“SAVAŞA KARŞI BARIŞI SAVUNACAĞIZ” diyen sesi büyütelim!

 

KESK, DİSK, TMMOB VE TTB’nin öncülüğünde emek ve meslek örgütleri,  “SAVAŞA KARŞI BARIŞI SAVUNACAĞIZ” şiarıyla 29 Aralık Salı Günü 1 günlük iş bırakma, hizmet üretmeme kararı aldılar.  Bu kararlarını;"Ülkenin her yanından ağıtlar yükseliyor, kentler, yaşam alanları kuşatılarak çatışma ve katliamlarla, ülke adım adım savaşa sürükleniyor. Gençlerin, yoksulların kanının aktığı, analarımızın gözyaşının kurumadığı, halklarımızı geri dönülmez biçimde kaosa sürükleyen bu gelişmelere seyirci kalınamaz!

 

Duymayan kulaklara, görmeyen gözlere de sesleniyoruz: Bu topraklarda KİMSENİN ÖLMESİNİ İSTEMİYORUZ! Sendikalar olarak, meslek örgütleri olarak, demokratik kitle örgütleri olarak biz BARIŞIN TARAFINDAYIZ! Görevimiz, insanlarımızın öldürülmesine seyirci kalmak değil, insanları yaşatmaktır!

Gün yaşananları seyretme günü değil, “içeride ve dışarıda savaş!” çığlıkları atanlara karşı yüksek sesle ve cesaretle “ÖLDÜRÜLENLER BİZİM ÇOCUKLARIMIZ! SAVAŞA HAYIR! YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ! diye haykırma günüdür.

 

Gün, “SAVAŞI DURDURMA, BARIŞI İNŞA ETME !..” Günüdür. Bu görev önümüze en son 10 Ekim barış karanfili yoldaşlarımız tarafından kondu. Vasiyetin gereklerini yerine getirmek için gece gündüz mücadele etmek dışında ne bir seçeneğimiz ne de başka bir yol var!” diyen çağrılarıyla kamuoyuyla paylaştılar.

Halkların Demokratik Kongresi, emek ve meslek örgütlerinin bu çağrısına ses vermeyi, bu çağrıyı büyütecek çalışmaları bulunduğu her yerde gerçekleştirmeyi elbette ki en öncelikli görevlerinden biri kabul eder.

Bizler, bulunduğumuz her yerde bu çağrının gereklerine uygun olarak, hizmet üretmeyecek ve hizmet almayacağız. Bütün işçileri, emekçileri, halklarımızı, bu çağrıya ses vermeye davet ediyoruz. 29 Aralık’a; iktidarını korumak ve yeni baskıcı-otoriter bir rejim kurmak için savaş ve çatışmalardan medet uman AKP devletine itirazımızı yükseltelim. Çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere yüzlerce insanımızın katledilmesine; şehirlerin-ilçelerin sokağa çıkma yasakları ve askeri abluka altında her gün top atışları altında inlemesine; binlerce insanın yaşadığı yerleri terketmek zorunda kalmasına; okulların, hastanelerin askeri karargahlara çevrilerek çocuklarımızın eğitim hakkının, insanlarımızın yaşam hakkının elinden alınmasına, tüm coğrafyanın tarihi dokusuyla birlikte imha edilmesine…. HAYIR! diyelim… 29 Aralık”ta Hizmet Üretmeyelim, Hizmet Almayalım!

Halkların Demokratik Kongresi Yürütme Kurulu