Kartal Belediye’sin de, kadrolu Başkan Yardımcılarına görev verilmeyerek pasif konumda tutulurken,  onların yerine “görevlendirme” ile  Başkan Yardımcıları atandığı ortaya çıktı. Konunun uzmanı, bu durumun hukuka aykırı ve usulsüz olduğunu, şikayet olması durumunda inceleme konusu olacağını söyledi.

Kartal Belediyesi’nin son sayıma göre, yasayla belirlenmiş 5 tane Memur (Norm kadro) 3 tane meclisten olmak üzere 8 tane Belediye Başkan Yardımcılığı bulunuyor.

Memur Başkan Yardımcılıkları’nda Turgut Mermertaş, Hasan Kumral, Aziz Bayar, Feyyaz Kaynak, Ali Apaydın bulunuyor. Meclisten ise, Gülcemal Fidan ve Hüsnü Yeşilyurt görevde bulunuyor. Meclisten bir Başkan Yardımcısı kadrosu ise boş tutuluyor.

Belediye Başkanı Altınok Öz’ün, Hasan Kumral ve Aziz Bayar’a görev vermeyerek pasif durumda beklettiği, onların yerine Başkan Yardımcılığı kadroları olmayan Nuran Keriş ve Hasan Fehmi Okay’ı Başkan Yardımcılığı görevine getirdiği ortaya çıktı. Belediye’nin resmi sitesinde Görev verilmeyen Aziz Bayar ve Hasan Kumral’ın isimleri yer almazken, “Görevlendirme” ile bu görev getirilen Başkan yardımcılarının isimleri yer aldı. Geçmişte Başkan Yardımcılığı kadrosuyla görev yapan Fügen Mavi ve Çiğdem Ertan’ın şu anda hangi kadroyla hangi görevde bulundukları ise bilinmiyor. Mevcut durumda 7 Başkan Yardımcısı bulunması gerekirken, 9 Başkan Yardımcısı bulunuyor.!

Bu hukuku çiğnemedir

Konuyla ilgili görüştüğümüz konunun uzmanı, bu durumun hukuka aykırı ve usulsüz olduğunu belirterek  “Öyle bir hukuki prosedür yok, bu hukuku çiğnemedir, usulsüzlük var.

Bu gibi durumlarda, ‘Başkan Yardımcısı maaşı ödenirse kamu zararı oluşur, ödenmezse kamu zararı oluşmaz’ tezi doğrudur ancak,  yapılan işlem usulsüzdür. O zaman kamu zararı olmazsa her şeyi yap demektir, öyle şey olur mu. Kamu zararı olmaz ama görevi kötüye kullanma olur. Her hangi bir durumda görevi kötüye kullandı ise o zaman ne olacak. O nedenle imzaları yok hükmündedir”

Bu hukuka aykırı bir işlemdir. Beni görevlendirsinler, imza yetkisi versinler, normal memur maaşı versinler, ben orada kamu zararı oluşturacak bir işlem yapmam. Peki orada görevi kötüye kullansam o zaman ne olacak.!

Yaptıkları işlemler, aldıkları kararlar bozulur

Eğer böyle görevlendirme olacaksa, o zaman kadroların ünvanları ne önemi var. Neden Başkan Yardımcılıklarına sınırlama getirilmiş. O zaman kadro vermesinler belediye başkanı istediğini görevlendirsin. O nedenle bu durum, hukuka var olan mevzuata aykırı bir işlemdir.

Yarın onların aldıkları kararlar, yaptıkları işlemlerin hepsi bozulur. Diyelim ki Başkan Encümen Başkanlığı için yetki verdi Encümene sen başkanlık yapacaksın dedi. Oylama oldu o karar onun oyu ile geçti, yarın birisi itiraz ettiğinde o encümen kararı geçersiz sayılır.

O Başkan Yardımcısının imzasının olduğu bir karara itiraz edilse

Devlet memurlarının kendi göreviyle bağlantılı, kendi sorumluluğu olan konularda imza atma yetkisi vardır. Başkan Yardımcısının imzasının bunduğu bir karara itiraz edildiğinde, bu kararda usulsüzlük var, bu Başkan Yardımcılarını görevlendirmiyor, böyle kendisine yönelik iş yapacak, dediğini yapacak insanları görevlendiriyor'denildiğinde o karar bozulmaz mı?

Görevi, kadrolu Başkan Yardımcılarına vereceksin. Görevini yapmıyorsa hukuken neyse gereğini yapacaksın. Kadrolu Başkan Yardımcı orada oturup bedavadan maaş alacak, diğeri de onun işini yapsın olur mu öyle şey..Bu açık açık usulsüzlüktür.

Memuriyette keyfiyet olur mu? Efendim Başkan Yardımcısı maaşı almadığı için kamu zararı oluşmuyor, o nedenle olabilir deniyor. Peki, incelemeye soruşturmaya tabi işlemler olduğunda ne olacak. Her şey kamu zararı ile ilgili değil ki, 3628 sayılı yasaya uygun bir suç işledi ise o zaman ne olacak.

Şikayet olsa kesinlikle inceleme konusu olur.

Tekilatlanma kanunu hazırlanırken, belediyelerde kaç tane Başkan Yardımcısı olması gerektiğini sınırlamış, sen bu sınırı aşamıyorsun. Sen bu kadroların üzerine görevlendirmeyle Başkan Yardımcısı atayamazsın. O zaman neden kadroları sınırlıyorlar, bunu belediye başkanın keyfine bıraksınlar.

Bu durum usulsüzdür ve kanuna uygun değil, şikayet olursa kesinlikle inceleme konusu olur” dedi