CHP İBB Meclis Üyelerinin birçok kez meclis gündemine getirdiği ve en son CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM’si Bütçe görüşmelerinde gündeme getirdiği Levent’te Dubai Şeyhi El Maktum’a satılan İETT araziyle  ilgili  İBB CHP’li Meclis üyeleri Dr. Hakkı Sağlam, İbrahim Doğan, Serdal Kılavuz ve Serdar Bayraktar soru önergesi verdi.

 

Önerge’de şu görüşlere yer verildi  “ Suç duyurusu dosyasına bakan savcı neden değişti?"  "İBB tarafından bu kadar tartışılan bir konunun gizli tutulması ve irad (Gelir) kaydedilme süresi manidardır. İhale 4,5 yıl sonra iptal edilmiştir?” “El Maktum’a satılan İETT arazisi için İBB savunmasında, “Plana dava açıldığı için şirket parayı ödemiyor, biz de yasal süreyi bekliyoruz” demesi çok büyük bir aldatmacadır. Şirkete ya da kişiye özel ihale süresi işletilir mi?” dedi.

AKP Grup Başkan Vekili Ergün Turan’ın CHP Meclis Üyesinin Kamuoyuna mal olmuş Levent İETT arazisi önergesini ve sorularını “Komik” olarak gördüğü ve Başkan Kadir Topbaş’ın cevap vermesi istenilen soruları şunlar “Anılan ihale hangi tarihte iptal edilmiştir? 2007 yılında yapılan satış işlemi ile ilgili olarak ihale bedelinin yatırılmaması ve teminatın irad (gelir)  kaydedilmemiş olmasının gerekçesi nedir? Teminat hangi tarihte nakde çevrilmiştir? Bunun dayanağı nedir? Geçen bu süre nedeniyle İBB’nin faiz kaybı var mıdır? Teminatın zamanında nakde çevrilmemesinden dolayı vicdani rahatsızlık duyuyor musunuz? Teminatın zamanında irad kaydedilmemesinde alıcı kişinin “Dubai” menşeli olması bir etken midir? Bu soruların komik olup olmadığına siz karar verin.CHP ve AKP arasında İETT Levent Arazisi Savaşı Kızışıyor!

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2011 yıllı Aralık ayı toplantıları devam ediyor. 13 Aralık Salı günkü birleşiminde CHP İBB Meclis Üyeleri Dr. Hakkı Sağlam, Serdar Bayraktar, İbrahim Doğan ve Serdal Kılavuz imzaları ile verilen yazılı soru önergesi Başkan Kadir Topbaş tarafından yazılı cevaplanması isteği ile Başkanlık Makamına havale edildi.

AKP Grup Başkan Vekili Ergün Turan CHP Meclis Üyesinin Kamuoyuna mal olmuş Levent İETT arazisi önergesini ve sorularına “Komik” dedi!

Hazırladığı yazılı soru önergesini İBB Meclisinde okuyan CHP İBB Meclis Üyesi Dr. Hakkı Sağlam’a AKP Grup Başkan Vekili Ergün Turan tarafından beklenmedik bir tepki oluştu. AKP’li Turan İstanbul’un çok önemli sorunları olduğunu, Levent İETT arazisi sorununun önemsiz sorun olduğunu, tartışmaya gerek konu olmadığını söyledi. Ayrıca AKP Grup Başkan Vekili Ergün Turan Levent İETT arazisi ile ilgili soruların da gereksiz ve komik olduğunu söylemesi CHP’liler tarafından hayretle karşılandı. Söz alan CHP İBB Grup Başkan Vekili Fahrettin Kayhan da “Meclis üyeleri elbette İstanbul’un sorunlarını mecliste gündeme getirirler, görev anlayışları da budur. AKP Grup Başkan Vekili Ergün Turan Levent İETT arazisi sorununun CHP’li Meclis Üyelerince gündeme getirmesi karşısında vereceği cevabı bulamadığı için, cevap veremeyecek duruma düştüğü için kendisi komik duruma düşmüştür. Ayrıca bir grup Başkan Vekili’nin Meclis Üyelerinin önerge ve konuşmalarına “Komik” demesi hiç yakışmıyor” dedi.Suç duyurusu dosyasına bakan Savcı neden değişti?CHP İBB Meclis Üyesi Dr. Hakkı Sağlam’ın mecliste okuduğu önergesi şöyle; Yazılı Cevaplandırılmasını İstediğimiz Sorular: “Bilindiği üzere dört buçuk yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bir rekora imza atmış, Levent’te El Maktum’a satılan İETT arazisinin ihale süresi açısından Türkiye’de ilk ve tek olarak dört buçuk yıl süren bir ihale süreci yaşanmıştı. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM’si bütçe görüşmelerinde; bu konuya ilişkin yapılan suç duyurusu dosyasına bakan Savcının değiştiğini; daha önceki Savcının soruşturma açılması için Danıştay’a itiraz ettiğini, Danıştay birinci dairesinin ise savcının itirazını doğru bularak soruşturmaya izin verdiğini, Danıştay birinci dairesinde soruşturmaya izin veren heyetin içinde şuan ki Danıştay Başkanının da imzasının bulunduğunu, ayrıca 4,5 yıldır niye ihalenin iptal edilmediğini 2886 sayılı kanunun açık olduğunu, sürenin 15 gün olduğunu söylemesi üzerine; Sayın Adalet Bakanı cevap verdi. Savcının değiştiğini ancak bu değişimin HSYK ile alakası olmadığını, ayrıca 31.10.2011 tarihinde İBB’nin teminat bedelini irad (Gelir)  kaydettiğini söyledi”

 

“İBB tarafından bu kadar tartışılan bir konunun gizli tutulması ve irad (Gelir) kaydedilme süresi manidardır. İhale 4,5 yıl sonra iptal edilmiştir?”

“Büyükşehir Belediyesi ise CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamasından 15 dakika sonra basına açıklama geçerek, 4,5 yıl sonra teminat bedelinin irad kaydedildiğini açıkladı. Bu açıklamanın yapılması için CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’nun açıklaması bekleniyormuş anlaşılan... Ancak, burada bir tutarsızlık var. Bir kere bu kadar tartışılan bir konunun gizli tutulması ve irad kaydedilme süresi bize manidar geldi. İhalenin 4,5 yılda sonuçlandırılmamasının nedeni gayrimenkulün çok yüksek bir fiyata satıldığı yönünde idi. Eğer böyle ise niye 4,5 yıl sonra iptal edilmiştir? Bu durum bir çelişki değil midir? Dosyaya bakan yeni Savcı da mütalaasında “İddia edildiği gibi görevi kötüye kullanma suçunun işlenmediğini, aksine arsa yüksek bir fiyata satıldığı için ihalenin iptal edilmesine ve teminat bedelinin irad kaydedilmesine gerek yoktur” demektedir. Yani Savcının mütalaası doğruysa İBB’nin işlemi boşa çıktı. Hangisi doğru?

“El Maktum’a satılan İETT arazisi için İBB savunmasında, “Plana dava açıldığı için şirket parayı ödemiyor, biz de yasal süreyi bekliyoruz” demesi çok büyük bir aldatmacadır. Şirkete ya da kişiye özel ihale süresi işletilir mi?”

“Ayrıca, İBB’nin savunmasında, “Plana dava açıldığı için şirket parayı ödemiyor, biz de yasal süreyi bekliyoruz” deniliyor. Buda çok büyük bir aldatmaca. Plana dava açılması inşaat yapımına engel değil, öyle olsaydı bu gökdelenler yapılamazdı. Hepimiz biliyoruz ki eğer yapımı süren bir projede plan iptal edilirse meclis ne yapıyor? Yeni bir plan yapıyor. Örnek, Maslakta ki Hattat’ların transfer merkezi,  3.plan örnek Doğuş Power Center 2.plan Üsküdar Çalık Holding 2.plan bu örnekleri uzatabiliriz. El Maktum’a satılan İETT arazisine gelirsek. Buraya, herhalde unuttunuz, yeni plan yapıldı. Biz CHP grubu olarak ret verdik. Eğer mahkeme kararlarına uyulacaksa niye bu planlar yapılıyor? Dava açılmasının engel olamayacağı açık. Yeni yapılan planda davalık oldu, demek ki size göre burası ihale edilemez. Şirkete ya da kişiye özel ihale süresi işletilir mi? Diğer iş adamlarının suçu nedir? Eğer ihale bedelini yatırmazsanız hiç bir uyarıya gerek görülmeden teminat bedeli irat kaydedilir”

“İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 08.12.2011 tarihli “İETT arazisinin satışı ile alakalı açıklama” sın da;  “.......   İstanbul büyükşehir belediyesi iett arazisinin satışını, sama dubai istanbul gayrimenkul anonim şirketine 2007 yılında yapmıştır. Mimarlar odası tarafından plan iptali davası açılması nedeniyle dava süreci başlamış ve Danıştay tarafından plan iptal edilmiştir.  İETT arazisi ile ilgili yeni planın onaylanarak yürürlüğe girmesinden sonra şirkete 26.10.2011 tarihinde ihtar çekilerek ihale bedelinin (kdv dahil 1.156.000tl) yatırılması istenmiştir. Belirtilen tarihte yatırılmaması üzerine  31.10 2011 tarihinde geçici ve iştirak bedeli olan  34.534.147,05.- tl teminat nakte çevrilerek belediyemiz bütçesine irad kaydedilmiştir.” Şeklinde açıklama yapılmıştır. Bu kapsamda;

1.     Anılan ihale hangi tarihte iptal edilmiştir?

2.     2007 yılında yapılan satış işlemi ile ilgili olarak ihale bedelinin yatırılmaması ve teminatın irad kaydedilmemiş olmasının gerekçesi nedir?

3.     Teminat hangi tarihte nakde çevrilmiştir? Bunun dayanağı nedir?

4.     Geçen bu süre nedeniyle İBB’nin faiz kaybı var mıdır?

5.     Teminatın zamanında nakde çevrilmemesinden dolayı vicdani rahatsızlık duyuyor musunuz?

6.     Teminatın zamanında irad kaydedilmemesinde alıcı kişinin “Dubai” menşeli olması bir etken midir?

7.     Alıcı kişi veya bu kişinin ortağı olduğu başkaca firmaların  01.01.2007- 12.12.2011 tarihleri arasında ibb, iski, iett ve ibb iştiraklerinden aldığı başka bir ihale var mıdır? Varsa hangi kurumdan alınmıştır? İhale tarihi, tutarı, türü ile başlama ve bitiş tarihi nedir? Oluşan herhangi bir hukuki sorun var mıdır?