Geçtiğimiz günlerde Maltepe İller Bankası’nın arazisi ile ilgili CHP İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı’nın bir yıl önce iller bankası arazisi önünde yeptığı “birileri zengin olacak” sözlerine atıfta bulunarak “ Kimler zengin oldu” manşetiyle kamuoyuna duyurduğumuz haberimizle ilgili, İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı'dan seçim arefesi olması nedeniyle henüz bir cevap gelmedi. Basın Danışmanı Samet Akter’le ön görüşme yapıldı. Bir açıklama yapması talep edildi. Salıcı’nın bu konuda yapacağı açıklamayı kamuoyu ile paylaşacağız..

Bu arada, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, bu olayla ilgili haberin çıktığı bazı gazetelere gönderdiği açıklama da, eksik ve yanıltıcı bilgi içermesi nedeniyle açıklama kamuoyunda ve parti içinde kabul görmedi.

Çünkü, Mustafa Zengin döneminde Maltepe Belediyesi ve CHP tarafından inşaat alanının 106 bin M2'ye çıkarılmasına karşı çıkılmış, protesto edilmiş ve ruhsat verilmemiştir. Yeni dönemde aynı inşaat alanı 259 bin M2 kareye çıkarılmıştır. Bu duruma itiraz edilmediği gibi, belediye tarafından dava dahi açılmamıştır. Üstelik ruhsat verilmesi için gayret sarf edilmiştir?

Olayı, belediye başkanının bazı gazetelere gönderdiği açıklama üzerinden irdeleyelim...

Plan notlarında “ilgili idareden” “silüet onayı” alınacaktır denilmektedir. Belediye, “ilgili idare” nin İBB olduğunu, 100.000 ölçekli üst İstanbul planları İBB'nin yaptığını ve yetkinin de onda olduğunu bilmesine rağmen, neden İBB'den onay almamıştır, yada alamamıştır?

Peki, neden bakanlıktan görüş isteme yolunu baş vrulmuştur? İddiaya göre, sözü edilen araziye ruhsat verilmeden önce Maltepe Belediyesi’nden bazı yetkililerin “silüet onayı” için İBB’ye gittiği, İBB'den üst düzey yetkilinin “ben bu yükseklikte bir yere onay vermem”diyerek geri çevirdiği belirtiliyor.. Bunun üzerine, bakanlık yolu deneniyor.

Belediye o açıklamasında konuyla ilgili bölümde şunları söylüyor “01.06.2013 tarihinde yayınlanarak, yürürlüğe giren Planlı Alanlar TİP İmar Yönetmeliği gereği Estetik Komisyonu zorunluluğu getirilmiştir. İller Bankası A.Ş.'nin, ruhsat ve silüetle ilgili kararı kimin vereceğine dair Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sorduğu görüş sonrasında; ruhsat, estetik ve silüet kararının ilçe belediyesince verilmesi gerektiği Bakanlıkça tarafımıza bildirilmiştirdiyor..

Bakanlık, belediye onay verir demiyor.

İşte belgesi

Oysa, Bakanlığın açıklaması öyle diğil. Bakanlıktan gelen yazıda özetle “bakanlığımıza sorulan söz konusu planın Maltepe ilçe bütünündeki mevcut yapılaşmalar, meri imar planı kararları ve arazi kotları dikkate alınarak ilçe belediyesinde belirlenebileceği DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR” diyor. Belediyenin cümleleri ile bakanlığınki aynı değil.

Yani Bakanlık, kesin bir dille “belediye verir” demiyor. “ben öyle değerlendiriyorum” diyor. “silüet Onayı” nı sadece 100.000’lik planları yapan İBB verebilir. İlçe belediyesi, İstanbul’un 100.000’lik planını yapan İBB’nin üstünde olabilir mi? Onun için bakanlık sözü yuvarlamış, madem sordunuz, ben böyle değerlendiriyorum demiş..

Belediye, bakanlığın bu cümlesinden yola çıkarak alel acele belediye'de bir “Estetik Komisyonu” kurarak bu komisyon üzerinden inşaat ruhsatı için onay veriyor.

Oysa “Silüet Komisyonu” ile “Estetik Komisyonu” aynı şey değil. Estetik Komisyonu belediyenin de açıklamasında belirttiği gibi “yapının estetiği, rengi, çatı ve cephe kaplamasının nitelikleri, yapının inşasında kullanılan mimarinin özellikleri ile ilgili görüş bildirir” Oysa İBB bünyesinde kurulu bulunan “silüet komisyonu” 100.000 ölçekli planlar çerçevesinde silüet onayı verir. Yetki İBB'dedir.

Plan Notlarındaki “ilgil idare”den kasıt da İBB'dir. Kaldı ki 15.06.2009 tarihinde “Silüet”le ilgili alınan bir karar var. Bu karara göre İstanbul'da yükseklikler 70-80 metre ile sınırlandırılmıştır. Plan kararlarının yönetmelikten önce geldiğe de bilinmektedir.Konun uzmanları, silüet onayı açısından bakanlığın böyle bir yetkisinin bulunmadığını söylüyorlar.

Bu normal bir durummudur.Eğer bir belirsizlik varsa, bunu kimin sorması gerekir? Belediye'nin kime sorması gerekir İBB'ye, Peki neden Belediye kendisi İBB'ye sormuyor da, İller Bankası bakanlığa soruyor? Belediye'de onun üzerinden ruhsat veriyor?

 

Yükseklik ve inşaat alanı 

İşte o ruhsat

Belediye, yükseklikle ilgili o açıklamada ne diyor “ Ruhsatlandırılan yapının yüksekliği iddia edildiği gibi 201 değil, 134,5 metredir” diyor.

Oysa ruhsatta yüksekliğin belediyenin açıkladığı gibi 134.5 metre değil, 163.5 olduğu görülüyor. İnşaat alanının da 259 bin M2 olduğu görülüyor. Burada bazı alanların çırkarılarak hesaplama yapılmasının doğru olmadığı belirtiliyor.  

Belediye açıklamasında “Dünya miras listesinde yer alan İstanbul'un sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri ile kent görünümüne (silüetinin) etki edecek bir durum söz konusu değildir” deniliyor.

Peki belediye neye istinaden, elindeki hangi belgeye dayanarak “silüet’in kent görünümüne etki edecek bir durum söz konusu değildir” diyebiliyor?

Bunu söylemesi için elinde “silüet oyanı” olması gerekmiyor mu? Böyle bir onay var mı? Yok?

Bir önemli iddia daha, ihale bittikten sonra burayla ilgili ikinci plan tadilatı yapıldığı belirtiliyor. Yani ihale yapılıyor, firmalar ihaleye giriyor. İhale ilgili bir firmada kalıyor, ruhsat alınmadan yeni bir plan tadilatı yapılıyor. Bir takım değişiklikler ve artışlar yapılıyor daha sonra ruhsat verildiği iddia ediliyor. Eğer bu doğru ise bu vahim bir olaydır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından, bu konuda da belediyeden bir açıklama bekliyoruz. Bunu da kamuoyu ile paylaşacağız..

Öte yandan uzun süre CHP’nin başını ağırtacağa benzeyen bu olayı, önümüzdeki günlerde, İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı’ya ve belediyecilik konusunda deneyimli olan Gürsel Tekin’e soracağız ve gelişmeliri kamuoyu ile paylaşacağız..