Kartal Belediyesi, bir yeşil alanı daha imara açıyor. Belediye, Çavuşoğlu Mahallesi’nde 2370 ada 788 parsel’de bulunan “park” alanı’nı mahalle sakinlerinin tüm ısrarlarına rağmen konuta açıyor.  Belediye olayı Ekim ayı meclisi gündemine aldı.

Çavuşoğlu, Çakmak fabrikası’nın yanında bulunan yer, eski planlardan itibaren “park”alanında bulunuyor. 1/5000 ölçekli planlarda konut alanında, 1/1000 ölçekli beldiyenin uygulama planlarında ise park alanında bulunuyor.

Burası 2005’ten beri planlarda park olarak ayrılan bir yer. 2013’te bölge planları yapıldığında konu meclise gelmiş 10.10.2014’de meclis oylamış konut alanına almış. 15.5.2014’de İBB Kartal’ın bu kararını ret etmiş.

06.03.2015’de konut alanı olması için yeniden meclise gelmiş, eski imar komisyonu ret etmiş, ancak arsaya inşaat yapacak olan müteahhit, bir hafta sonra yasal süreç tamamlanmadan yasalara aykırı bir şekilde buraya prefabrik yapı koymuş ve Kartal meclisinin kararı için dava açmış.

Mahkeme verdiği kararda özetli  “5000’lik ile 1000’lik arasında ki uyumsuzluk giderilsin” yönünde karar vermiş. Bu kararı kendine göre okuyan belediye, şimdi yeniden buranın imara açılması için meclise gönderdi. Konu önümüzde ki günlerde görüşülecek..

Bilindiği gibi, bölge blanları yapılırken 1/5000’liklerin içi dolduruluyor ancak, aslolan yerel belediyelerin yaptığı 1/1000 ölcekli uygulama imar planlarıdır. O nedenle belediyenin kendi yapığı planlarda park alanında bulunan bir yerin konuta açılmasında ısrar etmesi manidardır.!

Şimdi tartışılması gereken konu şu;  Belediye’nin kendi yaptığı ve yıllardır 1/1000’lik uygulama planlarında park alanında bulunan bu alanı konuta açmasında ki bu ısrarı neden?

Belediye, Mahkemenin “5000’lik ile 1000’lik arasında ki uyumsuzluk giderilsin” cümlesini neden “konuta açmak” olarak orumluyor da “yeşil alan olarak kalsın” olarak yorumlamıyor?

Belediye neden “burası park alanında kalsın” yönünde karar almıyor da, “ imara açılması” yönünde karar alıyor? Bu alana inşaat yapacak olan müteahhit kim?