AKP’nin seçim bildirgesinde yerel yönetimlere yönelik yeni hedefler dikkat çekti.

 

EMİNE KAPLAN/ CUMHURİYET- 7 Haziran bildirgesinde “Merkezi idareden mahalli idarelere yetki ve görev aktarımı, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nda getirilen ilkeler doğrultusunda yasal bir zemine kavuşturacağız” denilirken, 1 Kasım bildirgesinde, şartta geçen ‘özerklik’ ifadesi çıkarıldı.

Söz konusu bildirgede, “Avruya Yerel Yönetimler Şartı’yla uyumlu olarak merkezi idare ve yerel yönetimler arasındaki ilişkileri yeniden düzenleyeceğiz. Ayrıca yerelleşmeyi, yerel yönetimlerin güçlendirilmesini ve suistimallerin önüne geçmek üzere etki bir denetimi esas alan bir yasal düzenlemeyi hayata geçireceğiz” denildi. Bu hedef, 1 Kasım seçimlerinden sonra kurulan Ahmet Davutoğlu hükümetinin programında da yer aldı.

‘Büyük dönüşüm’

Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan seçim bildirgesinde, Avrupa Yerel Yönetimler Şartı’yla ilgili tüm ifadelerin ayıklanması ve şarttan hiç söz edilmemesi dikkat çekti. Bunun yerine Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir belediye Başkanı olmasıyla yerel yönetimlerde büyük dönüşümün başladığı savunarak, AKP’li belediye başkanlarının icraatı övüldü. Bölgedeki HDP’li belediyelere kayyım atanmasına da değinilen bildirgede, “FETÖ, PKK ve DEAŞ terör örgütlerinin, Güneydoğu’da bazı illerde oluşturmak istediği şiddet sarmalına izin verilmemiş, şehirde yaşayan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları için kullanılması gereken kaynakların terör örgütüne aktarıldığı, belediye iş makine ve araç gereçlerinin terör örgütünün hizmetine sunulması ve çukur olayları için kullanılarak istismar edilmesinin önüne geçilmiştir” denildi.

Yeni sisteme yeni model

Yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle uyumlu biçimde yerel yönetimlerde önemli reformlar gerçekleştirileceği belirtilen bildirgede, hedefler şöyle sıralandı:

* belediye çalışmalarının daha verimli ve etkin bir hale getirilebilmesi için ilk olarak belediyelerin icrai gücü artırılacaktır. Bu amaçla yerel yönetimlere yeni yetki ve görevler verilecektir.

* Merkezin görev alanında olan bazı işler yerel yönetimlere devredilecektir.

* Belediyelerin mali kaynakları güçlendirilecektir.

* belediye üst yönetimlerinin (bağlı kuruluşlar dahil) belediye başkanı ile birlikte göreve gelmesi ve ayrılması sağlanacaktır.

* Katılımcılık ve hesap verebilirliğin bir gereği olarak belediye meclislerinin denetim gücü artırılacaktır. Bunun için denetim mekanizmaları güçlendirilecek, belediye şirketleri Belediyec Meclis Denetim Komisyonu kapsamına alınacaktır.

* Meclis toplantıları ve belediye ihalelerinin internet üzerinden canlı yayınlanması zorunlu hale getirilecektir.gg