Kartal’ın planlarında “Deprem Toplanma Merkezi” olarak ayrılan kamu’ya ait arazi, yapılan plan tadilatıyla “Deprem Toplanma Merkezi” alanı olmaktan çıkarılarak “Meslek Lisesi” alanına çevrildi.

 

Kartal, Petrol İş Mahallesi minübüs yolu Endüstri Meslek Lisesi’nin arkasında bulunan ve Kartal’ın depremde tek toplanma alanı olarak ayrılan, 7.500 metre karelik 57 parsel’de bulunan kamu’ya ait arazi, geçtiğimiz yıl İBB meclisinde Günüy Planlarında yapılan plan tadilatı ile imara açılarak  “Deprem Toplanma Alanı” ndan çıkarılarak “Meslek Lisesi” alanına alındı.

 

Kartal Belediye meclis eski üyesi İbrahim Doğan bu plan tadilatına askı süresi içerisende itiraz etti. Bunun üzerine Kartal Belediye Meclisi Doğan’ın itirazı görüşürken, bu itirazı dikkate alarak söz konusu alanın  “Park Alanı” yapılması için oy birliği ile karar aldı. Ancak bu karar Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülürken, CHP, Park Alanı olarak kalması yönünde oy kullanırken, AK Parti meclis üyeleri,  “Meslek Lisesi” alanı olarak kalamsı yönünde oy kullandı. Yapılan oylamada karar AK Partinin oylarıyla oy çokluğuyla “Meslek Lisesi” alın olarak meclisten geçti.

 

Edinilen bilgiye göre, kararın İBB’den geçmesinin ardından ilgili kurumun ruhsat için  Kartal Belediyesi’ne  başvurduğu ancak projelerin henüz Kartal Belediyesi tarafından onaylanmadığı öğerenildi.

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz eski meclis üyesi İbrahim Doğan,  yapılan işlemin yasaya ve imar mevzuatına aykırı olduğunu, olası bir depremde Kartal’da toplanma alanı kalmadığını, bu nedenle Afet Merkezi olarak ayrılan bu yerin imara açılmasının önlenmesi gerektiğini söyledi.

Kartal halkını ve demokratik kitle örgütlerini bu konuda duyarlı olmaya çağıran Doğan, bu yerle ilgili plan tadilatı sürecinde Kartal Belediye Başkanlığının gereken yasal süreci başlatması gerekirken, bunu ihmal ettiğini, bunun belediye başkanının görev ve sorumluluğu dahilinde olduğunu ancak bu görevini ve sorumluluğunu yerine getirmediği kanatindeyim” dedi.

Doğan “kaldı ki, aynı mahallede geçtiğimiz yıllarda da okul alanı olarak ayrılan  28 ve 6 nolu parsellerin de bir kısmının imara açıldığını bunun da basına yansıdığını söyledi.