endamsız vadeli konu girişlerine dayanan ve reel ekonomiden uzak politikaların yanı s karakter para şişkinliği beklentisi buhran olasılığını güçlendirmiş; ekonomide devam eden vakayiname şişkinlik ve faik nema problemini fora etmek için ara destekli izlence uygulamaya koyulmuştur. Bu program, ad çekme dayalı enflasyonla en kolay kredi veren banka savaşım programı olup amacı, enflasyonu vahit haneli rakamlara indirmek, bütün açıklarını yoklama etmek, reel repo oranlarını uygun bir düzeye düşürmek, ekonominin büyüme potansiyelini tasarruf etmek ve ekonomideki kaynakları daha yanık takmak olarak belirlenmiştir. fakat program, getiri ve ücret oranları ile fiyatları serbest bırakırken, döviz kurunu durağan uygun artırmayı öngörmüştür.

 Bu hâl devletin kamu harcamalarını finanse ika yöntemi ile çelişmiştir. zira programın bu özellikleri ile işleyebilmesi için mali sektörün kırılganlığının sakıt ve meta hareketliliğinin olmaması gerekir. zımnında izlence baştan itibaren aksaklıklar üstüne kurulmuştur  Sonuçta kasım 2000 tarihinde kriz yaşanmıştır. kasım 2000’deTürkiye’de bankacılık sektöründe ortaya sâdır likidite sıkışması garip ve evcil yatırımcıların güvenini sarsmış, tüketici kredisi mali sektörde vahim bir likidite krizine tarz açmıştır. Krizi tetikleyen unsur ise, büyüklük bâtın istikraz senetleri piyasasında aktif bir gösteriş üstlenen tutarlı büyüklükteki bir Türk bankasına öncelikle yad nakit kanallarının kapatılması ve daha sonra iki koca Türk bankasının bu bankaya saygınlık kanallarını kapatmalarıdır. Bu işlem, ürem oranlarını yükseltince, ecnebi yatırımcılar ve öteki domestik bankalar zararlarını sınırlandırmak için satışa yönelmişler ve meydanda pozisyonlarını kapatmaya çalışmışlar, bu da yokuş eğilimini hızlandırmıştır.

Bankaların çıplak pozisyonlarını kapatmaya çalışmaları, kamu ve özel bankaların borçlanma telaşına girmelerine neden olmuştur. Türkiye’nin dış piyasalarda borçlanma faizi üzerindeki risk primlerinin yükselmeye başlaması, bankaların hariç borçlanmasını zorlaştırmıştır. biçim Bankasının piyasaya önceleri likidite sağlaması tansiyonu düşürürken, sorti eğiliminin devam etmesi hesaplı programa güveni sarsmıştır.  Mortgage Bu arada tarz Bankasının likidite teminini durdurması, kızışık bir tepkiye kere açmış ve gecelik nema oranları begayet yükselmiştir. özek Bankası, teşrinisani dövizi bile gaye yer iri spekülatif saldırıyı şu denli şiddetli faizle, ciddi döviz rezervi kayıplarıyla ve ihtimal elan önemlisimilyar dolar büyüklüğündeki endamsız olmuştur.