Maltepe Büyükbakkalköy’de, 7 pafta, 560 parsel de bulunan hazineye ait 10.154 m2  araziye, İBB meclisi kararıyla plan değişikliği yapılarak, içinde 3000 bin kişilik camı, “dini tesis, lojmanlar, kütüphane, aşevi, yurt, dinlenme salonu, gasil hane, şadırvan yer altı ve yer üstü otopark ile, yatılı hizmet verecek Kur’an kursu”nun bulunduğu Külliye yapılacak.

 

İBB Meclisinde 23.11.2016 tarihinde AKP’nin oylarıyla oy çokluğu ile kabul edilen plan teklifi, 26.5.217 - 28.06.2017 tarihleri arasında askıya çıktı.

 

İBRAHİM DOĞAN “BEN YAPTIM OLDU”

Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız İBB eski meclis üyesi İbrahim Doğan “yapılan plan ile ilgili bölge  halkının görüşleri alınmıyor. Bu bölgede böylesi büyüklükte bir dini tesise ihtiyaç olup olmadığı araştırılmıyor ” ben yaptım oldu” mantığı ile hareket ediliyor.

Zira bu bölgede nüfus yoğun olmadığı için  ihtiyaca yönelik dini tesisisin yapılması makuldür.  Söz konusu bölgede dini tesis alanı (cami alanı) var.

Parsel ile ilgili yapılan  1/5000 N.İ.P ve 1/1000 ölçekli uygulama  imar planı plan bütünlüğüne aykırı ve donatı alanlarını(park ve yeşil alanı) azaltıcı olduğundan yasalara da aykırılık teşkil etmektedir.

 

İLÇE BELEDİYESİ’NİN YETKİLERİ YOK SAYILMIŞTIR

 

Doğan “Bu düzenlemeyle ilçe belediyesinin yetkileri ve görevleri de yok sayılmıştır. Çünkü, ilçe belediyesinin 1/1000 ölçekli plan yapma yetkisi vardır. Dolayısıyla yapılan işlem tamamen keyfi bir uygulama ve siyasal amaçlar uğruna bilimsel çalışmalardan uzak bir anlayışın ürünüdür.

 

ÖZELLİKLE YEŞİL ALANLAR SEÇİLİYOR  

Ancak şu bir gerçek ki; mevcut siyasi iktidar hem merkezi hem de yerel yönetimde  her mahalleye  dini tesislerin yanı sıra geniş kapasiteli külliyeler yapmaktadır. bunu yaparken de özellikle park ve yeşil alanlar seçiliyor. Bu politikalar doğru değil.  Halkın dini teseslerin yanı sıra eğitm alanlarına park alanlarına, gezi alanlarına dinlenme tesisleri alanlarına yeşile ve ormana da ihtiyacı vardır” dedi.