İldan konuşmasında şunları söyledi. Ülkemiz dünyanın en jeopolitik coğrafyasının merkezinde bulunmaktadır. Cumhuriyeti ve cumhuriyet halk partisini kuranların temel felsefesi ülkemizi bu önemli merkezde çağdaş uygarlık ailesinin önemli bir ailesi yapmaktadır. Bu nedenle laik demokratik insan haklarına saygılı ve hukukun üstünlüğüne esas alan bu anlayış doğrultusunda dış politikasını da yurtta barış dünyada barış ilkesine kurmuştur.

Dünyanın birçok ülkesi kurtuluş mücadelesi verirken Türkiye’nin mi modern anlayışını kendine modern almıştır. Ve bin bir zorlukla yeniden kurulan ülkemiz çok kısa zamanda dünyanın en saygın yerini almıştır. Oysa bugün iktidarda olanlar tam bağımsızlık anlayışı üzerine kurulan bu ülkeyi nasıl bağımlı bir hale getirdiklerini kuruluşumuzu bedava sattıklarını görmekteyiz. Milli görüş gömleğini çıkarttık diyerek halkı aldatıp iki dönemdir tek başına iktidar olan AKP nin gizli gündemini nasılda sinsice nasıl hayata geçirdiğini en açık bir şekilde görüyoruz

Bütün hukuk sistemimize kendi derin devletini kurmak ve egemen kılmak için nasıl değiştirerek geliştirdiğini açık ve net bir şekilde görüyoruz.

Değerli dostlar bildiğiniz gibi 12.06.2011’de milletvekili genel seçimleri yapılacaktır. Bu seçimde 550 milletvekili seçilecek ve bu vekiller 4 yıl süresinde ülkemizi yönetecekler. Bende huzurunuzda neden aday olduğumu neler yapmak istediğimi kısaca belirtmek isterim;

 

Bu onurlu ailenin bir üyesi olarak siyasal mücadelemi elbette ki partimizin ilkeleri amaçları program ve politikaları doğrultusunda yapmakla sorumluyum.

 siyasal birikimlerimi, mesleki bilgi ve tecrübemi, partimizin amaçları doğrultusunda partililerimizin ve halkımızın hizmetinde sunmanın zamanı geldiğine inandığım için adayım.

 Sizleri parlamentoda en iyi şekilde temsil etmek, yoksulun, emekçinin, kadının gençliğin ve tüm halkımızın sesi olmak için adayım.

Hukukun üstünlüğünü egemen kılmak, insan hak ve özgürlüklerini en geniş anlamda demokrasi standartlarına kavuşturmak için adayım

Kalkınmayı dengeli bir şekilde ülkemizin her tarafına götürmek için adayım

Genel başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu son kurultayda ortaya koyduğu ve partimizin politikalarını projeleri haline getiren 41 sözün sonuna kadar ve arkasında olmak için adayım. Ülkemizin var olan sorunlarını biliyor ve yaşıyorum. Bu sorunların çözümü CHP nin tek başına iktidar olmasıyla mümkündür. Bunu da bütün gücümüzle gece gündüz kar kış demeden çalışarak gerçekleştireceğim. 13 Haziranda Cumhuriyet Halk partinin iktidarında buluşmak üzere hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. Diğer milletvekili arkadaşlarıma da bu süreçte başarılar diliyorum.