Kartal Belediye Başkanı, meclisin eylül ayı toplantısında iptal ettiği yetkileri yeniden görüşülmek üzere  meclise iade etti.

 

Eylül ayı meclis toplantısında, belediye meclis üyesi İbrahim Doğan, 2009-2010 ve 2012 yıllarında belediye başkanına verilen yetkilerin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle ilgili meclis kararlarının iptali için önerge vermiş önerge gündeme alındıktan sonra yapılan oylamada belediye başkanına verilen yetkiler oy çokluğuyla iptal edilmişti.

 

Başkanın iade gerekçeleri

Belediye Başkanı, 5393 sayılı yasanın 23. maddesi gereği, meclis kararının yeniden görüşülmesini talep ederek meclise havale etti.

 

Belediye Başkanı gerekçesinde, alınan kararın hiçbir hukuki ve haklı bir sebebe dayandırılmadığını, ayrıca iptal edildiği bildirilen meclis kararlarında ret oyu kullananlar tarafından dahi süresinde dava açılmadığına” vurgu yapmaktadır.

 

Bu mahkeme kararları gerekçe değimlidir.?

 

Belediye Başkanı, meclisin aldığı iptal kararının “ hiçbir hukuki ve haklı bir sebebe dayandırılmadığını, ayrıca iptal edildiği bildirilen meclis kararlarında ret oyu kullananlar tarafından dahi süresinde dava açılmadığını” ileri sürmektedir.

 

 

1- Oysa, Ortadağ’da belediye’ye ait Fenerbahçe Tesislerinin yanındaki arsanın satışıyla ilgili, 05.03.2010 tarih ve 2010/ 33 sayılı meclis kararının iptali için “ret” oyu veren meclis üyeleri İstanbul 7. İdare Mahkemesine dava açmış, meclis kararı 2010/779  sayılı kararla iptal edilmiştir.

 

2-Belediye Başkanı bu yetkilerle alakalı “ret” oyu kullanan meclis üyelerinin dava açmadığını söylüyor. Oysa, yine “ret” oyu kullanan meclis üyeleri, belediye başkanına geniş kapsamlı yetki veren 11.05.2012 tarih ve 2012/74 sayılı meclis kararının iptali için İstanbul İdare Mahkemesi’nde dava açmış, mahkeme her konunun kendi içerisinde ayrı ayrı bağımsız olarak sınırları belirlenmiş şekilde yetkilendirilebileceğine karar vermiştir. Bu karar emsal olması açısından çok önemlidir.

 

3-Bir mahkeme kararı da, yeni adliye binasının yanında bulunan belediye’ye ait benzin istasyonu yeri ile ilgilidir. Mahkeme,  meclisin verdiği, “satabilir veya kat karşılığı verilebilir” kararını iptal etmiştir. Belediye Başkanının bunlardan sadece biri ile ilgili yetki isteyebileceği gerekçesiyle iptal etmiştir.

Bu kararlar, meclisin yetkileri iptal etmesinde uyarı niteliğinde olmuştur.

Burada yürütmenin başını ağrıtacak bir durum daha var, mahkeme bütün yönleriyle meclis kararını iptal etti. Yeniden meclis kararı alındı, yeni meclis kararıyla yeniden ihale yapılması gerekirken bu yapılmadı. Bu ihalenin yeniden yapılması gerektiğini düşünüyorum.

 

Gerek 5393 sayılı belediye kanununda, gerekse ilgili diğer kanunlarda belediye başkanına genel manada yetki verilemeyeceği, meclisin ve encümenin kendi yetkilerini belediye başkanına devredemeyeceği açıkça belirtilmiştir. Yetki istenen konu ayrı ayrı meclise getirilerek yetki istenebileceği, meclisin geniş kapsamlı bir yetkiyi belediye başkanına vermesinin hukuka aykırı olduğu belirtilmektedir.

 

Durum bu kadar açık iken ve birçok mahkeme kararı ortada iken, belediye başkanı her konuda tek tek meclisten yetki almak yerine, hukuka uygun olmadığı halde acaba genel yetkide neden ısrar etmektedir.

Meclis neden devre dışı bırakılmak istenmektedir.

Bir konuyla ilgili yetki istenirken, konuyu meclise getirip tartıştıktan sonra yetki almak dururken “siz yetkiyi bana verin ben hallederim” demekte neden ısrar edilmektedir.

 

Meclis niye var. Meclis bu tür konuların konuşulup tartışılması için var, farklı fikirlerin görüşlerin dinlenmesi için var. Meclisin her şeyden haberdar olma bilgilenme hakkı var.

Siz bunları meclis üyesinin elinden alırsanız, demokrasiyi katletmiş olursunuz.

 

Olayın en vahim tarafı, belediye başkanının bu yapılanlar karşısında ısrar etmesidir.

Bir belediye başkanı olarak ne istiyorsun.?  “Falan yerdeki arsayı satacağım” getir meclise al yetkini git sat. “Ben falan yeri kiralayacağım” getir meclise olayı anlat al yetkiyi git kirala. “Ben iskele alacağım” getir meclise bilgi ver, meclisi ikna et al yetkiyi git al.

 

Ama belediye başkanı bunlarla uğraşmak istemiyor, verin bana toptan yetkiyi ben hallederim diyor. Meclis daha önce bu yetkileri verdi.

Demek ki meclis belediye başkanının bu yetkileri iyi kullanamadığı için geri alma ihtiyacı duydu. Demek ki, belediye başkanı halledemedi ki, meclis kendisine dur dedi.

 

Ben meclisin iptal ettiği yetkileri, bunca mahkeme kararına ve Danıştay kararlarına rağmen  tekrar geri vereceğini düşünmüyorum.