Kartal'da, son günlerde Alevi vatandaşların evlerinin işaretlenmesi ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Kartal Şubesi Cemevi’nin  kundaklanması olayı, Alevi Dernekleri, bazı siyasi partiler, Sendika temsilcileri STK’ların ve vatandaşların katıldığı binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Ahmet Şimşek Koleji önünde toplanan kalabalık ellerinde, “Alevilik haksızlığa başkaldırıdır” “Aleviyiz, haklıyız, kazanacağız” “Yeni saldırılara boyun eğmeyeceğiz” “Buradayız Aleviyiz bizi de işaretleyin”  “Gerici, faşist, halk düşmanı AKP, karanlığına teslim olmayacağız” şeklinde döviz ve pankartlar açarak sloganlarla Kartal meydana doğru yürüyüşe geçti. 

Minibüs yolundan yürüyerek Kartal Baba alt geçidinden geçen kalabalık, Ankara caddesine yöneldi. Ankara caddesinden yürüyen kalabalık, sloganlarla ve protestolarla sahilden basın açıklamasının yapılacağı Kartal meydana ulaştı. Yürüyüş sırasında çevredeki vatandaşlarda protestoculara alkışlı dstek verdi.


Halklar düşman edilmeye çalışılıyor.
Burada PSAKD Genel Merkez adına yazılı bir açıklama yapan Genel Merkez örgütlenme sekreteri Atilla Özmen, özetle; Emperyalizmin taşeronluğunu yapan AKP iktidarının etnik ve mezhepsel farklılıkları körükleyen politikaları aracılığıyla Alevi ve Sünniler Kürtler, Türkler ve Arapların birbirine düşman edilmeye çalışıldığını söyledi.

Özmen sözlerini şöyle sürdürdü “AKP’nin ırkçı  gerici ve halk düşmanı politikacılarının tetikçileri iki gün önce Çınardere mahallesinde iş başındaydı, yaklaşık 25 kadar alevi kökenli yurttaşımızın evine ansızın işaretler konulmuştu. Aynı zihniyeti taşıyan tetikçiler bu sabah da PSAKD Kartal Cem evini kundaklayarak yakma girişiminde bulundular. Cumhur Başkanına, Başbakan’a ve İç İşleri Bakanına soruyoruz.?

Yargıtay 7. Dairesinin Cemevleri’nin ibadethane olmadığına dair Diyanet İşleri Başkanlığı’nın fetvasını yasal hale getiren kararı, başbakan’ın Cem evlerimizi  ucube diye niteleyen nefret dolu dili, İstanbul Üniversitesinde Sivas katliamının yıldönümünde anma yapan Üniversitelilere saldırarak “Sivas’ta yaktık yine yakarız” diyen dille aynı dildir ve gayrimeşrudur. Yüksek mahkemenin verdiği kararda aynı şekilde Aleviliğin kültürel inançsal ve felsefi değerleriyle dalga geçmek anlamına geldiğinden alevi toplumunun gözünde gayrimeşrudur.

Siyasi iktidara çağrımız sorumluluğunun gereğini yerine getirmesi ve bir süredir ülkemizin farklı yerlerinde duvarlara anlamsız şekillerle resim ve yazılar yazan bu kabiliyetsizleri yakalayıp adalete teslim etmesi ve halkımız arasına düşmanlık tohumları ekilmesini sağlayacak söylem ve eylemlerden vazgeçmesidir.

Ancak bilinmelidir  ki, ülkemizde ve bölgemizde yaşanan tüm gelişmelerin takipçisi olacağız. Irkçı gerici ve halk düşmanı AKP’yi durduracağız”

 

Özdemir, iki gün önce Kartal Çınar dere Mahallesi’nde 25 Alevi yurttaşın evlerine işaretler konulduğunu ve PSAKD Kartal Cem evinin kundaklandığını iddia etti. Özdemir, “Cumhurbaşkanına, Başbakana ve İçişleri Bakanı’na soruyoruz? Alevi açılımının

ileri demokrasi anlayışınızdaki formatı bu mudur? Siyasi iktidara çağrımız sorumluluğunun gereğini yerine getirmesi ve bir süredir ülkemizin farklı yerlerinde duvarlara anlamsız şekillerde resim ve yazılar yazan bu kabiliyetsizleri yakalayıp adalete teslim etmesi ve halkımız arasına düşmanlık tohumları ekilmesini sağlayacak söylem ve eylemlerden vazgeçmesidir. Ancak bilinmelidir ki ülkemizde ve bölgemizde yaşanan tüm gelişmelerin takipçisi olacağız ırkçı gerici ve halk düşmanı AKP’yi durduracağız dedi.Grup, yapılan basın açıklamasının ardından sessizce dağıldı.