Kartal Belediyesi’nin CHP’li İmar Komisyonu Başkanı Yücel Süslü, matematiğin olmazsa olmazlarından mantık’tan sınıfta kaldı. CHP’li diğer Komisyon üyeleri de yanında.!

Nasıl mı sınıfta kaldı? 7 Kasım gündemli mecliste yer alan ve 11 kasım günkü meclisten tartışmalı bir şekilde geçen 71-72 nolu, aynı konumda ki iki plan tadilatı teklifene ik ayrı rapor hazırlayarak.!

Birisi, (71 Nolu) Yakacık 12450 ada 25 parsel’e ilişkin rapor, diğeri (72 Nolu) Çavuşoğlu 176 pafta, 2370 ada, 788 parsel…

 

 

CHP’li İmar Komisyonu başkan ve üyeleri, üst planlara aykırı olarak birin de vatandaşın parseline “donatı” yeşil alan eklenmesini uygun görürken, diğerinde ise, 1/1000 uygulama planlarında vatandaşın parselinde ‘donatı’ yeşil alan olarak ayrılan yerin kaldırılmasını uygun görüyorlar.!

 

 

 

 

Denilebilir ki,  Komisyon gerekli teknik değerlendirme ve etüt çalışmasını yapmıştır.Bir alanın donatı alanına alınmasını, diğerinin de donatı alanından çıkarılmasını gerekçelendirmiştir. Eğer öyle ise, teknik ve hukuki gerekçeleri de var ise tutarsız olmaz.

Ancak, İmar Komisyonu raporları incelendiğinde, İmar Komisyonu’nun CHP’li teknik üyeleri bir komisyon raporunda 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına uygun olmak zorunda olmadığını gerekçe gösterken, diğer raporda ‘1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına’ uygun olmak zorunda olduğunu gerekçe göstermesi nasıl izah edilebilir?

CHP’li İmar Komisyonu üyeleri ve onların öneri raporuyla oy kullanan diğer CHP’li meclis üyeleri’ne sormak gerekmiyor mu, Kartal halkının oylarıyla halka hizmet etmek için mi oradalar?  Yoksa idareyle iyi ilişkiler içinde olmak için mi?

İki benzer konu, iki farklı rapor, iki raporda farklı yorumlanan aynı teknik gerekçe; bu durum bize Kartal Belediye Meclisinde kişiye özel uygulama yapıldığını göstermiyor mu?