Osman Güdü, geçtiğimiz günlerde “meclis bu olaya el koymalı”  “Osman Güdü’nün bu görevde durması etik değil” başlıklı bir haberimizle ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Haberde özetle Osman Güdü’nün hem İmar Komisyonu Başkanlığı yapmasının, hem de bir firmanın veya şahsın İmar’da yapacağı işleri takip etmesinin etik olmadığını yazmıştık.

Hatta, Güdü’nün  işini takip ettiği bir şirkete ait “plan tadilatı” nı başka bir arsanın ada pafta ve parsel’ini  vererek “meclis üyelerini yanıltarak” “Hukuk İşleri Müdürlüğü’nü yanıltarak” meclisten geçirdiğini, bizim bunu haber yapmamız üzerine, bu plan tadilatının tekrar mecliste iptal edildiğini yazmıştık. Sayın Güdü’de bunun kendi hatasından kaynaklandığını söylemişti.

Konunun mecliste tartışılması sırasında, Güdü’nün sözü edilen şirketi veya sahiplerini tanımadığını belirterek böyle bir şeyin ispat edilmesi durumunda “istifa edeceğini” söylemişti.

Olayın daha azla detayına girmeyeceğim. Sonra Osman Güdü’nün “plan tadilatı” istenen firmadan işlerinin takibi için vekalet aldığı ortaya çıktı. Biz de bunu gazeteci olarak haberleştirdik.

Güdü bu gün bir basın toplantısı düzenleyerek yazılanlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Biz Osman Güdü’nün yaptığının etik olmadığını yazdık. Ya o görevde olmayacaksın, yada, bu tür işleri almayacaksın. Doğrusu budur. Adamın plan tadilatı talebi var vekaleti de işlerini takip eden İmar Komisyonu Başkanında bu doğru bir şey mi.?

--Hürriyet Mahallesi’nde (1) parsel’e  yapı tatil tutanağı tutulduğunu ve para cezası için encümene gönderildiğini, ancak başkanın onay vermemesi üzerine işleme konulmadığını yazmıştık. Ne hikmetse Güdü, kendisini ilgilendirmediği halde üzerine alınmış..Tabi vekaletini aldığı firmanın arsası olunca böyle oluyor..

--Ne diyor Osman Güdü “ o firmadan aldığı vekaletname “proje işlerinin takibi için verilen yetki” imiş.. “Tüm müşterilerinden aldığı bu tip vekaletnamenin imar plan tadilatı ve imtiyaz için alınmış bir belge gibi göstermişiz”..

Sayın Güdü olayı çarpıtıyor. Sayın Güdü İlgili firma yada kişi size Genel vekalet vermiş. Sadece “plan tadilatı” için vekalet mi olur.! Güdü oradaki bir cümleye takılmış..

--O vekaletten bir bölümü okuyucularımızla paylaşalım. Kartal 2. Noterliğinden 22 Mayıs 2012 günü verilen vekaletnameden  bir bölüm yazıyorum “ Yakacık mahallesi ada, pafta, parsel’de kayıtlı gayrimenkuldeki hak ve hisselerim ile ilgili olarak imar planları yapmaya, yaptırmaya, yola ve diğer kamu yararına terki gereken kısımları bedelli veya bedelsiz terk etmeye, trampa yapmaya, ifraz ve taksim sonucu doğacak parsellerden dilediğini müstakil veya hisseli olarak namıma ayrı ayrı kabul etmeye, tapu taktirlerini vermeye” ….diye devam eden sonuç olarak da  Osman Güdü, vekil tayin edildi” diyor

--Haberde adı geçen firmadan 22 Mayıs 2012 günü siz verdiği ikinci bir vekaletnamede ise özetle şunlar yazıyor “ …. Falan yerdeki arsamızla gayrimenkulümüzle ilgili olarak “ her türlü resme evrakları almaya, tapu çap imar durumu röperli kroki almaya, yola yeşil alana bedelli veya bedelsiz terk işlemlerin yapmaya, tapuya tescil ettirmeye, dilediği parsellerle tevhit ettirmeye, belediye encümen ve komisyonlarında bizi temsil etmeye, ruhsatı ve temel üstü ruhsatlarını almaya, plan ve proje çizdirmeye, tasdik ettirmeye…” diye devam eden bir vekaletname…Siz bu firmanın bu türden tüm işlerini takip etmek için genel vekaleti almışsınız.

--Sizin başkanlık yaptığınız komisyonun önüne “plan tadilatı” geldiğinde ne yapacaksınız.? Nitekim geldi ve yaptığınız yanlışlar sizi sıkıntıya soktu.

Güdü, açıklamasının bir bölümünde haberdeki bir bölüme atıfta bulunarak “9045 ada 1 parsel’le ilgili meclisten hiçbir plan tadilatı geçmemiştir” diyor.

 

--Biz haberimizde “ bu parsel’le ilgili plan tadilatı geçti” demiyoruz ki. Sizin o tarihlerde bu firmanın işleriyle ilgilendiğinizi imar durumu sorduğunuzu vurgulamak için o belgeyi yayımladık.

--Güdü bizim daire karşılığı plan tadilatı ile ilgili yazdıklarımıza atıfta bulunarak “şahsının ve firmasının en küçük bir girişimi olmadığını” söylüyor. Biz ne firmasının ne kendisinin bir ilişkisi olduğunu hiçbir yerde yazmadık. Bu olayda neden sizin söyledikleriniz doğru oluyor ki, başkaları da farklı düşünüyor. Bende yapılan bu plan tadilatının doğru olmadığını düşünenlerdenim. Üstelik bu olayda belediye başkanı da eleştiriliyor. Siz niye bu kadar rahatsız oluyorsunuz. Ya bu tür eleştirilerin yapılmasına tahammül göstereceksiniz..Ya da bu işlerle ilgilenmeyeceksiniz..

--Güdü bu yayınların maksatlı yapıldığını da söylüyor.

Tabi bu yaşananlar Güdü’ye göre haber değil, Güdü ve onun gibi düşünenler istediklerini yapacaklar, istedikleri gibi davranacaklar ama bunun bir haber değeri olmayacak. Kimse bunları haber yapmayacak, ve kamuoyunu bilgilendirmeyecek.!

İhtiyacı yoktur ama, yine de iki tavsiye..

Güdü’ye bir tavsiye, ben Güdü’nün İmar Komisyonu’nda kalmasını etik bulmuyorum. Onun yerinde olsam ayrılırım. Doğru olan etik olan budur, bu davranışının bu gün olmasa yarın taktir göreceğine de inanıyorum.

İkinci tavsiyem dostçadır,  Güdü’nün yerinde olsam belediye başkanının izlediği taktiği izler bu işi tırmandırmam. Haa tırmandıracağım derse o da kendi bileceği bir şeydir.

Tırmandırırsa ne olur.! Tırmandırırsa, sözü edilen şirket zarar görür, adamlar mahkemelere dökülürler, mahkemelerde ne var ne yok ortaya dökülür, “arada kalanlar” zarar görür, senedi sepeti olanlar zarar görür, onun için boş ver “Yolcu”  yolunda gerek..

Benden tavsiye, bu konuda biraz büyüklerini örnek almanı öneririm.!