İli Karlıktepe mahallesi …parselde bulunan 4 adet fıstık çam ağacının apartman yapması nedeniyle kesilmek istendiği belirtilerek, söz konusu ağaçların kesiminin engellenmesinin şahıs dilekçesi ile talep edildiği, mal sahibi tarafından da söz konusu parselde inşaat yapmak için projelerini hazırlayarak ilgili belediyesinden  01.02.2012 tarih ve 1423  nolu yapı ruhsatının bulunduğu, 22.05.2010 tarih 35 tutanak nolu 6831 sayılı Orman Kanununun 116. maddesi ile ilgili tutanak ile Orman İşletme Şefinden ağaçların kaldırılması ile ilgili görüş  yazısının olduğu, parsel maliki tarafından 4 adet çam ağacının kesim talebi ve raportörün 05.03.2012 tarihli raporu okundu, yapılan görüşme sonucunda,  ……ilgili adreste bulunan 4 adet fıstık çam ağaçlarının Orman Fakültesi gözetiminde taşınmasına, neticeden resimlerle birlikte komisyonumuza bilgi verilmesine  karar verildi” diyor.

 

Kurul verdiği kararda  mal sahibi inşaat yapmak için projelerini hazırlayarak ilgili belediyesinden  01.02.2012 tarih ve 1423  nolu yapı ruhsatının bulunduğu” diyor.

 

Kurul 7.03.2012’de karar veriyor oysa ruhsatın veriliş tarihi 01.02.2012, yani kurul kararından yaklaşık bir ay önce..

 

Bu arada kurulun hangi gerekçeyle, görmeden  bu 4 ağacın kesilip nakledilmesine karar verdiği ise büyük bir soru işareti..

 

Öte yandan, vatandaşın başvurusu üzerine, ağaçların nakledilebileceği yönünde  rapor hazırlayan bilirkişi Prof. Doğanay Tolunay’da,  geçtiğimiz gün gazetemize yaptığı açıklamada, zaten kurul’un ağaçların nakledileceği yönünde karar verdiğini, kendisinin de bu kurul kararını dikkate alarak böyle bir karar verdiğini söylemişti.

 

Her ne kadar bu görüşü bilim adamları tarafından kabul görmese de, kurul kararının Tolunay’ın kararında etkili olduğu görülüyor.

 

 

Olayın geçmişi,  ilk müracaat

Bu arsayla ilgili inşaat için ilk müracaat 16.02.2010 tarihinde yapılıyor,  o dönem Başkan Yardımcısı olan Orhan İspekter, vatandaşa şu cevabı veriyor “söz konusu alan içindeki çam ağaçlarının boy ve çapları göz önünde bulundurularak nakli (sökülerek başka şir yere dikilmesi) mümkün değildir. Ayrıca bu ağaçların kesilmesi tarafımızdan uygun görülmemiştir”

 

Yine o dönemde ağaçların durumuyla ilgili bilgi isteyen vatandaşa aynı başkan yardımcısı tarafından verilen yazılı cevapta dört ağacın Türünün Fıstık Çamı, Boy 18 m. Gövde çevresi 203 cm, 207 cm, 196 cm, 174 cm olarak bildiriliyor.

 

 

İkinci müracaat

 

2010 yılında yapılan müracaat ret edilince, arsaya talip olan başka bir müteahhit  11.07.2011 tarihinde belediye’ye müracaat ederek bu arsaya inşaat  yapmak istediğini,  bu nedenle parselde bulunan  4 adet çam ağacının kesilmesini  talep ediyor.

Park Bahçelerin bağlı olduğu yeni Başkan Yardımcısı Gülseren Böyüktaş, 21.07.2011 tarihli yazısında müteaahite şu cevabı veriyor “ Yerinde yapılan incelemede, söz konusu ağaçların sağlıklı ve gövde çaplarının kalın olmasından dolayı nakilleri uygun görülmemiştir.” Diyor.

 

Bu arada belediyenin görevlendirdiği 2 orman mühendisi ağaçların çap’larını ölçüyor. Yapılan ölçümlerde ağaçların 59 cm, 60, cm, 56, cm, 50 cm ve sağlıklı oldukları tespit ediliyor.