Milli Eğitim Bakanı Dinçer bu yıldan itibaren dördüncü ve beşinci sınıflarda yabancı dil olarak Arapça okutulmasının kararlaştırıldığını, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinin kaldırılmadığını bildirdi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer CHP Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın soru önergesine verdikleri cevapta, 2012 -2013 eğitim- öğretim yılından itibaren okullarda Arapça dersi olacağının kararlaştırıldığını bildirdi.

Bozdağ ve Dinçer’e göre, Arapça yabancı dil olarak örgün eğitim içinde yer alacak, dördüncü ve beşinci sınıflarda uygulanmaya başlanacak.

Bozdağ’ın önergesine verilen yazılı cevapta şu ifadeler yer aldı:

"Bakanlar Kurulu’nun 08.04.2011 tarihinde alınan kararla Arapça dersinin de İngilizce, Fransızca ve Rusça gibi yabancı dil olarak örgün eğitim kurumlarında okutulması kararlaştırılmıştır.

Bu çerçevede Talim ve Terbiye Kurulu’nun 29.09.2011 tarihli ve 141 sayılı kararıyla İlköğretim Arapça (4-8’inci sınıflar) dersi öğretim programının 2012 -2013 Eğitim- Öğretim yılından itibaren 4- 5’inci sınıflarda, 2013- 2014 yılından itibaren ise 6-8’inci sınıflarda uygulanması kabul edilmiştir."
AİHM uyarıları

Cevapta ayrıca din kültürü ve ahlak bilgisi dersleriyle ilgili olarak da AİHM kararları doğrultusunda gerekli değişikliklerin yapıldığı vurgulandı.

"İlköğretim okullarındaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğrenimi anayasanın 24’üncü maddesi gereğince okutulmaktadır. İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler Sözleşmesinin 34’üncü maddesi hükmünce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin zorunlu okutulma şekline AHİM nezdinde açmış oldukları davaya karşı, AHİM’in Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin içeriğinin farklı inançların öğrenilmesi açısından yetersiz kaldığı ve değiştirilmesi gerektiği yönündeki kararı doğrultusunda bu derslerin programlarında 30.12.2010 tarih ve 328 sayılı ve 30.12.2010 tarih ve 2- 329 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın kararlarıyla gerekli değişiklikler yapılmıştır."

İnkılap tarihi kalkmayacak

Milli Eğitim Bakanı Dinçer ayrıca MHP Hatay Milletvekili Şefik Çirkin’in soru önergesini de cevapladı.

Dinçer ilköğretim ve ortaöğretim İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinin kaldırılmasıyla ilgili herhangi bir çalışma bulunmadığını bildirdi.

Bianet