Önceki gün Kartal Belediye Meclisi’nde meclis başkan vekilliği ile komisyon seçimleri yapıldı.

Encümen seçimlerin’e 2 CHP’li meclis üyesi ile 1 AKP’li meclis üyesi seçildi.

Bu seçimlerden sonra hangi CHP’li üyenin AKP’li meclis üyesi için oy kullandığı olay oldu. İlçe Başkanı esti gürledi, kim olusa olsun gereğini yapacağım dedi.

İddiaya göre, şimdi de, AKP’li meclis üyesine kimin oy kullandığını bulmak için, meclis üyelerinden isim yazılarak yazı alınıp gizli oylarla karşılaştırılıyormuş..

İlçe Başkanı’da esip gürlüyor “kim olursa olsun gereğini yapacağım” demiş. Bundan sonra ne yapacak hep beraber göreceğiz.

Olayla ilgili bir araştırma yaptım 5393 sayılı belediye kanununu inceledim. Uzmanlarla görüştüm.

Yapılan o meclis toplantısı geçersizdir. Yok hükmündedir. Belediye kanunu gayet açıktır.

19. madde “Belediye meclisi, seçim sonuçlarının ilânını takip eden beşinci gün belediye başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır. Meclis bu toplantıda, üyeleri arasından, gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile en az iki kâtip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer” diyor.

İlk iki yıl için seçildi mi seçildi. Görev süreleri 31 Mart 2016’da bitti mi bitti.

İki yıl sonra, ne olması gerekiyor. Meclis Belediye Başkanı’nın Başkanlığında ilk dönem olduğu gibi yeniden toplanması gerekiyor ve yeni Meclis Başkanvekilliği,  katip üyeleri ve komisyonlara seçilecek üyeleri seçmesi gerekiyor.

Ama öyle olmadı. Meclis fiilen görev süreleri sona eren eski Meclis Başkan vekili  Ali Ekber Şahin, katip üyeler Önder Turmuş ve Mustafa Yüksel başkanlığında toplanarak yeni Başkanvekili ve komisyon üye seçimlerini yaptı. Uzmanlar bunun tamamen yasaya ve belediye kanuna aykırı olduğunu söylüyorlar.

Yani Belediye Başkanı meclise gelecek meclisi açacak, yeni Başkanvekili, katip üyelerin seçimini ve yeni komusyonların üyelerinin seçimini yapacak, ondan sonra isterse meclisten ayrılabilir.

Belediye Başkanı’nın başkanlık yapmadığı o toplantı yok hükmündedir. Görev süresi bitmiş bir Başkanvekilinin meclisi açması yok hükmündedir. Esik Başkanvekili ve katip üyelerin yasa gereği görev süreleri 31 Mart’ta bitmiştir.

Görev süresi fiilen biten Başkanvekili’nin meclisi toplama ve yönetme yetkisi yoktur.

19. Maddede de belirtildiği gibi ilk meclis toplantısı gibi, meclisi yine belediye başkanının toplaması ve yeni Başkanvekili ile yeni katip üyelerin seçimini yaptıktan ve komisyon üyelerinin seçimlerini yapıp tıktan sonra meclisten ayrılabilir.

O nedenle bu meclisin aldığı karar yok hükmündedir. Geçerliliği yoktur.