Estetik ve kozmetikte diş hekimliği tedavilerinin her geçen gün daha fazla önem kazandığını söyleyen Diş Hekimi Doç. Dr. Mahmut Yılmaz, estetik diş tedavisini anlattı.

Estetik açıdan hassas bölgede uygulanan rehabilitasyon günümüzde gelişen teknoloji ve sosyoekonomik iyi yönde ivme kazanmasıyla insanları daha fazla estetik tedavilere yöneltiyor.

Estetik diş tedavilerinde ön diş Kron ve köprülerinde tam seramik malzemeler tercih ediliyor. Bunun sebebi hastaların estetik taleplerinin artmış olması ve son yıllarda yüksek dayanılıklığa sahip bir takım iskeletsiz tam seramik malzemelerin kullanılması. Günümüzde tam seramik köprüler, tam seramik tek kronlara karşı eş değer metal seramik restorasyonlarla kıyaslandığında uzun vadede daha düşük prognoza sahip. Aslında bu ifadenin klinik açıdan çok fazla değeri yok. Çünkü yapılan litaratür analizlerinde ön ve arka diş bölgesinde kullanılan farklı malzemelere göre ayrım yapılıyor. 

Cam seramik Kron ve köprülerde bu grupta yer alıyor. Bu restorasyonların dayanıklılığı aleminyum oksit veya zirkonyum oksit seramiğe kıyasla belirgin derecede düşük.

Bunun ötesinde bu restorasyonların ön diş restorasyonu yoksa arka diş restorasyonu olduğu dikkate alınmıyor. Fakat bu mekanik açıdan büyük önem taşıyor. Yine arka diş bölgesinde köprü bölgesininde köprü gövdesinin de zirkonyum dioksit veya metal seramik ayrımıyla değerlendirilmesi gerekiyor. Zirkonyumoksit iskeletlerin de üzerine pişirilen estetik malzemenin artması, chipping gibi sorunların olabileceği biliniyor.

 


Zirkonyumdioksit iskelet köprülerin yüzde 2.8'inde kaplamadaki iskelete uzanan fraktürler görülüyor. Oknuzal düzensizlikler, bu tür kırıkların oluşmasına sebep oluyor. Zirkonyumdioksit iskeletle restoranlardaki faset atma sorunu hala mevcut. Bunun sebebi bu malzemenin ve bu teknolojinin nispeten yeni olması. İskeletin tasarlanmasında tüberku desteği ile ilgili talimatlar ve faset pişirme ısısının daha uzun süre korunması ile ilgili öneriler dikkate alındığında artık ileride 'chipping'in daha nadir görüleceği öneminin azalacağı düşünülüyor. Bunun yanı sıra, mümkün olduğunca iskeletin  ve fasetin sonradan müdahale edinilmesinden kaçınılması gerekiyor.