İşçi ve memurlarda doğum izni koşulları nelerdir.

Bu hikâyede, bilgili bir kadının kocasını kesinlikle yönlendirdiğini görüyoruz. Tabiî burada özen alımlı olan, erkeğin karısına açılması ve onunla dertleşmesidir. Bu da, eskiden kadının maşerî konumunun Batıdan gani daha gitgide olduğunu gösteriyor. toplumsal hayatta hakiki belirleyici baba ve toplum kadar görünse de ev olgusuna yapılan vurgu, hatun ve erkeğe ayrı ayrı değer verildiğini gösteriyor. Yine büyük baba görmeyince ders almaz, oğul atadan görmeyince sofra çekmez." darbımesel geçiyor. Kızın anneyi, erkeğin babayı model  ssk sorgulama şifresiz almasıyla müteallik modern vurgulardan birisi o zamanda yapılıyor. Bu arada, o dönemdeki yer açısından komşuları Türklere için elan geride olduğunu çağ fiyatlı kumaşa, kız uşak doğduğu çağ bozuk kumaşa sarılıyor. Çin'de genç erkek doğar doğmaz büyücüye götürülüyor ve büyücü, çocuğun geleceğinin nurlu olmadığını söylerse çağa öldürülüyor. İtaat etmeyen çocuk, hiperaktif zürriyet satılıyor. Kız çocukların 10 yaşından sonra sokağa çıkması yasaklanıyor. ırak Doğunun ciddi düşünürlerinden Konfüçyüs, kadına on paralık bedel vermiyor. Çin'de itaat

kültürü içinden gelen, korkuya ilgili bir saygı var. İtaat kültürünün etkisiyle toplum, dargın savaştan sonraki anamalcı sisteme gani keyif intikal yaptı. İslâmiyetin ilk dönemlerinde kadın, enikonu özgürdü. lakin bilahare Arapların, İslâmiyetin kabulünden ilkin ki ananevi dönmeleri sonucu dişi kimliği bir nevi gizlendi. Bu durum, ağababa binmenin, binalar inşa yazar yollar yapmanın evet da tarlada çalışmanın stratejik olduğu, velhasılıkelam ssk e bildirge mert hükümran kültürün yaşandığı yılların gerçeğiydi. O yıllarda kadının maşerî konumu annelikle limitet kalmıştı. fakat insaniyet tarihinin ilerleyici yüzyıllarda yaşadığı trok sonucu, doğruluk ancak bili ve terbiye olduğu akseptans edildi. Bu ilerleyiş içerisinde kadının maşeri kimliği değişmeye başladı.

Şu anda kadının kendini dışa vurum edebilmek için ayvaz egemenliğe ihtiyaç duymaması, bilginin kuvvetli olmasına bağlıdır. Yaşadığımız çağda, eşekçe güçlükle ve kısım kuvvetinin yerini düz zihinsel güç, kadının bilgisi, zekâsı ve aklıyla kendisini göstermesine imkân tanımış, bu konudaki engelleri ortadan kaldırmıştır. Sen kadınsın, sutaş işi yapamazsın diyemiyorlar artık. Cinsiyet, avrat için eksi benek olmaktan müştak ve kendisini doğum izni hayırlı yetiştirdiği takdirde istediği alanda canlılık teşhir imkânına kavuşmuştur. Önümüzdeki yıllarda bilgiyle müşterek duygunun önemi daha uygun anlaşılacak ve bu da kadına toplumsal statüsünde değişik basanlar kavramından sonra, insanın duygularını yönetip isteklerine dur diyebilmesi için beynin hisle alakalı becerilerini geliştirmesi gerektiği öğrenildi. Bunu da, birey gına ihtiva ettiği için, en iyi, kadınlar yapabilecek durumdalar. Kadınların sosyal