Basın Konseyi, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile ilgili Star Gazetesi’nde yayınlanan asılsız habere yönelik olarak oybirliğiyle ilgili basın-yayın organı hakkında kınama kararı aldı.

 

Star Gazetesi’nde 30 Ocak 2016 tarihinde “CHP’li Televizyonda Terör Progandası” başlığıyla yayınlanan haberde, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç hakkında asılsız iddialara yer verildi. Bu haber üzerine Ali Kılıç’ın vekili Avukat Ergün Özer tarafından Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Filiz Güler hakkında şikayette bulunuldu. Şikayet dilekçesinde ilgili haberin Kılıç’ın kişilik haklarını ve itibarını zedeleyici, küçük düşüren ve eleştiri sınırlarının ötesinde olduğu belirtilerek, haberin ahlaka aykırı özel amaçla hazırlandığını ifade edildi.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu bu dilekçe üzerine, 17 Şubat 2016 tarihinde toplanıp, Star Gazetesi hakkında, “Basın Meslek İlkeleri”nin 1, 2, 4, 9 ve 16’ıncı maddelerinin ihlal ettiğini tespit ederek kınama cezası verilmesine hükmetti. Konsey ilgili karar metninde şunlara yer verdi: Haberde, “CHP’li Başkan Kılıç’ın adı Suruç’taki patlamada gençleri olay yerine götüren yardımcısıyla da gündeme gelmişti” şeklindeki ifadelerin kullanıldığı belirlendi. Yüksek Kurul, haberde Ali Kılıç’ın Yol TV’yi yönettiğinin söylendiğini ancak şikayetçinin Star Gazetesi’ne gönderdiği ihtarname metninde ve Konsey’e sunmuş olduğu dilekçelerinde ise; Kılıç’ın “Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu Başkanlığı’nda 1999 senesinde istifa ederek ayrıldığını, oysa Yol TV’nin 2006 yılında kurulduğunu, yardımcısı olduğu iddia edilen Baki Düzgün’ün ise, hiçbir zaman Ali Kılıç’ın yardımcılığı veya danışmanlığını yapmadığını öğrenmiştir. Buradan hareketle Yüksek Kurul, şikayetçi Ali Kılıç’ın haberde doğrudan terör örgütüyle bağlantılı ve işbirliği içerisinde gösterildiğini; gerek haber başlığında gerekse haberin ayrıntılarında Kılıç’ın iddia edilen terör örgütüyle ilişkisini kanıtlayacak herhangi bilgi ve belge bulunmadığını, şikayetçinin Alevi olduğu ve Yol TV’nin de Avrupa Alevi Dernekleri’ne bağlı bir yayın organı olduğuna vurgu yapılarak, gerek Alevi topluluğu gerekse de şikayetçinin terör örgütü ile bağlantılı gösterilmeye çalışıldığını, ayrıca Star Gazetesi’ne gönderilen tekzip metninin de yayınlanmadığını tespit ederek kınama cezası vermiştir.