MİMARLAR ODASI, “RANT VE TALAN POLİTİKALARI” KARŞISINDA; MİMARLIĞI VE YAŞAM DEĞERLERİNİ SAVUNMAKTA KARARLIDIR!

 

Bilimin rehberliğinde, kamu yararı ve meslek ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla yürüten Mimarlar Odası’na karşı; tek merkezden aldıkları talimatlar doğrultusunda “rant çevreleri ve destekçilerinin” karalama, itibarsızlaştırma ve hedef gösterme faaliyetleri artarak devam etmektedir.

 

Bu kez A Haber Kanalı’nın 05 Ağustos 2017 tarihli “Ajans Hafta Sonu” Programında; Mimarlar Odası için “İşte Mimarlar Odasının Gerçek Yüzü” başlığı atılarak “iftira odası, darbelere sevinen oda, rant odası, terör örgütü militanlarıyla kol kola, marjinal örgüt, meslek değil siyaset odası, devletin yararına yapılan projelere dava açarak karşı çıkan, teröristlerin yanında saf tutan, fethullahçı teröristlerin yanında” gibi ifadeler kullanılmış,  denetlenmediği ve toplanan aidatların terör örgütlerine aktarıldığı, kendi binasında kaçak yapılaşma olduğu” yönünde tümüyle kurgusal, gerçek dışı, iftira dolu açıklamalarda bulunulmuştur.

 

İftiradan sorumlu A Haber Ajansı ile haber yapan sunucu ve kimi kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmanın yanı sıra tazminat davaları da açılacaktır. Bu nedenle konu hakkında kamuoyuna açıklama yapma gereği duyulmuştur.

 

Bütün ülke topraklarını yağma alanı gören, rant politikalarını açıkça savunan, iktidara yakınlığı ile bilinen ve bu nedenle kamuoyu tarafından “yandaş medya” olarak nitelenen kimi basın yayın organlarında Mimarlar Odası’nı hedef alan ve karalama içeren açıklamalar hakkında daha önce de tarafımızca suç duyurusunda bulunulmuş ve hukuki süreç başlatılmıştı.

 

Yayınlanan programda kullanılan ifadelerde; yasayla kurulmuş bir kamu tüzel kişisi illegal bir örgütmüş gibi sunularak anayasal bir kuruluşu topluma hedef göstermek ve faaliyetlerini engellemek amaçlanmıştır. Sırf olumsuz kanaat uyandırmak ve hedef göstermek amacıyla hazırlanan ve yayınlanan program; manipülatif ve siyasi bir saldırı niteliğindedir.

 

TMMOB’a bağlı Odalar; 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası ile kurulan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. 2 Aralık 2002 tarih ve 24954 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan TMMOB Ana Yönetmeliği’nin “Birliğin ve Bağlı Odaların Amaçları” başlıklı 3. Maddesinin (b) bendine göre; “…kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunmasında, yurdun doğal kaynaklarının bulunmasında, korunmasında ve işletilmesinde, çevre ve tarihi değerlerin ve kültürel mirasın korunmasında, tarımsal ve sınai üretimin artırılmasında, ülkenin sanatsal ve teknik kalkınmasında gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak”  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği(TMMOB) ve bağlı odaların amaçları arasında sayılmıştır.

 

İmar kararlarında demokratik katılımcı yöntemler izlemek yerine halkı, sivil toplumu, meslek odalarını dışlayan, verilen görüşleri ve yapılan itirazları dikkate almayan yönetimlerin; ülkemizin doğal ve kültürel değerlerinin yok olmasına, sağlıksız ve düzensiz kentleşmeye yol açacak şehircilik bilimine ve kamu yararına aykırı olan kararlarına karşı yargıya başvurmak her yurttaşın olduğu gibi Mimarlar Odası’nın da anayasal hakkıdır. 

 

 

Etiketler:   Etiket Eklenmemiş.