CHP Çekmeköy İlçe Başkanlığı, hazırlanan yeni planlara askı süresi içinde itiraz etti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İlçe Başkanı Hüseyin Kızıldaş, şunları söyledi.

“Bilindiği gibi Çekmeköy Merkez,Mimar Sinan,Mehmet Akif,Hamidiye ve Çamlık Mahalleleri ile ilgili olarak uygulamaya konulan 1/1000’lik imar planı için,Büyükşehir Belediyesince onaylanan 1/5000’lik plana uygun olmadığı iddia edilerek Mimarlar Odasınca İstanbul 9. İdare Mahkemesine dava açılmış ve bu dava 30.06.2016 tarihinde sonuçlanmış ve 1/1000’lik imar planı iptal edilmiştir. Bu nedenle 5 büyük mahallede inşaatlar durdurulmuş, yeni ruhsat verilmemiş bu nedenle müteahhitler, kendi inşaatını yapanlar, arsalarını ve evlerini terk edenler bu iptalden zarar görmüşlerdir. Çekmeköy Belediyesinin bilerek ve isteyerek yaptığı bu imar yanlışlıkları ve mahkemenin iptali, birçok   Çekmeköylü’nün mağdur olmasına sebep olmuştur.

  Bu kere Çekmeköy Belediyesi yeniden 1/1000’lik bir plan hazırlamış, oy çokluğu ile Çekmeköy Belediye Meclisince onaylanan bu plan, Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmiş ve Büyükşehir Belediye Meclisince oy çokluğu ile tadilen onaylanmıştır. Hazırlanan yeni 1/1000’lik imar planı ne yazık ki, İstanbul 9. İdare Mahkemesinin iptal gerekçelerinde belirtilen birçok hususu düzeltmediği gibi yeni yanlışlar ve 1/5000’lik plana uyumsuzluklar içermektedir. Zaten Büyükşehir Belediyesinin de 1/1000’lik planı tadilen onaylaması bu yüzdendir.

   Şimdi bu yeni plana göre yapılacak uygulamalar da birçok yeni mağduriyetleri yaratacaktır. Aynı ada içerisinde bir inşaatın emsali 1’den 2’ye çıkarılıp, diğer sitelerin emsalini 1’den 0.50’ye düşürmek gibi yanlış ve haksız uygulamalarla karşılaşılacaktır.

   Bu yeni imar planında dikkat çeken bir önemli değişikliğe daha dikkatinizi çekmek istiyoruz. Hamidiye Mahallesi Barış yolu Caddesi Alperen Sokakta bulunan İETT otobüslerinin son durağı olarak kullanılan yaklaşık 8000m2’lik alan, eski planda “Belediye Hizmet Alanı” iken, yeni planda “Özel Okul Alanı” olarak değiştirilmiştir. Netice olarak herhangi bir özel okula satılması sağlanacaktır. Halbuki bu kıymetli arsayı kamuya yararlı bir yatırım için planlamak gerekirdi. CHP Çekmeköy İlçe Başkanlığı olarak, Belediye Meclis Üyelerimizin de imzalarını alarak, süresi içerisinde Çekmeköy Belediyesine itirazda bulunduk ve bu arsanın örneğin Hastane yapılması için imar değişikliği yapılmasını teklif ettik.

    İmar planının yeni mağdurlar yaratmadan, 1/5000’lik İmar planına uygun, kamusal alanları elden çıkarmadan ve Çekmeköyümüz için gerekli yatırımlara tahsis edilerek uygulamasını dileriz”

Kızıldaş ilçemizin öncelikli ihtiyacı hastane ve genel afet durumunda toplanma alanının olmaması sizin ve kamoyunun huzurunda yöneticilere sesleniyorum genel afet deprem olasılığına karşı insanları toplayacağınız bir alan varmıdır? Yoksa ne yapmayı düşünüyorsunuz.

Kızıldaş araziyle ilgili burnumuza pis kokular geliyor, TÜRGEV yada, herhangi bir kuruma satılması yada devir edilmesi durumunda bedenlerimizi ortaya koyacağımızdan kimsenin tereddütü olmasın, CHP olarak sonuna kadar bu arazinin takipçisi olacağız dedi.