Milli Piyango İdaresi sorumluluğundaki Şans Oyunlarında haksız kazanç ilişkileri bulunduğu iddialarıyla ilgili bir basın açıklaması yaptı.

 

 Değerli Basın Mensupları

       Milli Piyango İdaresi sorumluluğundaki Şans Oyunlarında haksız kazanç ilişkileri bulunduğuna dair iddialarımızı ve bu konudaki soruları31 Mayıs 2012 tarihli önergemizde dile getirmiştik.

        Bu önergemizi müteakip, aradan geçen 10-12 günlük süre içinde iddialarımızın ciddiyetini gösteren yeni bulgular ortaya çıkmıştır. Bu bulguları konu başlıklarıyla ve içerikleriyle dikkat ve takdirinize sunuyorum. Bu bulgu ve iddialara Milli Piyango İdaresi’nin değil, İlgili Bakan’ın doğrudan ve somut cevaplar vermesi gerekir. Demagoji yapmadan, soyut ve dayanaksız açıklamalar yapmadan milyonlarca insanın kafalarındaki soru işaretlerinin giderilmesi gerekir.

 

 Buna göre   ;

 (1) 22. Yasama Döneminde AKP Amasya Milletvekili KİT Komisyon  Üyesi Hamza Albayrak’ın dile getirdiği soruların hepsi   askıdadır, belirsizliğini korumaktadır.

 

  Şans oyunlarına ait Yönetici şifrelerinin Milli Piyango İdaresi yerine, sistemi kuranGTECH Şirketinde olması sebebiyle, Kurum’un değilŞirketin çıkarları koruma altına alınmıştır. Öyle ki,sistemin çökmesi, çalışmaması, arızalanması hallerinde bile Firmayayaptırım uygulanması mümkün değildir. Sözleşmedekamu yararının gözardı edildiği; sistemin çökmesi, çalışmaması kısmen veya tamamen arızalanması halinde firmaya uygulanacak yaptırımın bulunmadığı ifade edilmektedir.

 

 Milli Piyango İdaresi Müfettişlerinin bile sistem üzerinde denetim yapamadıkları , dış dünyaya kapalı olduğu iddia edilen sayısal oyun sistemine Gtech’in kendi ofisinden erişilebiliyor olmasının kaygı verici olduğu iddia edilmektedir.

 

Bu Firma, yani Gtech Firması Türkiye pazarında deneyimli olan bir firma olup, 1997 yılından bu yana Milli Piyango İdaresiyle işbirliği içinde olduğu yönünde bilgiler vardır. Bu firmayla , Milli Piyango İdaresi arasındaki sözleşme ilişkisinin devam edip-etmediği konusunda belirsizlikler vardır.  Bu firmaya mükerrer ve fazla ödeme yapıldığına dair ciddi iddialar vardır.

 

Bu Firmayla sözleşme ilişkisi devam etmekte midir?

Bu bulgu ve iddialara rağmen neden devam etmektedir?

Düşündürücü ve ibret verici olan husus şudur;2004 yılından bu yana Dönemin  AKP Amasya Milletvekili tarafından da somut olarak dile getirilen bu ciddi iddialara bugüne kadar hiçbir tatminkar açıklama getirilmemiştir.

 İvedi olarak açıklama getirilmelidir.

 

  2. iddia ve bulgu;

 

 14 Nisan 2012 tarihinde;  bir sayısal loto bayisinde, 2 kupon 6 biliyor,

 

Ertesi hafta aynı bayide yine aynı kişi tek başına yine 6 biliyor

- İhtimal hesaplarıyla açıklaması yapılamayacak bir tesadüf!!!

 

 3. iddia ve bulgu;

 

         Sayısal ve süper loto çekilişlerinde 6,5,4,3 bilenlerin ne kadarının kişilerin kendi seçtiği rakamlara, ne kadarının makineye seçtirenlere çıktığı internetten açıklanmamaktadır.

 

         Ayrıca, sayısal ve süper loto çekilişlerinde istenilen rakamlar düşürülebilmektedir. Oynanırken, hangi rakamların tercih edildiği merkezden görülmektedir. Elektronik cihazlarla oynandığı için görülmektedir. Seçilmeyen veya az seçilen rakamlar düşürülmektedir. Çok oynanan, yani tercih edilen rakamlar düşürülmemektedir.

 

 Milli Piyango İdaresi şeffaf ve dürüst çalışmamaktadır.

 

  (4) Düşük ikramiye kazanan numaralar  sistemde görülmemektedir.  Somut Olayla bu iddiaya da açıklama getiriyoruz;

 

 11.01.2012 tarihinde süper loto oynayan bir yurttaş3 numarayı biliyor. Yetkili bayie götürüyor,“sistemde gözükmüyor” cevabını alıyor. Başka birkaç bayiye götürüyoraynı cevabı alıyor.

 

 Küçük bir meblağ olduğu için (6.85 TL) başlangıçta olayı takip etmemek düşüncesinde olan yurttaşımız,kuşkulanıyor,  Milli Piyango İdaresinin İstanbul Bahçekapı’daki Merkezine gidiyor. Orada da aynı cevabı alıyor.“Boşverin bu ikramiye için değmez” deniliyor. Aksaray’daki yeni yerlerinde taşındıklarında bir daha bakabileceklerini söylüyorlar.

 

 Başlarından savıyorlar.

Bu yolla, düşük seviyede olduğu için tahsil edilmeyen ya da takip edilmeyen ikramiye tutarlarının yine muazzam rakamlara ulaştığı ve akıbetlerinin belirsiz olduğu anlaşılmaktadır.

 

Bu kayıt dışı yapı denetlenmemektedir.

 

5. İddia ve bulgu;

       Sayısal, süper loto, şans topu, 10 numara oyunlarının oynama süresi saat 21.00’de sona ermekte ve bu saatte makineler kapatılmaktadır. Ancak, çekilişler saat 22.30’dan sonra yapılmaktadır. Bunun gerekçesi nedir?

 

 TRT’nin 15 kanalı olmasına rağmen,milyonlara hitap eden böylesine önemli bir konunun hiçbir inandırıcı gerekçe getirilmeden canlı yayından kaçınılması başlı başına sorgulanması gereken bir olgudur.

 6. olgu          ;

Ankara- Yenimahalle, Antalya -Muratpaşa, İstanbul- Sarıyer ve Küçükçekmece’deki bayilerden satın alınan biletlere isabet eden ikramiyeler olayı….

 

 Bu bayilerin işleticileri kimlerdir?

 

İkramiyeler kimlere isabet etmiştir? Bu kimselerin özgeçmişleri ve ikramiyeden sonraki ekonomik durumları nasıldır.

Değerli Basın Mensupları;

Anlatımını yaptığımız bu olay ve iddiaların tamamı somut ve günceldir. Dayanakları vardır. Sisteme müdahale edildiğini ve sistemin artık denetlenemez hale geldiğini göstermektedir

Milli Piyango yapılanmasında kayıt dışılık vardır. Kayıt dışı bir gelir mekanizması oluşmuştur. Devlet eliyle, bu yapı himaye edilmektedir. Belirsizlikler sürdürülmektedir.

 

 Devleti   yöneten  idari   ve   siyasi   karar mekanizmaları bu yapıdan beslenmektedir.

 

  Bulgular ve oluş şekli bunu göstermektedir.

 

 ******

 Loto oynayan, milli piyango biletleri alanların büyük çoğunluğu;işsizler, düşük maaşla çalışanlar, dar gelirliler, emekliler, hiçbir işi olmayanlardır. Umutlarını Devletin güvencesi altındaki bu Kurum’a bağlamışlardır. Çaresizliklerinden buraya yönelmişlerdi.

 

Bu şekilde çaresizliklerinden bu Kurum’a yönelenlerin yanında, bu süreci çıkar ve nüfuz ilişkileri içinde zenginleşme aracı olarak kullanan bir kesim de vardır. Bu yolla muazzam gelirler elde edilmektedir.  Hükümet, yurttaşlarımızın çaresizliği ve yoksulluğu üzerinden Bütçe geliri elde etmeyi Kurumsal hale getirmiştir. Bir taraftan da, bu Kurumsal yapılanma ve ilişkiler esnasında ayrıca haksız kazanç ilişkileri doğmuştur. 

 

 Hükümet, yoksul ve çaresiz hale getirdiği insanlarımızı fiilen kumara yöneltmektedir. İnsanlarımızın bu çaresizlikleri ve yoksullukları üzerinden Bütçe gelirini kapatmaya çalışan ve bu anlamda vahşi kapitalizmin temsilcisi olan bir siyasi iktidar kimliğiyle karşı karşıya olduğumuz görülmektedir. İnsanlarımızın kutsal değerlerini, dini değerlerini istismar ederek siyaset yapanlar bir taraftan da yine insanlarımızı kumar batağına iterek haksız kazanç ilişkilerini Kurumsal hale getirmektedirler.

 

Milli Piyango İdaresi Bürokratları, yasama denetimi anlamında muhatabımız değildir.

 

 Muhatabımız ilgili ve sorumlu Bakan olan Maliye Bakanı’dır.Maliye Bakanını Bütçe hakkı, garip-gurebanın, fakir-fukaranın hak ve hukuku adına  ve Milletvekili sorumluluğu çerçevesinde görevini yapmaya, kamuoyunu  bilgilendirmeye davet ediyoruz.

 

 Sayısal lotoda (6/49) için ifade edilen ihtimal oranının “14 milyonda 1” olduğu teknik olarak ifade edilmektedir. Bu ve benzeri ihtimal oranlarına rağmen vuku bulan “birçok tesadüfün !!!!” açıklık kazanması ve halkın vicdanında doğmuş olan kuşkuların  giderilmesi gerekir.

 

 Piyangoya umut bağlayan milyonlarca yoksul ve çaresi  insanlarımızın umutlarını bile acımasızca sömüren bu sakat iktidar anlayışını teşhir etmeye ve sorgulamaya devam edeceğiz.