İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal’ın talebi üzerine, Kartal Belediyesi,  park alanında bulunan bir arsayı baro’ya tahsis etmek istemesi, tepkilere neden oldu.  AKP Grubu bu gün (Çarşamba)mecliste görüşülecek olan olaya sert muhalefet edeceğini açıkladı.

İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, CHP’li Kartal Belediyesi’ne arsa tahsisi konusunda bir yazı gönderdi. Kocasakal yazısında özetle  “ İlçeniz sınırları içinde bulunan ve Dünyanın en büyük adliyesi olarak ifade edilen Anadolu Adliyesi’nde her gün 5000-7000  meslektaşımız görev yapmaktadır. Adliyenin proje tasarımının yetkinlikle yapılmamış olması, Baromuza mekan tahsisinde güçlükler yaşanması ve meslektaşlarımızın yeterli hizmet alamaması/ veremesi nedeniyle Baromuz tarafından Adliye ye yakın mahallerin araşışı söz konusu olmuştur.

Mülkiyeti başkanlığınıza ait bulunan Anadolu Adliyesi yakınlarında ki her hangi bir arazinin ekte sunduğumuz proje çerçevesi’nde yapılandırılmak suretiyle Baromuza tahsisini talep etmekteyiz”

Bu yazı üzerine Belediye, Adliyenin yanında bulunan bir kısmı belediye’ye bir kısmı hazineye ait “park” alanında bulunan bir arsayı 25 yıllığına baroya vermek için konuyu meclise getirdi.

Belediye Emlak İstimlak Müdürlüğü, Başkanlık makamına gönderdiği yazıda şu görüşlere yer verdi

“ 10670 ada PARK parsel sayılı taşınmazın olurlarınız halinde meslek kuruluşlarından İstanbul Baro Başkanlığı ile Belediyemiz işbirliğinde ortak hizmek gerçekleştirmek adına prefabrik yapının İstanbul Baro Başkanlığı tarafından yapılarak 25 yıl süre ile bedelsiz kullanılması, süre bitiminde ise yapının belediyemize bırakılması doğrultusunda ilgili meslek kuruluşu ile arşılıklı protokol yapılması hususunda 5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 75/c maddesine göre karar alınmak üzere yazımızın Meclise havalesini arz ederim” görüşünü bildirdi

Park alanının yapılaşma açılmasına tepki gösteren AKP, bu gün (Çarşamba) mecliste görüşülecek olan bu konuya sert muhalefet edeceğini açıkladı.