CHP Anayasa Komisyonu üyesi Atilla Kart “yolsuzluk dosyasıyla ilgili olarak; görevlerini yapmayan, yetkilerini kötüye kullanan Savcılar hakkındaki suç duyurularımızın akıbeti sorulmuştur.  Yaptığımız suç duyurularında , bu Savcılar hakkında , 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince, “inceleme ve işlem” yapılmasını talebiyle HSYK’ya dilekçeyle başvurdu.

 

 

Konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Kart, konuyla ilgili bilgi verdikten sonra dilekçenin bir örneğini de basın mensuplarına dağıttı.

 

İşte o dilekçe

 

                                                                                              14.12.2011

HSYK Başkanlığına;

 

Konu         ;  HSYK’na, Tarafımızdan yapılan, 22.02.2011 tarihli 2 adet ve

18.03.2011 tarihli 2 adet suç duyurularına ilişkin başvuruların  akıbeti hakkında.

 

·        Yukarıda sözü edilen dosyalar ile;

                   Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ve sorumluluğu altında görev yapan Savcılar,

                   35.837 sicil numaralı İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz,

                   32.432 sicil numaralı Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı Faysal Akpolat ve

                            32.634 sicil numaralı Kayseri Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Dalan hakkında ;

                   2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 68 , 69. maddeleri ve sair ilgili mevzuatı ihlâl ettikleri; bu suretle, “mesleğin şeref ve onurunu bozdukları, mesleğe olan genel saygı ve güveni yok ettikleri” gerekçesiyle suç duyurularında bulunulmuştur.

 

                   (2) Aradan geçen 9-10 aya rağmen;

                   HSYK tarafından, bu başvurularımız hakkında,   nasıl bir işlem yapıldığına dair bir bilgi verilmemiştir.

                   Bu yönde , Kurum, 27.09.2011 tarihli dilekçemiz ile uyarılmış ise de, yine herhangi bir karşılık verilmemiştir.

                   Sözü edilen dosyalarda “doğrudan mağdur olma” ya da “hukuki menfaatimin doğrudan ihlâli” söz konusu değildir. Ancak, “Milletin Vekili “ olmam ve “Yasama Denetimi Sorumluluğu” anlayışı içinde dile getirdiğim, takipçisi olduğum başvurular söz konusudur.

                   Bu başvuruların akıbeti hakkında Tarafıma “bilgilendirme” anlamında da olsa bir karşılık verilmesi gerektiği açıktır. Bu yöndeki muhtemel bir işleme karşı, Yargı yoluna başvuru şartlarının oluşup-oluşmayacağı ayrıca değerlendirilmesi ve karar verilmesi gereken bir konudur.

 

                   (3)ıklanan sebeplerle;

                   başvurularımın – suç duyurularımın akıbeti hakkında herhangi bir inceleme yapılıp yapılmadığı,

                   inceleme yapılmış ise içeriği ve akıbeti hakkında Tarafıma bilgi verilmesi,

                       Tarafıma bugüne kadar neden bilgi ve cevap verilmediğinin bildirilmesini  bir kez daha talep eder, saygılar sunarım.

 

 

                                                                           Atilla Kart

                                                                           CHP Konya Milletvekili

                                                                           Anayasa-Karma Komisyon Üyesi