Kartal Belediyesi’nde yaşanan 1 milyonluk rüşvet olayı ile ilgili, Cumhuriyet Savcısı tamamladı. Savcının şüpheliler hakkında “Rüşvet verme, rüşvet alma ve rüşvetin temin suçu’na aracılık etme” iddiasıyla hazırladığı iddianame Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Savcılık, iddianamede inşaatın sahibi H.Ö hakkında müşteki şüpheli sıfatıyla Rüşvet vermek, şüpheliler T.K, H.K rüşvet almak iddiasıyla TCK 252/1-2 maddelerinden cezalandırılmalarını (4 yıl’dan 12 yla kadar) hapısle cezalandırılmalarını talep ederken;

diğer şüpheliler N.A, G.A, M.Y ve  Karyapsan Yönetim Kurulu Başkanı N.Z’nin, rüşvetin temin suçuna aracılık etmek iddiasıyla TCK 252/5 maddesi delaletiyle 252/2, 43/1, 53/1-2, 53/1-2 ve 63 maddelerinden (4 yıldan 12 yıla kadar) zincirleme hapisle  cezalandırılmalarını talep etti.

Süpheliler, savcılık ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi. Cumhuriyet savcsı  Şüphelilerin savunmalarının inandırıcı olmadığı, kendilerini suçtan ve cezadan kurtarmaya yönelik savunmada bulunduklarını belirterek, belediye çalışanları T:K ve H.K’nın görevlerini ifası ile ilgili bir iş yapmaları karşılığında belediye’ye verilecek bahanesi ile H.Ö’den farklı tarihlerde N.A aracılığı ile 1.000.000 TL aldıkları, H.Ö’un da her ne kadar savunmasında belediye’yeyardım amacıyla bu parayı verdim demiş ise de, rüşvet olduğunu bilerek ve bu kasıt ile bu parayı vererek rüşvet verme suçunu işlediği, diğer şüphelilerin de rüşvet anlaşmasının sağlanması veya rüşvetin temini hususunda bu şüphelilere aracılık ederek üzerlerine atılı bulunan suçu işledikleri, şüphelilerin aynı suç işleme kastı ile hareket ederek atılı bulunan suçu birden fazla işlemeleri nedeniyle haklarında TCK 43/1 maddesinde düzenlenen zincirleme suç hükümlerinin alehlerine olarak uygulanarak ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etti.