Genel –İş Sendikası Anodolu Yakısı 1 Nolu Şube , Yönetim Kurulu Üyesi Erol Kamberoğlu, Kartal Belediyesi’nde çalışan yaklaşık 450 işçinin, 6 yıldır Toplu Sözleşmeden doğan haklarının ödeneceği yönünde Kartursaş’ın işçilere yaptığı çağrı ile ilgili işçilere önemli uyarılarda bulundu.

İşçilerin 2010 yılında Toplu Sözleşme imzaladığını, o tarihten bu güne kadar 6 yıldır işçilere maaş farkı, ikramiye, direksiyon primi vs, tek kuruş ödenmediğini, sadece bir havlu verildiğini söyleyen Kamberoğlu “ Şimdi Şirket bir protokol hazırlamış, işçilere bir miktar para ödeyip bu protokolü imzalatacaklar. Kimse o protokol’de ne olduğunu bilmiyor, bize de vermiyorlar. Bu işçilerin her birinin yıllık 3.500 TL’yi bulan alacağı var.  Her bir işçinin bu gün itibariyle 25-30 bin TL civarında alacağı var.

Şimri çağıracaklar 1500 ile 3000 TL arası ödeyecekler ve işçilere de  “Geriye dönük bütün haklarımı aldım dava açmayacağım” diye kağıt imlatacaklar. Böylece de Toplu sözleşme ortadan kalkacak” diyen Kamberoğlu “işçi arkadaşlarımı uyarıyorum, Avukatlarına danışmadan bu protokolü imzalamasınlar” dedi.

Altınok Öz’ün Sendikayı değiştirmek için bütün ihaleyi başka Şirkete verdiğini söyleyen Kamberoğlu bu şekilde Sendikanın dağılmayacağını belirterek “Hangi Şirket alırsa alsın, alt iş veren değişse bile Toplu Sözleşme geçerlidir” dedi.

Kamberoğlu’nun açıklamsı şöyle

Disk Genel İş Anadolu yakası 1 no şubenin 02.11.2016 tarihinde sizlere atığı mesajla ilgili bilgilendirme.Mesajda şu şekilde ,Sendikamız ile Kartursaş şirketi arasında imzalanmış toplu iş sözleşmesi den kaynaklanan,işçi arkadaşların hakkettiği alacaklarla ilgili olarak,Şubemizin yaptığı calışmalarda sona gelinmiş ve işçi arkadaşların Kartursaş da geçen dönem için imzalayacağı protokoller hazırlanmış bulunmaktadır.

 Pazartesi günü göndereceğiniz mesaj ile birlikte,birim birim arkadaşlar imzaya çağrılacaktır.bütün arkadaşların kimliklerini ve banka hesap numaralarını yanlarında hazır bulundurmaları önemli duyurulur.Bende burda sendikaya soruyorum ,böyle bir protokol ile ilgili işçilerle bir bilgilendirme toplantısı yapıldımı?cevap hayır o zaman sizlere soruyorum .işçilerden ne kaçırıyorsunuz sendika işveren kol kola Hangi ali cengiz oyunu oynuyorsunuz.

Bugün bütün gün bu ek protokol dedikleri evraklara ulaşmak için her şeyi yaptık malesef ne sendika ne sendika avukatı ne iş veren nede sendika genel merkezde bir olumlu çevap alabildik,bizlerden sıkı sıkı gizlenmektedir.o zaman bana düşen görev sizin şuanakadar hak ettiğiniz hakkında bir kaç bilgi vermektir.

Kartusaş ve genel iş Sendikası 08.11.2010 tarihinde 450 kişiye kapsayan ve süresi iki yıl olan bir toplu sözleşme imzaladı.arada geçen 6 yıl olmasına rağmen bu toplu sözleşme uygulanmadı,işverenin burda yapmak istediği bu olayı zaman  aşımına uğratmak,ama işverene birileri akıl vermiş bu olayın zaman aşımına uğramadığı,doğru çünkü toplu sözleşme kanununda bu açıkça belirlenmiş kanunun 36 ve 38 maddede yazıyor,toplu sözleşme bitse bile yenisi yapılana kadar eski toplu sözleşme geçerlidir bu demeki sizin 6 yıl alacağınız var,yılık 3000,3500 ortalama hesablandığında 18000,20000 civarında alacaklısınız, işveren yapmak istediği olay şu bu yükden kurtulmak, hazırladıkları evrakta sadece Kartursaş da olan 1 yılı ödemek,

ödeme tarihi bile beli değil,asıl bityeniği şurada size Kartursaş da bütün alacaklarımı aldım ve geriye dönük mahkeme açmıyacağım dahil bir evrak imzalatacaklar.imza atdığınız takdirde sadece Kartursaş daki bir yılığı alırsınız, onuda  verirlerse tabi geriye kalan 4 yılada bir bardak soğuk su içersiniz ve toplu sözleşmeyi sonlandırısınız.

 İşyerinin veya bir bölümünün devrik

MADDE 38 – (1) İşletme toplu iş sözleşmesi kapsamında olan ya da toplu iş sözleşmesi bulunan bir işyeri veya işyerinin bir bölümünün devrinde, devralan işverenin aynı işkoluna giren işyeri veya işyerlerinde yürürlükte bir toplu iş sözleşmesi var ise; devralınan işyeri veya işyerlerinde uygulanan toplu iş sözleşmesinden doğan hak ve borçlar, iş sözleşmesi hükmü olarak devam eder. Devralan işverenin işyeri ya da işyerlerinde uygulanan bir toplu iş sözleşmesi yok ise; devralınan işyerinde yürürlükteki toplu iş sözleşmesinden doğan hak ve borçlar, yeni bir toplu iş sözleşmesi yapılıncaya kadar toplu iş sözleşmesi hükmü olarak devam eder.

(2) Toplu iş sözleşmesi bulunmayan bir işyerinin işletme toplu iş sözleşmesi tarafı olan bir işverence devralınması durumunda işyeri, işletme toplu iş sözleşmesi kapsamına girer.


 Toplu iş sözleşmesinin hükmü

MADDE 36 – (1) Toplu iş sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe iş sözleşmeleri toplu iş sözleşmesine aykırı olamaz. İş sözleşmelerinin toplu iş sözleşmesine aykırı hükümlerinin yerini toplu iş sözleşmesindeki hükümler alır. Toplu iş sözleşmesinde iş sözleşmelerine aykırı hükümlerin bulunması hâlinde ise iş sözleşmesinin işçi yararına olan hükümleri geçerlidir.

(2) Sona eren toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesine ilişkin hükümleri yenisi yürürlüğe girinceye kadar iş sözleşmesi hükmü olarak devam eder.