Kartal Belediyesi İmar Komisyonu üyeleri, CHP’den Osman Güdü (Mimar) İbrahim Sarı (Mimar) Metin Uluyurt, AKP’den Abdi Kesimal (İnşaat Mühendisi) Hüsna Balcı (Mimar)’nın

Yakacık’ta “heyelan” bölgesinde bulunan ve planlarda yapı yasağı -Şehir Parkı olarak ayrılan, bir araziyi, imara açmak için yaptığı plan tadilatı teklifi üç kez meclisten geri gönderilmesine rağmen, dördüncü kez meclise havale etmesi, kafalarda soru işareti yarattı.!

Bilim adamlarının hazırladığı “ Felaket olur” raporu doğrultusunda  meclis üyelerinin üç kez geri gönderdiği, dördüncü kez meclise gelen  bu olayla ilgili nasıl bir yol izleyeceğini kamuoyu merakla bekliyor.

Taner Özdemir ortaya çıkarmıştı

Bilirkişi raporunu ortaya çıkaran CHP meclis üyesi Taner Özdemir, o günkü oturumda raporu CHP’li ve AKP’li meclis üyelerine  dağıtarak bu planların meclisten geçmemesi gerektiğini söylemişti.. CHP grubunda da konuyu gündeme getiren Özdemir , bu planların geçmesi durumunda, sonuçlarının CHP’ye ve insanlara zarar vereceğini söylemişti.

“Felaket olur”

Bilim adamları, imara açılması istenen yerin “heyelan bölgesi” olduğunu, bölgenin sürekli hareket halinde olduğunu, buranın yapılaşmaya açılması durumunda felaket olacağını” yönünde rapor hazırlamıştı.

İşte o rapor

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hakkı Eyidoğan (İTÜ Maden Fakültesi) Prof. Dr. Mustafa Erdoğan (İTÜ Maden Fakültesi),  Doç. Dr. Cengizhan İpbüker (İTÜ İnşaat Fakültesi)’in hazırladığı rapor da çarpıcı tespitlere yer veriliyor.

Rapor’un sonuç bölümü şöyle

1-Yakacık 119 pafta,  944 ada, 82 parsel sayılı gayrimenkul dahil olmak üzere, Kori Sitesi olarak adlandırılan alanın tamamı ile Geriatri Hastanesi arazisi ve spor caddesi arasında kalan bölgenin tamamı yamaç moluzu üzerinde bulunmaktadır.

2- Heyelan hareketi, Dr Hulki Müderrisler Geriyatri Hastanesinin inşaat çalışmalarına yönelik temel hafriyat kazısından sonra başlamıştır.

Çevrede yaptığımız incelemede, Geriyatri Hastanesinin temel hafriyatı ve onu izleyen inşaat aşamasından önce arazi duyarlıdır. Ve her hangi bir deformasyon oluşmamıştır. Heyelan hastane inşaatının önünden başlamış ve daha güneydeki spor caddesine kadar ulaşmıştır.

Facianın boyutu

Raporun sonç bölümünde şu görüşlere yer veriliyor “tarafımızdan hazırlanan heyelan kinetiğine ilişkin sonuçlar çarpıcıdır. Bu sonuçlara göre heyelan hala devam etmektedir. Harekete bağlı tahribatın ve etkilenme bölgesinin yağışlı periyotlarda hızla artacağı görülmektedir. Gerekli mühendislik önlemlerinin alınmaması halinde hastane inşaatı dahil olmak üzere, Koru Sitesi’nin tamamı ile Koru Yolu’nun kuzeyindeki konutların tamamı yakın bir gelecekte bu heyelandan etkilenecektir”