Maltepe’de Cevizli’de kurbanlık alan olarak bilinen ve uzun dönemdir davalık olan TOKİ arazisindeki mahkeme süreci sona erdi. Mahkemeye açtığı davayı geri çeken Maltepe Belediyesi Maltepelilere, 38 dönümlük donatı alanı kazandırdı.

Yapılan anlaşmayla arazinin yüzde 65 kamusal tesis alanı olurken, konut alanı yüzde 35 ile sınırlandırıldı. Mahkeme sürecinin bitmesiyle alanın yüzde 43’ü yol ve yeşil alan olarak düzenlenecek. Yüzde 10 teknik donatı alanı, yüzde 10 ortaöğretim alanı olarak değerlendirilecek. 58 dönüm alanda, 21 dönüm bölümdeyse konut ve ticaret fonksiyonu olan alanlar yer alacak. TOKİ alanının yüzde 43’üne de sahip olan belediye, araziyi park alanı olarak Cevizli halkına sunmaya hazırlanıyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Maltepe Belediyesi yetkilileri, gerekçelerini ve yapılan anlaşmayla ilgili şu bilgileri verdi:

*Plan tadilatına yapılan esas eleştiri süre yönünden olup temel değerlendirme kriteri, olması gereken fonksiyon alanları ile donatı dengesi yönünden bir bakış açısı geliştirmemiş, süreç Maltepe Belediyesi-TOKİ kavgası şeklinde yansıtılmıştır.

*Mahkeme ile geçen 5 yıllık hukuk süreci, ne Maltepe Belediyesi’ne, ne mülkiyet sahiplerine, ne plan tadilatını yapan TOKİ tarafına, ne de en önemli taraf olan Cevizli bölgesi halkına yarar sağlayacak bir kazanım içermemiştir.

*Geçen bu 5 yıllık süreç içerisinde bu alan sadece kurbanlık alan olarak kullanılmış olup, bölge halkına hitap etmesi gereken rekreasyon alanları, eğitim ve dini tesis alanları ile donatı alanlarının yapımını engelleyecek yapay bir süreç oluşturulmuştur. Maltepe halkının kullanılmasına açılması gereken alanlar, gereksiz söylem ve tutumlar yüzünden elde edilememiş ve Maltepe halkı donatı alanlarından mahrum bırakılmıştır.

*Geçen bu 5 yıllık süreç içerisinde mahkemenin kazanılması ya da kaybedilmesi halinde TOKİ tarafından bu alanda yeniden bir plan yapılması zorunluluğu bulunmaktadır.

*Yeni yapılacak olan plan tadilatı teklifi, mülkiyet sahipleri dışındaki alanlar üzerinden donatı alanlarını yeniden düzenleyen ve mahkeme kararı gerekçeleriyle planlama ve kamu yararını içerecek şekilde donatı alanlarının yüzde 40’ın altında olamayacağı şeklinde belirlenmiştir. Bu durumda iptal edilen plan tadilatındaki yüzde 64.6 donatı alanı kaybedilmiş olacaktır.

*Geçen sürenin kaybı haricinde dava sonunda donatı alanlarının da azalmasına neden olabilecek bu durum, kamu menfaati ile açıklanamaz.  

*Belediye Meclisi’nce (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na) sunulan plan tadilatları içerisinde yüzde 64.6 donatı oranı olan kaç adet plan bulunmaktadır? Planlamaya sadece planı yapan kuruluşun genel yapısı ile değil yapılan plan çalışmasının bölge halkına getirdiği planlama kriterleri üzerinden bakılması daha doğru bir yaklaşım olacaktır.