Aleviler ırkçı, tekçi ve asimilasyoncu eğitime karşı, yurdun çeşitli bölgelerindeki 15 Alevi dergahından  Ankara’ya yürüyor.

 

 

Tunceli Düzgün Baba Türbesi’nden ilk grup dün yola çıktı. Diğer gruplar ise Kırklareli Topçu Baba’dan, 18 Eylül, İzmir Hamza Baba ve Antalya Abdal Musa’dan, 21 Eylül, Diyarbakır’dan, 23 Eylül Adana Çoban Dede ve Antakya Şıh Hızır Baba’dan, 24 Eylül, Sivas Pir Sultan, Tokat Hubyar Sultan ve İstanbul Karaağaç Tekkesi’nden, 27 Eylül, Amasya Hamdullah Çelebi’den 30 Eylül, Merzifon Piri Baba’dan, 1 Ekim Nevşehir Hacı Bektaş Dergâhı ve Eskişehir Sucuyetin Veli’den, 4 Ekim, Kırıkkale Hasan Dede Dergâhı’ndan, 9 Ekim’de yürüyüşe başlayacak. Yürüyüşün ardından 12 Ekim’de Ankara Sıhhiye Meydanı’nda bir miting düzenlenecek.

 

Tekçi bir eğitim sistemi oluşturuldu

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ercan Geçmez, her yıl değişen eğitim sistemiyle birlikte eğitimin hızla bilimsel, laik, demokratik ve çağdaş çizgiden uzaklaşıldığını vurguladı. AKP hükümetinin Türk İslam sentezci politikalarla tekçi bir eğitim sistemi oluşturduğunu, öğrencileri zorla özel okullara, meslek liselerine ve imam hatip liselerine yönlendirmeye çalıştığını belirten Geçmez, bu ayrımcılığa, baskı ve asimilasyona dikkat çekmek için harekete geçtiklerini söyledi.

Alevileri yok sayan sistemi haklı bulmuyoruz.

TEOG sistemiyle öğrencilerin yeteneklerine bakılmaksızın meslek liselerine, inançlarına bakılmaksızın imam hatiplere yerleştirildiğini vurgulayan Geçmez, “Bu dayatmaları kabul etmeyen gençlerimiz ise açık liselere yönlendirilerek aktif öğretim hayatının dışına itilmektedir. Eğitimde 4+4+4 dayatmasının sonucu Siyasal İslamın egemenliği ile sonuçlanacak, ileri bir süreçte onarılamayacak toplumsal değişimlere neden olabilecek dayatmalar yaşanmaktadır.

 Alevileri yok sayan, farklı inançları yok sayan veya dini eğitim almak istemeyenleri yok sayan bu sistemi haklı bulmuyoruz. Bizler zorunlu din dersleri kaldırılsın isterken çocuklarımızı böyle dini eğitime zorlamalarını antidemokratik buluyoruz.

Bu sistem ile yalnızca Alevi çocukları asimile edilmeyecektir. Bu dayatılan sistemin ülkemizde ve ortak vatanımızda farklı uluslardan ve milliyetlerden ve de farklı inançlardan yaşayan halkımızı tek bir eksende toplayıp, Türk-İslam ekseninde asimilasyona tabi tutmaktır. Dayatılan bu tekçi, gerici, siyasal İslamın eğitim projesine karşı başta Aleviler olmak üzere tüm emekçiler ve demokrasi güçleri olarak direneceğimizi ve bu dayatmalar son bulana kadar alanlarda birlikte mücadele edeceğimizi buradan tüm kamuoyuna bildiririz” diye konuştu.