Basına ve Kamuoyuna

 

Aralarında Rıza Türmen, Tarhan Erdem, Binnaz Toprak, Süleyman Çelebi, Ziya Halis gibi eski vekillerin; İbrahim

Kaboğlu, Turgut Tarhanlı, Levent Köker, Sevtap Yokuş gibi hukuk profesörlerinin; Adalet Ağaoğlu, Ahmet Ümit,

Murathan Mungan, Oya Baydar, Hasan Cemal, Zülfü Livaneli gibi yazarların; Fuat Keyman, Yakın Ertürk, Taha

Parla gibi akademisyenlerin; Baki Düzgün ve Gani Kaplan gibi Alevi kurum temsilcilerinin; Ömer Faruk

Gergerlioğlu, Cihangir İslam gibi mütedeyyin aydınların olduğu bir grup Meclis’teki milletvekillerine çağrıda bulundu:

 

Milletvekillerine çağrımızdır...

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin milletvekili dokunulmazlığıyla ilgili geçici Anayasa maddesi teklifi kabul edilemez bir

dizi hukuksal ve siyasal yanlış barındırmaktadır. Anayasa ile güvence altına alınmış milletvekili dokunulmazlığı ve yasama sorumsuzluğu,

 

● Anayasa’ya ve hukuka aykırı bir geçici maddeyle kaldırılamaz,

● Milletvekilleri hiçbir gerekçeyle ‘savunma hakkı’ndan yoksun bırakılamaz,

● Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yolu kapatılamaz,

● Çok temel bir evrensel hukuk ilkesine göre hiçbir yasal ya da anayasal değişiklik geçmişe dönük uygulanamaz,

● Dokunulmazlıkların topluca kaldırılması cezaların şahsiliği ilkesiyle kesin olarak çelişir ve kolektif cezalandırmaya

yol açması kabul edilemez.

● 1994’te DEP Milletvekillerine yapılanların ve sonrasında yaşananların demokrasi ve barış alanında yarattığı tahribat

Türkiye kamuoyunun hafızasında canlılığını korumaktadır. Bugün de demokratik muhalefeti susturmayı, Meclis’i

çoğunluk tahakkümü ile etkisizleştirmeyi amaçlayan bu teklif siyasal bir linçi hedeflemektedir.

Bu nedenlerle aşağıda imzası bulunan bizler, tüm milletvekillerine, evrensel hukuk ilkelerine aykırı, demokratik siyaseti tıkayıcı bu teklife karşı çıkmaları ve destek vermemeleri için çağrıda bulunuyoruz...

 

İMZALAYANLAR:

 

Adalet Ağaoğlu

 

Ahmet Ümit

 

Akın Birdal

 

Ali Akel

 

Alper Taş

 

Aydın Engin

 

Prof. Dr. Ayşe Erzan

 

Ayşegül Devecioğlu

 

Doç. Dr. Ayşen Candaş

 

Baki Düzgün

 

Prof. Dr. Baskın Oran

 

Bekir Ağırdır

 

Prof. Dr. Binnaz Toprak

 

Celal Başlangıç

 

Cevat Öneş

 

Prof. Dr. Cihangir İslam

 

Fethiye Çetin

 

Doç. Dr. Fikret Başkaya

 

Fikret İlkiz

 

Prof. Dr. Fuat Keyman

 

Gani Kaplan

 

Prof. Dr. Gençay Gürsoy

 

Gülseren Onanç

 

Hasan Cemal

 

Hülya Gülbahar

 

Hüsnü Okçuoğlu

 

İbrahim Betil

 

Prof. Dr. İbrahim Kabaoğlu

 

Prof. Dr. Levent Köker

 

Levent Tüzel

 

Mehmet Emin Aktar

 

Melda Onur

 

Murathan Mungan

 

Nesrin Nas

 

Orhan Gazi Ertekin

 

Osman Kavala

 

Oya Baydar

 

Ömer Faruk Gergerlioğlu

 

Ömer Madra

 

Rıza Türmen

 

Salman Kaya

 

Prof. Dr. Sevtap Yokuş

 

Süleyman Çelebi

 

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı

 

Prof. Dr. Taha Parla

 

Tarhan Erdem

 

Prof. Dr. Turgut Tarhanlı

 

Ufuk Uras

 

Ümit Kardaş

 

Prof. Dr. Yakın Ertürk

 

Yücel Sayman

 

Ziya Halis

 

Zülfü Livaneli