Çevre ve  Şehircilik  Bakanlığı , Üsküdar, Küçük Çamlıca mahallesinde, 58 ada, 1 ve 2 nolu parsel’de bulunan ve mevcut planda “doğal ve kentsel sit alanında” kalan çevre sakinlerinin Günü birlik tesis  alanı (park –piknik alanı) olarak kullandığı 3000 m2 park alanını, parsel bazında plan tadilatı yaparak ÖZEL EGİTİM ALANI  yaptı. 

     

Bakanlığın yaptığı bu plan tadilatı kamuoyunda büyük tepki topladı. Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız İBB eski CHP Meclis üyesi, İnşaat Mühendisi İbrahim Doğan “Yapılan bu plan tadilatı yasalara ve plan bütünlüğüne aykırıdır. Zira bir kentin planları  bütünlük ve plan hiyerarşisi  içinde bir seferde yapılır.  Buna göre donatı alanları, korunması gereken kültür varlıkları, sit alanları ve doğal çevre gibi tüm faktörler, yeşil alanlar, resmi kurum alanları ön görülerek plan bilimsel çerçevede katılımcı bir anlayışla hazırlanır.

Plan yapılırken kamu yararı esas alınır. Bir kentin planı o kentin  Anayası sayılır. Eğer bu yasaya uyulmazsa  kent planları  bilimsel özelliklerini yitirir. Ve böylece  çarpık kentleşme ile birlikte donatı alanlarını yok eden ranta  yönelik planların  önü alınamaz. 

 

İBRAHİM DOĞAN “BAKANLIK İŞİNİ GÜCÜNÜ BIRAKMIŞ YEŞİL ALANI İMARA AÇIYOR

Çok acıdır ki bu anlayışın öncülüğünü çevreyi ve kenti koruma görevini  üstlenmiş Bakanlık yapıyor. Bu kentin  belediye  başkanları ve kent parlamenterleri var. Bunların  görevi kentin planlarını yapmak.  Bakanlık bunları yok sayıyor. Ve mevcut planlarda  donatı alanı olan yeri  “parsel bazında” plan tadilatı yaparak   bu alanı Özel Eğitim alanı fonksiyonuna alıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  bütün işini gücünü bırakmış  İstanbul’un neresinde  yeşil alan, donatı alanı varsa  imara açıyor. Dolayısı ile kentin  her tarafı betonlaştırılıyor. Ve  kent yaşanmaz hale getiriliyor. Tatbikî böylesi bir kentte yağmur yağınca ortalık harabeye dönüşür. Çünkü  bu   siyasi anlayış  ranta hizmet ederek felakete davetiye çıkarıyor. Biz bu anlayışı kabul etmiyoruz ve siyaseten karşısındayız”dedi.

Plan tadilatının, 19.07. 2017 tarihinde bir ay süreyle askıya çıkarıldığını söyleyen Doğan “yapılan plan tadilatının  yasalara, plan ilkelerine, plan bütünlüğüne, imar mevzuatına aykırı olduğu için ve  kamu yararı taşımayan bu planlara süresi içinde  gerekli itirazı yapacağını söyledi.