Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı plan değişikliği ile; Sultanbeyli’de 107 ada, 1 parsel’de bulunan ve mevcut planlarda  “ dini tesis alanı” olarak ayrılan kamuya ait araziyi “ Ticaret + Konut” alanına dönüştürdü.  7445 m2 alana sahip arazi 16.09.2011 tarihli 1/1000 ölçekli  uygulama imar planında “DİNİ TESİS” alanında bulunuyordu. 

 Bakanlık 19.12.2016 tarihinde bir protokol’e söz konusu parselin devrini  İller Bankası A.Ş. ye  devrini yapıyor.  Bakanlık daha sonra bu alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planını ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğini 23.03.2017 tarihinde onaylayarak, Ticaret + konut fonksiyonuna alıyor.

Bakanlık tarafından fonksiyon değişikliği yapılarak Konut+Ticaret alanına alınan yerin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 24/03/2017-22/04/2017  tarihleri arasında (30 gün) süriyle  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde askıya çıkarıldığı öğrenildi.  

CHP’li Doğan ve Sağlam’dan çağrı

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan İnşaat Mühendisi ve eski İBB Meclis üyesi İbrahim Doğan ve İBB Meclis üyesi ve CHP İl yöneticisi Hakkı Sağlam, çağrıda bulunarak alanlara sahip çıkılması gerektiğini belirterek “Yapılan bu plan düzenlemesi; plan bütünlüğüne aykırı olmakla birlikte, kamu yararı taşımayan ve tamamen ticari ve rantiyeci bir mantıkla yapılan düzenlemedir.  Sultanbeyli ilçesinde kent halkının kamusal alanlara (okul, park, sağlık alanı, vs. ) ihtiyacı varken, kamuya hizmet etmesi gereken söz konusu kamu kurumu ticari bir şirket gibi çalışıyor. 

Sultanbeyli de yasalara aykırı olarak yapılan ve kamusal alanları birilerine peşkeş çekerek yok eden bu siyasi anlayışa karşı CHP olarak siyaseten karşı duracağız. İlçe halkının malı olan kamusal alanlara sahip çıkacağız. Yasal mevzuata aykırı olarak yapılan ve kamu yararı taşımayan bu düzenlemelere karşı gerekli yasal itiraz ve işlemleri CHP olarak yapacağız.  AKP yönetimleri döneminde sayısız  miktarda kamu alanları ticari mantıkla,  birilerinin çıkarı uğruna, yasalara aykırı bir tarzla imara açılarak yok edildi.  Buradan halkımıza çağrı yapıyorum; kamusal alanlarımıza, yaşam alanlarımıza sahip çıkalım.