Maltepe Belediyesi’nde Senfoni Orkestrası ihalesine fesat karıştırdıkları iddiasıyla haklarında 5 yıldan 12 yıl’a kadar hapis cezası istemiyle dava açılan  ve aralarında Maltepe Belediye Başkanı Prof. Dr. Mustafa Zengin, Başkan Yardımcısı Mehmet Bingöl’ün de bulunduğu 8 kişinin yargılanmasına başlandı.

Kartal 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Belediye Başkanı Mustafa Zengin rahatsızlığı nedeniyle katılmazken, sanıklardan Mehmet Bingöl, Şerife Gül Bostan, Fatma Hülya Ulukan, Jale Yağıcı, Faruk Süslü, Dilek Çelik, Gaye Çınar İbiş katıldı.

 

Mustafa Zengin’in rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yattığı yönündeki rapor, Avukatı tarafından mahkemeye ibraz edildi.

Mahkeme, sanıkların sorgularının ardından, Evren Bingöl Adem Zafer Yakut,Mehmet Selim Dayıoğlu,Kadriye Kışkan’ı tanık olarak dinledi..

 

Mahkeme ara karar verdi

Tanıkların dinlenmesinin ardından duruşmaya bir süre ara veren mahkeme, ara kararını açıkladı. Mahkeme ara kararında 1-Sanık Mustafa Zengin’in mazeretinin kabulüne duruşma gününün yeniden tebliğine, 2-Açılan davanın İç İşleri Bakanlığı’na ihbarına 3- Sayıştay Başkanlığı’na yazı yazılarak Maltepe Belediyesi’ne ait 2009 yılı 502  ilam nolu denetim raporunun onaylı bir suretinin istenmesine, 4-Artelye firmasının ortaklarından Orhan Gündoğdu’nun tanık olarak dinlenmesi için gerekli işlemin yapılmasına, 5- Artelye firmasının kuruluşundan bu yana tüm kayıtlarının istenmesi için Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne yazı yazılmasına, 6- Sanık Mustafa Zengin’in savunması alındıktan sonra dosyanın bilirkişiye gönderilmesine..”

 

İşte sanıkların ve tanıkların ifadeleri

 

Sanıklardan Mehmet Bingöl

 

Sanıklardan Başkan Yardımcısı Mehmet Bingöl savunmasında “Başkanla bizin 25 yıllık beraberliğimiz var haziran ayında ben belediye’ye naklen geçtim insan kaynakları müdürü olarak göreve başladım. Eylül ayında da başkan yardımcısı olarak göreve başladım.

Oğlum tiyatro sanatçısı biz İstanbul’a gelmeden önce Ankara’da  bir dersanede arkadaşlarıyla birlikte Artelye şirketini kurmuşlar, ayrıca Hacettepe’de görev yapıyordu, resmi görevi nedeniyle kurduğu şirketten ayrıldı, sanatçı olduğu için İstanbul’da dizilere devam etti, bir kız arkadaşı vardı İstanbul’a taşındı biz başkana da sanat danışmanlığı yapıyordu, biz başkanla ailece tanışıyoruz, Maltepe Senfoni Orkestrası kurulmasıyla ilgili çalışmaları vardı, bununla ilgili çalışmaları yapmak üzere bu hizmet türü 70 kişilik sanatçı kadrosu bazen 90’a kadar çıkıyor 30’a yakın solist geliyordu, süreç böyle başladı, bununla birlikte 13-14 konser organizasyonu yapıldı, başlangıçta belediyeye böyle bir çalışma için girişti. Oğlum 4 arkadaş olarak böyle bir şeye başladı, oğlumun hissesini devrettiği kişinin adı Orhan Gündoğan’dı, o aşamadan sonra bu işin organizasyonu yapılırken bu hizmetin satın alınmasına yönelik o firma sanatçı kadrosunu ayarlamak üzere başlattılar firmada teklifi verdi. İhalede yolsuzluk yoktur, 2009’da başlatılan bir olayın hazırlatılırken, 2008 olarak maddi hata olarak yazılmıştır. Sehven yazıldığı için üzerinde düzeltme yapılmıştır. İhaleye hiçbir noktada müdahale olmamıştır. Aslında Ticaret sicil başvuru mart ayında olmuştur, ancak yayın mayıs ayında yayınlandığı için öyle anlaşılmaktadır, oğlum olan Evren hissesini devretmiştir bu firmayla bir ilgisi kalmamıştır, suçsuzum beraatimi istiyorum” dedi.

 

Şerife Gül Bostan

“Mali hezmetlerde icra takip şefiyim, yasa gereği komisyonda yer aldım, hiçbir kimseden bu konuda baskı görmedim. Başkan Yardımcısı Mehmet Bingöl’ün oğlu Evren’in Artelye firmasında hisse sahibi olduğunu veya hissesini devrettiğini bilmiyordum”

 

Fatma Hülya Ulukan

Ben 1993 yılından beri belediye’de kadrolu işçi olarak çalışıyorum, zaman zaman ihale komusyonunda görev almaktayım, büro elemanıyım, bir nevi ihale komusyonunun sekreterliğini yapıyorum ve yazışmaları hazırlıyorum. Ben sanıklardan Mehmet Bingöl’ün oğlu olduğunu bilmiyordum, suçsuzum beraatimi istiyorum”

 

Gaye Çınar İbiş

 

Ben 10 yıldır belediye’de çalışmaktayım, zaman zaman bu ihalelerde görev aldım, aldığım emir ve görevlerime üzerine bir nevi büro ve sekreterya elemanı gibi zarfları açarak komisyon başkanlığına sunduk, komisyon başkanı Jale hanımdı. Faruk bey harcalandırma yetkilisi idi, ben görevimi yaptım bu işlerle ilgim yoktur, ben Evren Bingöl’ü tanımam Mehmet Bingöl’ün oğlu olduğunu da bilmiyordum, suçsuzum beraatimi isterim”

 

Jale Yağcı

 

Ben inşaat mühandisiyim, belediye’de yapılan ihalelerin pek çoğunda aktif görev yaptım. 1. ihalede komusyon başkanı olarak görev yaptım 2. ihalede görevim yoktur, hiçbir şekilde görev almadım. 1. ihalede şartname bedeli belirlenmiş belgede 100 tl olarak açıkça yazılmış bizim komisyon olarak görevimiz şartnameler hazırlanıp onay alındıktan sonra başlar. Yasa ve yönetmeliklere uygun olarak ihale saatine kadar teslim alıp en avantajlı teklifi seçip  ihale kararını yazıp ihale yetkilisinin onayına sunar ve bundan sonra görevi biter. Mevzuata uygun iş yaptık ve görevimizi tamamladık. Evren Bingöl’ün başkana danışmanlık ettiğini Mehmet Bingöl’ün oğlu olduğunu biliyordum ancak Artelye firması ile ilgisini bilmiyordum”

 

Faruk Süslü

 

Ben Kültür ve Sosyal İşler  Müdürü ve harcama yetkilisiyim. Yapmış olduğumuz bir ihalede devlet ve kamu zararı görülmemiştir. Eşitlik ilkesine aykırı bir ihale yapılmamıştır, ihale de bazı hatalar görülse de art niyetli ve maksatlı hatalar değildir, kaldı ki dosyalarımız Sayıştay denetiminden geçmiştir bir usulsüzlük görülmemiştir suçsuzum beraatimi istiyorum.

 

Dilek Çelik

 

Savcılıktaki ifadem doğrudur, iddianameyi okuduktan sonra fark ettiğim bir şey var, Evren’in Artelye şirketine ortak olduğunu bilmiyordum, bu iddialar ortaya çıktıktan sonra bu olayı duydum, suçsuzum beraatimi istiyorum”

 

 

Tanıklar

Evren Bingöl

 

Artelye firmasının kurucularındanım, bana verilen öğretim üyesi sözü yerine getirilmediği için şirketteki hissemi devrettim, burada bir kız arkadaşım vardı onunla evlenmek için geldim, belediye’de böyle bir ihale açıldığında sadece Artelye değil, diğer arkadaşlarım da Gürel Aykal, Naci Özgüç gibi isimlere de bilgi verdim, Artelye firmasından her hangi bir para almış değilim hiçbir menfeatim olmaz, ben Artelye firmasının önceden kurucusu olduğumu ve hissemi devrettiğimi babama söylememiştim, bu konuyu başkana söylemiştim” dedi.

 

 

AKP’li Davut Yavuz

Tanıklardan AKP belediye meclis üyesi Davut Yavuz beyanında “ ben belediye meclis AKP üyesiyim ihalenin yapılma şekli ile ilgili bilgim yoktur, firmanın eski sahibi Evren’in Mehmet Bingöl’ün oğlu olduğunu denetim raporundan öğrenince meclis üyesi olarak görevlerimizi yaptık”  

 

AKP’li Engin Demir

 

AKP meclis üyesi Engin Demir “ Ben Maltepe belediye meclis AKP üyesi olarak görev yapıyorum, denetim komisyonunda çalışmaktayım, bu nedenle olaylara vakıf oldum, ihaleye teklif veren üç firmanın da Ankara kökenli oluşu ve Mehmet Bingöl’ün oğlu’nun eskiden ortağı olduğu firmanın ihaleyi kazanması ihalelere verilen teklifler arasındaki farklılıkların küçük oluşu nedeniyle olayı araştırdım, ancak cebir tehdit hile gibi doğrudan bilgiye sahip değilim, bana ulaşan ihaleye girmek istediği halde giremeyen bir firma duymuş değilim.  O dönem tanzim ettiğimiz denetim raporunu ilgili kısmını ibraz ediyorum” dedi.

 

AKP’li Salih Uçan

Belediye meclisinde AKP üyesi olarak görev yapıyorum, denetim komisyonu vasıtasıyla bunu öğrendim Mehmet Bingöl’ün oğlu Evren ihaleyi alan firmanın eski ortağıymış bu nedenle ihalelerde ne olduğunu tam olarak bilmiyorum, İstanbul’da bu senfoni işini yapabilecek bir firmanın olup olmadığını ben bilmiyorum. Ayrıca durumu İç İşleri Bakanlığı ve Mahalli İdarelere bildirdim” dedi.

Bu arada hazine Avukatı’da duruşmaya müdahil olarak katıldı.

 

Cumhuriyet Savcısı

Sanıkların ve tanıkların dinlenmesinden sonra Cumhuriyet Savcısı Ali Kemal Doğan iddia makamı olarak şunları söyledi “ her ne kadar başkan ve bazı çalışanları davanın sanığı konumunda ise de suçtan zarar görme ihtimaline binaen davanın Maltepe Belediyesi’ne ihbarı bu celse rahatsızlığı nedeniyle duruşmaya katılmayacağı yönünde mazeret bildiren sanık Mustafa Zengin’in mazeretinin kabulü yeniden duruşmaya çağrılması ihale konusu tamamen teknik bir nitelik taşımakta olduğundan ihale mevzuatından anlayan bilirkişiler dosyanın tevdi edilerek usulüne uygun ihale yapılıp yapılmadığını ihalede eksikler varsa neler olduğunun tespiti için bilirkişi raporu aldırılması, bu celse duruşmaya katılmayan tanıkların dinlenmeleri”

 

Mahkemenin ara karar

 

Tanıkların dinlenmesinin ardından duruşmaya bir süre ara veren mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme ara kararında 1-Sanık Mustafa Zengin’in mazeretinin kabulüne duruşma gününün yeniden tebliğine, 2Açılan davanın İç İşleri Bakanlığı’na ihbarına 3- Sayıştay Başkanlığı’na yazı yazılarak Maltepe Belediyesi’ne ait 2009 yılı 502  ilam nolu denetim raporunun onaylı bir suretinin istenmesine, 4-Artelye firmasının ortaklarından Orhan Gündoğdu’nun tanık olarak dinlenmesi için gerekli işlemin yapılmasına, 5- Artelye firmasının kuruluşundan bu yana tüm kayıtlarının istenmesi için Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne yazı yazılmasına, 6- Sanık Mustafa Zengin’in savunması alındıktan sonra dosyanın bilirkişiye gönderilmesine, 7-