Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, Belediye Meclisinin bazı yetkilerini kendisine devretmesi için meclisten yetki devri isteyen teklifi, gündeme bomba gibi düştü.

Teklifte özetle “Belediye Kanunu’nun 18 maddesinin (h) bendinde “ vergi resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı 5 bin TL’den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını  sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragete karar vermek” görev ve yetkisinin belediye meclisine ait olduğu belirtilmiştir.

Anılan maddeler gereğince; Belediye Başkanı’ndan  yetki almak kaydıyla davalarda sulh ile tasfiye, ibra, kabul ve feragat yapabilmeleri amacıyla Belediyemiz Avukatlarına vekaletname vermek üzere  Belediye Başkanı Altınok Öz’e yetki verilmesi hususunun Belediye Meclisine havalesi…denilmektedir.

Belediye Kanunu’nun ilgili maddelerinde “Meclis yetkisini devredemez” ancak Belediye Başkanı, bir konu için meclisten yetki isteyebilir, hangi konu için ne için bu yetkiyi istediğini meclise izah edip öyle yetki isteyebilir. Verip vermemek meclisin iradesindedir.

Burada Kartal Belediye Başkanı’nın hangi konular için meclisin yetkisini istediği belli değildir. İddialara göre, bu belli olmadığı gibi, meclis üyelerine de bu konuda bilgi verilmemiştir.

Belediye Başkanı bu yetkiyle hangi konularda kiminle sulh yapacaktır. Hangi konularda hangi alacaklarından feragat edecektir? Varsa hangi mahkeme dosyalarından feragat edecektir? Hangi konularda kimlerle sulh yapacaktır. Bu yetkiyi hangi amaçla istemektedir? Bunlar belli değildir.

Konunun uzmanları, meclisin kendi yetkisini belediye başkanına devretmesinin yasaya aykırı olduğunu belirterek, yasada “yetki devrinde devredenin sorumluluğu ortadan kalkmaz” maddesine istinaden alınacak kararlarda meclis üyelerinin sorumlulu olacağını belirtiyorlar..

Burada CHP İlçe Başkanı’nın bu konuya bakışı düşüncesi de önemlidir. O nedenle kamuoyu adına buradan soruyoruz. Bu konuda meclise bilgi verilmemiş. Sizin bu konuda bilginiz var mı? Belediye Başkanı size bilgi verdi mi?  Bu yetkiyi hangi konu yada konular için istiyor? Biliyorsanız siz meclis üyeleriyle paylaştınız mı, paylaşmadı iseniz, hem meclis üyeleri ile hemde kamuoyu ile paylaşmayı düşünüyormusunuz? Belediye Başkanı sizinle de paylaşmadı ise, ilçe olarak bu konuda nasıl bir yol izleyeceksiniz. Meclis üyelerinin bilgisinin olmadığı bu olayla ilgili grup kararı alacakmısınız? Bu sorumluluğu üstlenecekmisiniz?

BAKIRKÖY BELEDİYESİ’NDE DE YAŞANDI

Benzer durum Bakırköy Belediyesi’nde yaşanmıştı. Bakırköy Belediye Meclisi, sadece bir konuyla ilgili Kerimoğlu’na yetki vermişti. Kerimoğlu’da sorunu çözdükten sonra aldığı yetkiyi meclise iade etmişti.

Kerimoğlu mecliste yaptığı konuşmada, kamu menfeaatine uygun çalıştıklarını belirterek, yetkiyi yalnızca Osmaniye Mahallesi Metro İstasyonu yanında bulunan 22 dönüm araziye değerinin altında fiyat verdikleri için Ulaştıma Bakanlığı ile olan mahkeme sürecinin sona ermesi ve uzlaşma sağlanması için istediğini ifade ederek; "5393 sayılı belediye kanunun 18. maddesi (h) bendiyle aldığım yetkiyi uzlaşma sürecinin uzamaması için istemiştim ve uzlaşma sağladık. Amaç hasıl olduğu için yetkiyi iade ediyorum” dedikten sonra, imar, hukuk, çevre ve şehircilik gibi birimlerden aldığı onay yazılarını göstererek başka hiç bir konuda bu yetkiyi kullanmadığını açıkladı.Kent yaşam gazetesi

Öte yandan, İstanbul’da başka bir belediye’de daha başkana yetki devri yaptığını ancak mahkeme tarafından bu kararın iptal edildiği yönünde de bilgiler bulunuyor.

BELEDİYE MECLİSİ VE BELEDİYE ENCÜMENİ YETKİSİNİ DEVREDEMEZ

Türkiy Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Cevat Sökmen’in hazırladığı çalışmada konuyla ilgili şu görüşlere yer verilmektedir. Belediye Başkanı için yetki devri düzenlenmiş, ancak Belediye meclisi ve Belediye Encümeninin yetki/yetkilerini devredebilmesine imkan veren bir düzenleme öngörülmemiştir. denilmektedir

MECLİSİN GÖREV VE YETKİLERİ

---Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

  • Sulh: Uyuşma, anlaşma, uzlaşma, barış,
  • Tasfiye: Temizleme, arıtma, süzme,
  • Kabul: Razı olmak, bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma, hesap kapama, hesapları düzeltme.
  • Feragat: Kendine ait olan bir şeyden vazgeçme, dava açan bir kimsenin davasından vazgeçmesi
  • Belediyeler, vergi, resim ve harçtan doğan alacaklarının bir kısmı veya tamamından anlaşma yolu ile vazgeçme yetkisine sahip değillerdir. Belediyenin miktarı beşbin TL den fazla olan ücrete tabii işlerinden, Örneğin su borcu, kira alacağı, mal satımından kaynaklanan alacaklarının tahsilinde zorluk bulunması durumunda, belediye meclis kararıyla bu madde hükmü işletilebilecektir.
  • Miktarı beşbin TL ye kadar olan vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek, belediye encümenlerinin yetkisindedir.
  • Belediye meclisi bu yetkisini ancak parasal uyuşmazlıklarda kullanabilir.
  • Uyuşmazlık konusu aynı zamanda dava edilmiş olmalıdır.
  • vergi, resim ve harç dışında kalan bir uyuşmazlık konusu olmalıdır.