DAP Yapı’nın Kartal sahide, eski çimento fabrikasının bulunduğu alana yapmaya başladığı “İstanbul Marina projesi”  “Kartal, Maltepe, Pendik Dayanışması” tarafından protesto edildi.

 

Grup adına proje alını önünde bir basın açıklaması yapan Mimarlar Odası Kartal Şubesi yöneticilerinden  Esin Köymen “Kamuya ait alanlar Altın Tepside Sermaye Gruplarına Sunulmaya Devam Ediyor” dedi.

 

Köymen açıklamasında şu görüşlere yer verdi  “Yaşadığımız bölgede tüm kamusal ve yeşil alanlar, plan tadilatları ile yapılşmaya açılmakta, kentimiz yağmalanmakta ve yaşanmaz hale getirilmektedir.

 

Devlet desteği ile ayrıcalık

Yaşam alanlarımız; Kentsel Dönüşüm alanı, Riskli alan, Özel Proje alanı, gibi tanımlamalarla parçalanarak, sermayenin daha fazla kar elde edebilmesi için devlet desteğiyle ve ayrıcalıklı imar haklarıyla yeniden şekillendirilmektedir.

 

Kartal sahilindeki mülkiyeti hazineye ait yaklaşık 64.000 metre karelik, eski çimento fabrikasının bulunduğu alan; aynı yağma anlayışıyla 2011 yılının son iki ayı içinde bedelsiz olarak TOKİ Başkanlığı’na devredilmiştir.

 

TOKİ tarafından 05.11.2012 tarihinde planı yapılan bu alan; 13.12.2012 tarihinde TOKİ İştiraki Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından “Arsa Satış Karşılğı Gelir Paylaşımı işi” olarak ihaleye çıkmıştır.

Sınıfsal ayrım yapılıyor

Yazılı ve görsel medyada sıkça reklamları yapılan İstanbul Marina Projesi; Ofis AVM, Otel, Özel Hastane ve Özel Okul Proje görselleriyle pazarlanmaktadır. Plan kapsamında bile olmayan Marina, projesinin satış aracı olarak kullanılmaktadır.

Yüklenici firma DAP YAPI, yaptığı reklamlarla açıkça sınıfsal bir ayrım yaparak, hitap ettiği kesimi ayrıcalıklı ilan etmektedir.

Kentte bölge bölge yaratılan bu ayrıcalıklı alanlar, yaşam alanları değil, kar amaçlı ticarethanelerdir.

2008-2011 yılları arasında İBB tarafından yapılan ve kamuoyunda “Zaha Hadid” planları olarak bilinen 1/5000 ölçekli “Kartal Merkez Nazım İmar Planı” açılan davalar sonucu defalarca iptal edilmiştir. Plan kapsamında yer alan Yunus Çimento Fabrika alanı plan bütününden çıkarılarak bu kez TOKİ eliyle planlanmıştır. Bu yöntem, mahkeme tarafından verilen iptal kararlarını geçersiz kılmanın aracı haline gelmiştir.

Mahkeme kararları ile hukuksuzluk tespit edildi

Verilen Mahkeme kararları ve bilirkişi raporlarıyla hukuksuzluğu tespit edilmiş olan 1/5000 ölçekli “Kartal Merkez Nazım Planı” parça planlama yöntemi ile hayata geçirilmektedir. Üstelik TOKİ eliyle yapılan bu plan, yaklaşık 300.000 metre karelik yapı yoğunluğu nedeniyle bölgeye büyük bir yük getirirken, mevcut tren tren yolu parsel içinde yer altına alınmış, transfer merkezi iptal edilmiş, sanayi caddesi yol güzergahı değiştirilmiş ve park alanları neredeyse yok edilmiştir.

 

Yaşam alanlarımıza müdahale ederek, topluma dayatılan projelerin gerçekleştirilmesi uğruna; bilim teknik, etik ve hukuk tanımaz davranışlar sona erdirilmelidir.

Sağlıklı kentleşme ve yaşanılır bir kent ortak talebimizdir.

Yaşam alanlarımıza sahip çıkmak ve yaşamımızı özgür kılmak için mücadeleye devam edeceğiz”