Önemli bir akademik referans olan bu eser, on dokuzuncu yüzyılın sonundan yirminci yüzyılın bitimine kadar ki siyasi düşünce gelişiminin geniş kapsamlı bir incelemesidir. Seçkin bir uluslararası yazarlar takımı ile kaleme alınmış bu eser refah devletinin yükselişini ve hemen ardından ortaya çıkan tepkileri, liberal demokrasiye yönelik faşist ve komünist eleştiriler ve sunulan alternatifler, kitle seçmenleri ve yeni sosyal hareketlerin yükselişiyle ortamı yaratılan siyasi örgütlenmenin yeni biçimlerini, siyaset araştırmalarına, batılı ve batılı olmayan siyasi düşünce gelenekleri arasındaki etkileşimi şekillendiren ve küreselleşme yoluyla devleti zora koşan, pozitivizmden post-modernizme kadar çeşitli entelektüel gelenekleri içermektedir. Yirminci Yüzyıl Siyasal Düşünceler Tarihi’ndeki her önemli konu bilimsel ve erişilebilir olan, başlangıç seviyesinden lisans ve lisansüstü aşamalara kadar bütün seviyelerdeki siyaset öğrencilerinin ve akademisyenlerin ilgisini çekecek olan bir dizi bölümler içerisinde işlenmiştir.

TERENCE BALL, Arizona Devlet Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi profesörüdür. Uzun yıllar boyunca Minnesota Üniversite’sinde ders verdi ve Oxford, California, San Diego Üniversitelerinde konuk profesör olarak bulundu. Profesör Ball, James Mill’in siyasi yazılarını ve Cambridge Metinleri serisi için The Federalist adlı eserin editörlüğünü yaptı, aynı seri için Thomas Jefferson’ın (Joyce Appleby ile birlikte) editörlüğünü yaptı ve bir çok ortak editörlüğün yanı sıra, Transforming Political Discourse, Reappraising Political Theory, ve Rousseau's Ghost:  A Novel da dahil olma üzere kendi kitaplarını yayına hazırladı.

RICHARD BELLAMY, University College London’da Siyaset Bilimi profesörü ve Kamu Politikası Okulu’nun yöneticisi’dir. Daha önce East Anglia, Reading ve Essex üniversitelerinde çalıştı. Profesör Bellamy, Cambridge Metinleri serisi için  Beccaria ve Gramsci’nin yazılarını ve editörlüğünü ve ortak editörlüğünü yaptığı çok sayıda eserin yanı sıra kendi eserleri olan Modern Italian Social Theory, Liberalism and Modern Society, Liberalism and Pluralism ve Rethinking Liberalism’i yayına hazırladı.

Kitaba katkıda bulunan diğer isimler: Michael Freeden, Wayne Parsons, James Mayall, Stanley G. Payne, Noel O'Sullivan, Mario Caciagli, Jeffrey C. Isaac, Robert E. Goodin, Dick Geary, Neil Harding, David McLellan, Sunil Khilnani, Melissa Lane, Peter Dews, Antonino Palumbo, Alan Scott, Paul Roazen, Walter L. Adamson, James Farr, David Miller, Richard Dagger, Martin Ceadel, Susan James, James Tully, Bhikhu Parekh, Salwa Ismail, Steven Lukes

“…57 sayfalık bibliyografyası ve önde gelen 180 düşünüre ait kısa biyografilerle birlikte etkileyici bir referans eser…bu çalışma vazgeçilmez bir harita…temel bir referans aracı”. The Economist

“…bulunduğu alan içerisinde vazgeçilmez bir eser.” English Historical Review

 

Kitaba ilişkin…

 

Önemli bir akademik referans olan bu eser, on dokuzuncu yüzyılın sonundan yirminci yüzyılın bitimine kadar ki siyasi düşünce gelişiminin geniş kapsamlı bir incelemesidir. Seçkin bir uluslararası yazarlar takımı ile kaleme alınmış olan bu eser, refah devletinin yükselişini ve hemen ardından ortaya çıkan tepkileri, liberal demokrasiye yönelik faşist ve komünist eleştiriler ve sunulan alternatifler, kitle seçmenleri ve yeni sosyal hareketlerin yükselişiyle ortamı yaratılan siyasi örgütlenmenin yeni biçimlerini, siyaset araştırmalarına, batılı ve batılı olmayan siyasi düşünce gelenekleri arasındaki etkileşimi şekillendiren ve küreselleşme yoluyla devleti zora koşan, pozitivizmden post-modernizme kadar çeşitli entelektüel gelenekleri içermektedir. Yirminci Yüzyıl Siyasal Düşünceler Tarihi’ndeki her önemli konu bilimsel ve erişilebilir olan, başlangıç seviyesinden lisans ve lisansüstü aşamalara kadar bütün seviyelerdeki siyaset öğrencilerinin ve akademisyenlerin ilgisini çekecek olan bir dizi bölümler içerisinde işlenmiştir.

 

Bu kült eser, sabırlı bir emekle, Arizona Devlet Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi profesörü Terence BALL ve University College London’da Siyaset Bilimi profesörü ve Kamu Politikası Okulu’nun yöneticisi Richard BELLAMY’nin editörlüğüyle Cambridge University Press tarafından (2003); Türkçe’de ise Mehmet ALTUN’un editörlüğüyle Babil Yayınları (2013) tarafından yayımlanmıştır.

 

Kitaba katkıda bulunan diğer isimler: Michael Freeden, Wayne Parsons, James Mayall, Stanley G. Payne, Noel O'Sullivan, Mario Caciagli, Jeffrey C. Isaac, Robert E. Goodin, Dick Geary, Neil Harding, David McLellan, Sunil Khilnani, Melissa Lane, Peter Dews, Antonino Palumbo, Alan Scott, Paul Roazen, Walter L. Adamson, James Farr, David Miller, Richard Dagger, Martin Ceadel, Susan James, James Tully, Bhikhu Parekh, Salwa Ismail, Steven Lukes

 

“…57 sayfalık bibliyografyası ve önde gelen 180 düşünüre ait kısa biyografilerle birlikte etkileyici bir referans eser…bu çalışma vazgeçilmez bir harita…temel bir referans aracı”. The Economist

 

“…bulunduğu alan içerisinde vazgeçilmez bir eser.” English Historical Review

 

Dağıtım:

ALFA - SAY - TOTEM - KİDA- ARTI – PARODİ - DOĞU KİTABEVİ - BİLGE KÜLTÜR -YENİ ZAMANLAR - FİNAL

Muvakkithane Cad. No: 1 Kadıköy - İstanbul

Tel-Faks: 0216 414 12 53 & O216 414 73 64    e-posta: babil@seyhanmuzik.com