İstanbul Şehir Üniversitesi’ne tahsis edilen ve içinde tescilli fabrika yapılarının yer aldığı yapıların yıkımına başlandı. Mimarlar Odası’nın da aralarında bulunduğu bazı Sivil Toplum Kuruluşları, tescilli fabrika yapılarının yıkımına ruhsat veren CHP’li Kartal Belediyesi önünde yarın saat 12.00’de bir basın açıklaması yapacak.

 

Cumhuriyet dönemi endüstri mirası niteliğinde fabrika, yönetim, lojman ve sosyal tesis yapıları ile 4 bin 100 ağacın yer aldığı alan 3. derece doğal sit niteliğinde. Arazinin bir bölümünde ise 1. derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenen erken Bizans dönemine ait arkeolojik kalıntılar yer alıyor. 2003’te yapılan koruma amaçlı imar planında alanın büyük bölümü şehir parkı olarak planlanmıştı. Ancak arazinin yaklaşık 300 dönümü 2009’da ‘eğitim tesisi’ fonksiyonuna alınarak kurucuları arasında Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da bulunduğu Bilim ve Sanat Vakfı’na  49 yıllığına tahsis edildi.

 

Kartal Belediyesi ruhsat vermiş

Kartal Belediyesi 4 Temmuz 2014’te fabrika binalarının yıkımı için yıkım ruhsatı verdi. Geçen hafta, yıkımın başladığını tespit ettiklerini söyleyen Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu, arazide Cumhuriyet döneminin Endüstriyel mirası olan fabrikaların yıkılarak yerine yeni binalar dikileceğini, bölgenin yapı yoğunluğunun da artırılacağını söyledi. Muhcu, “Kamuoyundan saklanarak bir yıkım ruhsatı verilmiş. Arazi Şehir Üniversitesi’ne bedelsiz denebilecek bir rakamla tahsis edildi. Tahsisin durdurulması ve imar planlarına karşı açılan davalar hâlâ sürüyor” dedi.