CHP’li Kartal Belediyesi’nde incelemede bulunan İç İşleri Bkanlığı Mülkiye Müfettişleri, İmar tadilatı yapılan bir dosya ile ilgili CHP’li meclis üyeleri ve İmar Komisyonu üyelerinin savunmalarını istemişti.

İlk Haber, Müfettişlerin o savunma yazısına ulaştı. Yazıda şu görüşlere yer veriliyor

“ Çavuşoğlu Mahallesi Kiraz Sokak No 16 5573 ada 288 sayılı parsel; Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi No:11, 2400 ada 248 parsellerde yol terkleri var iken yol terkleri kaldırılarak yol ve kaldırımlardan satış yapıldığı,

Müştekinin hissedarı olduğu 729 ada, 76 parselden oluşturulan 80 m2, 2400 ada, 75 parselden oluşturulan 80 m2 yol ve parsel artığını satın almak istediği, satın alma talebinin reddedildiği ve görevin kötüye kullanıldığı”

İddası kapsamında;  “2400 ada, 248 parsellerde yol terkleri var iken yol terkleri kaldırılarak yol ve kullanımlarından satış yapıldığı” hususu ile ilgili olarak;

Kartal Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 2015/74 kararı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2015 tarih ve 1706 sayılı kararı ile Kartal İlçesi Çavuşoğlu Mahallesi 2400 ada, ilgili parseller ile, 2400 ada ilgili parseller arasındaki yolun (Dizdar Sokak) kaldırılarak ifraz hattının düzenlenmesine ilişkin1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapıldığı,

Plan değişikliğinden etkilenen parseller arasında yer alan 2400 ada, 248 parselin (248 parselin eski numarası 129’dur)  parselin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2015 tarih ve 1706 sayılı Kararında sehven zirkedilmediği,

Yapılan plan değişikliği ile;

1-Şahıs mülkiyetinden geçen ,Dizdar Sokak’’ın; Uygulama imar planında 7 metrelik yaklaşık 1230 m2’lik yüzölçümlü Yaya Yolunun kaldırılarak;

Yaklaşık 350 m2’lik BL-TAKS:0.40 KAKS: 2.00 yapılaşma şartlarında Ticarat+Konut alanına,

Yaklaşık 695 m2’lik 5/A/3, 0.20-0.40 /1.75 yapılaşma şartlarında Konut alanına,

Yaklaşık 185 m2’lik kısmı Yeşil Alana alındığı,

2-350 m2 x2 =inşaat alanı 700m2 inşaat alanı Ticaret + Konut alanı ve 695 m2 x 1.75” 1216 m2 inşaat alanı Konut Alanı olmak üzere toplamda 1916 m2 inşaat alanı kazanıldığı, ortalama 100 m2 daireden  ve 4 kişilik hane üzerinden 19 daire kazanıldığı, 19x4=76 kişi ek nüfus getirildiği,

3-Plan alanı donatısının arttığı, ancak getirilen ek nüfusa göre 76x10 (kişi başı ) 760 m2 Park Alanı ayrılması gerekirken sadece 185 m2 park alanı ayrıldığı, İmar Kanunu ve İmar yönetmeliğinin ilgili maddalerine aykırılıklar teşkil ettiği,

Sonuç olarak; Kartal Belediye Meclisinin ilgili kararı v İstanbul Belediye Meclisinin ilgili kararı ile uygun bulunan 2400 ada ilgili parseller ile 2400 ada ve ilgili parller arasında ki yolun (Dizdar Sokak) kaldırılarak ifraz hattının düzenlenmesine ilişkin 20.11.2015 tarihinde onaylanan 1/100 ölçekli  uygulam imar plan değişikliği ele 7 metrelik yolun kaldırılarak  Konut Alanına, Ticaret+ Konut Alanına ve bir kısmının da parka dönüştürüldüğü, 1.916 m2 inşaat alanı artışı, (ortalama 100 m2’lik daire ve aile sayısı 4 kişi olarak hesaplandığında) 19 bağımsız bölüm ve 76 kişi ek nüfus getirilerek yoğunluk artışı yarattığı, getirilen 76 kişi ek nüfus ihtiyacı olan ek donatı alanının ayrılmadığı, bununla birlikte mevcut Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi ile Spor Caddesi arasında yer alan plan değişikliği öncesindeki 7 metrelik yaya yolunun erişilebilirlik açısından gerekli olduğu, bu yolun kaldırılarak erişilebirilliğin zorlaştırıldığı, 2400 ada 158, 156 ve 155 parsellerin mahreçsiz kaldığı, plan değişikliği teklifinde; bilimsel nesnel veyateknik bir gerekçenin olmadığı ve kamu yararının da gözetilmediği iddia edilmekte olup Kartal Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 2015/74 sayılı kararına “KABUL” yönünde oy kullandığınız anlaşıldığından,

Yukarıda ki beirtilen hususlara ilişkin olarak yazılı ifadeniz ve varsa konuya ilişkin belgelerinizi 5271 sayılı CMK’nın 147’inci maddesinde yasılı hak ve yükümlülükler ile bir Avukatın hukuki bilgisinden yararlanabileceğiniz göz önünde tutarak, bu yazının tarafınıza tebliğinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ayrıca Word ortamında dijital kaydını CD’ye kaydederek Müfettişliğimize iletilmek üzere Kartal Belediye Başkanlıı Yazı İşleri Müdürlüğü’ne sunmanızı, aksi takdirde ifade hakkınızdan imtina etmiş sayılacağınızın bilinmesini ve gereğini rica ederiz.”