Bilim adamlarının “ heyelan bölgesinde bulunduğu, heyelan tehlikesinin devam ettiği, yakın gelecekte bölgenin heyelandan etkileneceği, yapılaşmanın sakıncalı olduğu” yönünde rapor vermesine rağmen, Kartal Belediyesinin Yakacık’taki bir araziyle ilgili  beşinci kez meclise getirdiği plan tadilatı teklifi, bu kez de  CHP Genel Merkezin müdahalesi ile meclisten geri çekildi.

Genel Merkez yetkililerinin, uyarılarını dikkate alan İl ve ilçe yöneticileri ile meclis üyeleri, imar komisyonunun olumlu raporuna rağmen, teklifi meclisten geri çekti. Daha önce bu yerle ilgili verilen teklif dört kez meclise gelmiş ve ret edilmişti.

Gurupta konuşan İlçe Başkanı Kamer Gök, partililerin bu konuya duyarlılık gösterdiğini, Genel Merkezin ve İl’in konudan haberdar olduğunu, kararın geçmemesi yönünde görüşleri olduğunu kendilerinin de uyum içinde Genel Merkezin görüşlerini dikkate almaları gerektiğini söyledi. Gurup toplantısına Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’te katıldı.

Bu arada, plan tadilatı teklifinin meclisten geçmesi için imar komisyonunda olumlu görüş bildiren İmar Komisyonu Başkanı Mimar Osman Güdü, Genel Merkezin müdahalesinden sonra, mecliste teklifin ret edilmesini talep etti. Bunun üzerine yapılan oylamada teklif ret edilerek geri çekildi.

 

İşin ilginç bir yanı, bu olayla ilgili CHP İBB meclisinde hem komisyonda hem de mecliste hayır oyu kullanmıştı. O gün İBB’de hayır oyu kullanan Kartal Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı Mimar Osman Güdü, bu gün teklifin meclisten geçmesi yönünde komisyon raporunda olumlu oy kullanması eleştirilirken, mesleği olmadığı halde duyarlı davranarak rapor’a muhalefet şerhi koyan CHP’li Kemal Uyan ise taktir topladı.

Öte yandan, bilirkişi raporunu Taner Özdemir ortaya çıkarmış, raporu CHP’li ve AKP’li meclis üyelerine dağıtmıştı. O gün gurupta da bir konuşma yapan Özdemir “bu planların meclisten geçmemesi gerektiğini geçmesi durumunda sonuçlarının CHP’ye ve insanlara zarar vereceğini söylemişti.

 

Bu arada, mecliste konuyla ilgili söz alan Orhan İspekter, bu arazinin imara açılmaması gerektiği yönünde ki  kaygılarını ve eleştirilerini dile getirerek, bu konuda bilim adamlarının hazırladığı raporu okudu.

O rapordan

Peki o rapor ne diyor.? İstanbul Teknik Üniversitesi’nden, Prof. Dr Hakkı Eyidoğan (İTÜ Maden Fakültesi), Prof. Dr. Mustafa Erdoğan (İTÜ Maden Fakültesi), Doç. Dr. Cengizhan İpbüker (İTÜ İnşaat Fakültesi)in konuyla ilgili hazırladığı raporda çarpıcı tespitlere yer veriliyor.

Rapor’un sonuç bölümü özetle şöyle.. ?

 

1-Yakacak 944 ada, 119 pafta, 82 parsel sayılı gayrimenkul dahil olmak üzere Koru Sitesi olarak adlandırılan alanın tamamı ile Geriatri Hastanesi arazisi ve spor caddesi arasında kalan bölgenin tamamı yamaç molozu üzerinde bulunmaktadır.

 

2-Heyelan hareketi, Dr. Hulki Müderrisler Geriyatri Hastanesinin inşaat çalışmalarına yönelik temel hafriyat kazısından sonra başlamıştır. Çevrede yaptığımız incelemede, Geriyatri Hastanesinin temel hafriyatı ve onu izleyen inşaat aşamasından önce arazi duyarlıdır ve her hangi bir deformasyon oluşmamıştır.

Heyelan Hastane inşaatının önünden başlamış ve daha güneydeki spor caddesine kadar ulaşmıştır. Heyelan Koru sitesinin bahçe duvarını, ortak mülkiyet durumundaki havuzun önemli bir kısmını, site içi istinat duvarlarını, merdiven basamaklarını, elektrik su ve kanalizasyon alt yapısı ile site içindeki bir binayı tahrip etmiştir.

Spor caddesinde ki 4 binayı kullanılmaz hale getirmiştir. Çarpıcı sonuç Tarafımızdan hazırlanan heyelan kinematiğine ilişkin sonuçlar çarpıcıdır.

Bu sonuçlara göre heyelan hala devam etmektedir. Harekete bağlı tahribatın ve etkilenme bölgesinin yağışlı periyotlarda hızla artacağı görülmektedir.

Gerekli mühendislik önlemlerinin alınmaması halinde hastane inşaatı dahil olmak üzere, Koru sitesinin tamamı ile Koru yolunun kuzeyindeki konutların tamamı yakın bir gelecekte bu heyelandan etkilenecektir”