“Son günlerde Tunceli’de vukua gelen hadiselere dair raporlar 4.5.1937 tarihinde Atatürk’ün ve Mareşal’ın huzurları ile tetkik ve mutaala edilerek aşağıdaki sonuçlara varılmıştır.

 

     1.Toplanan kuvvetlerle Nazimiye Keçikezen (Aşağı Bor) Sin, Karaoğlan hattına kadar, şedit ve müessir bir tarruz hareketi ile varılacaktır.

 

2.     Bu defa isyan etmiş olan mıntıkadaki halk toplanıp başka yere nakil olacaktır. Ve bu toplanma ameliyesi de köylere baskın edilerek hem silah toplanacak, hem de bu suretle elde edilenler nakledilecektir. Şimdilik (2000) kişinin nakil tertibatı hükümetçe ele alınmıştır.

Mülahaza

            Sadece taarruz hareketiyle ilerlemekle iktifa ettikçe isyan ocakları daimi olarak yerinde bırakılmış olur. Bunun içindir ki, silah kullanmış olanları ve kullananları yerinde ve sonuna kadar zarar vermeyecek hale getirmek, köyleri kamilen tahrip etmek ve aileleri uzaklaştırmak lüzumlu görülmüştür.

 

       Not : Malatya’dan ve Ankara’dan gönderilen kuvvetlerin cepheye vasıl olmaları ve cephedeki kuvvetlerin ufak tefek talimleri ve istirahatları ve bundan başka Diyarbakır’dan gelecek taburun tavzifi, bütün bunlar düşünülerek bir hafta sonra yani 12 mayısta ileri harekete başlanabileceği anlaşılmaktadır.

 

       Not : Paraya acımaksızın içlerinden çok adam kazanıp kullanmaya çalışmak lazımdır”