Elektroensefalografi (EEG), beyin dalgaları aktivitesinin elektriksel yöntemle izlenmesini ölçen yöntemdir. Hastaya elektrik akımı verilmediğinden ağrı ya da acı hissedilmez. EEG çekiminin temel amacı beyin hücrelerinden çıkan elektrik akımlarının değerlendirilmesidir. EEG ile hangi beyin bölgesinin ne tip bozuk elektrik yaydığının görülerek ve takip edilmesidir. EEG ile sorunun merkezinin beyinden mi yoksa beyin kabuğundan mı kaynaklandığı görülür.

            EEG beyin lezyonlarının, tümörlerinin, enfarktüslerinin, enfeksiyonlarının, ve epileptik aktivitelerinin, psikozların, beyin ölümünün ve beyin elektriksel aktivitesini bozan her türlü hastalığın tanısında kullanılabilir. Epilepsi hastalığının teşhisinde ve tiplerinin belirlenmesinde tedaviye karar verilecek olan inceleme yöntemi EEG'dir. Beyine zarar vermez ve radyasyon etkisi yoktur.

            İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneler Birliğine bağlı Maltepe Devlet Hastanesi'nin EEG çekim odası 2013 yılından itibaren iki nöroloji uzmanı ve bir sağlık personeliyle hafta içi her gün aktif olarak hizmet vermektedir.  Nöroloji Polikliniğine başvuran ve hastalara gereklilik durumunda doktor tarafından EEG tetkiki istenmektedir. Hasta randevusunu EEG çekim biriminden almaktadır. Çekim süresi ortalama 30-40 dakika arasında sürmekte, sonuçlar kısa süre içinde verilmektedir.