Birçok kişi ya da yakını, sevdiği, eşi, çocuğu, anne- babası uzayan organ nakli bekleme listesinde “hayat” bekliyor. Organlarınızı toprağa gömmek yerine onlara yeni bir hayat vermek gerekir. Ülkemizde her yıl böbrek beklerken bin kişi hayatını kaybetmektedir. Organ bulabilme umuduyla yaşam savaşı veren 20 bin böbrek hastası, 2 bin karaciğer hastası ve 500 kalp hastası bulunuyor.

Böbrek nakli ameliyatları diyalize giren her hastanın hayallerini süslüyor. Belirli bir süre, belki de yıllarca makineye bağlı olarak yaşam mücadelesi veren, ancak kısıtlı sıvı ve katı tüketmesine izin verilen, seyahat özgürlüğü elinden alınmış, iş, aile ve sosyal hayatı kısıtlanmış bu kişiler bir böbrek bulma ve normal bir insan yaşamı sürme ümitleri ile çile dolduruyorlar.

Başhekim Yardımcısı Bozhalil’de katıldı!

Organ bağışını teşvik etmek için Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi Organ Nakil Koordinatörlüğü tarafından hastanede stand açıldı. Halkın ilgi gösterdiği standa hem organ bağışı konusunda merak edilen sorular cevaplandırılırken, hemde bağış yapanlar oldu. Stand başında Organ Nakil Koordinatörü Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Enis Gümüştekin, organ bağışı hakkında basın mensuplarına bilgi verirken görevine yeni başlayan çiçeği burnunda Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Selçuk Bozhalil’de yer aldı.

Organlarım başka bedende hayat bulsun!

Organlarını bağışlayanların büyük bir mutluluk içinde form doldurduğu gözlendi. Öldüğümde bedenim toprak olacak, fakat bağışlarsam bir başka vücutta hayat bulacak” diyerek gönüllü bağışçı kartını gösterdiler.

rgan Bağışı konusunda Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Enis Gümüştekin’in verdiği bilgilere göre,

“Kamuoyunun da takip ettiği gibi 2007 yılından sonra özellikle Sağlık Bakanlığı organ bağışı ve organ naklinin daha yaygınlaştırılması daha aktifleştirilmesi için bir çalışma başlattı ve bu anlamda da bütün hastanelerde özellikle kadavradan organ bağışı arttırılması için özelliklede yoğun bakım olan hastanelerde organ koordinatörlük sistemini getirdi.

Organ koordinatörlerinin görevi şu özellikle yoğun bakımda, yoğun bakımı olan hastanelerde beyin ölümünü tespit etmek ve bu beyin ölümünün sahipleriyle organ bağışı konusunda konuşup ikna etmeye çalışmak görevleri bu,

Burada bir merkezi yapılanma içerisine bağlı tespit edilen beyin ölümleri merkez organ koordinasyon sistemine bildiriliyor ve akabinde bu beyin ölümü olan vakaların sahipleriyle konuşuluyor organ bağışına ikna etmeye çalışılıyor. Organ bağışına ikna edilen vakalarda da merkezi bir yapılanma içerisinde merkeze sunuluyor bu bilgiler ve sırada hangi hasta bekliyorsa hangi organ bekleniyorsa hangi hastane hangi organı bekliyorsa bu ekip geliyor burada ki beyin ölümü vakasından organları çıkarıyor götürüyor. İhtiyacı olan organ yetmezliği içerisinde olan bu kronik böbrek hastası olur, kronik karaciğer hastası olur, kalp hastası olur bunlara ilgili organlar takılıyor böyle bir merkezi yapılanma var.

Organ bağışında ne durumdayız?

Bu bağlamda bizim hastanemizin İstanbul çapında bayağı aktif olduğunu söyleyebiliriz. 2007 yılından bu yana hastanemizden 54 beyin ölümü bildirmişiz. Fakat bu 54 beyin ölümünün 15’i organ bağışını kabul etmiş. Yani %30 gibi bir oran Türkiye genelinde de bu böyle tabi burada hasta sahibine biz durumu anlatıyoruz ama kalbi atmaya devam eden bir ölü bu. Burada tabi hassas noktalar var beyin ölümünü izah etmeye çalışıyoruz. Tabi bu beyin ölümü raporu tutulduktan sonra bu işlemler oluyor. Beyin ölümü de belli kriterlerle 4 uzmanın bir araya gelmesi sonucu anestezi uzmanı, nöroloji uzmanı, kardiyoloji uzmanı ve beyin cerrahı uzmanının bir araya gelmesi sonucu bu hastanın beyni ölmüştür artık bir ölüdür kalbi atıyor ama artık bir ölüdür raporu tutuluyor. Ondan sonra biz hasta sahipleriyle görüşüyoruz ama tabi orda bunu ona anlatmak çok özellik istiyor.

Hangi organ ve dokuların nakli yapılabilir?

Doku ve organ nakli vücutta görev yapamayan doku ve organların yerine canlı vericiden veya beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden alınan sağlam doku ve organların takılması işlemidir. Günümüzde böbrek, karaciğer, kalp, pankreas, akciğer, kemik ve kemik iliği, ince bağırsak, kalp kapağı, kornea, tendon, yüz ve saçlı deri, ekstremite ( kol, bacak) üst solunum yolları, üst sindirim yolları, rahim nakli yapılmaktadır.

Organ bağışı nedir, nasıl ve nereye organ bağışı yapabilirsiniz?

Organ bağışı; kişinin hayatta iken kendi iradesiyle, organlarının bir kısmını veya tamamını ölümünden sonra başkalarının tedavisi için kullanılmak üzere izin vermesidir. 29/5/1979 tarih ve 2238 sayılı kanuna göre; 18 yaşını aşmış, akli dengesi yerinde olan herkes organ bağışında bulunabilir.

Organ nakli merkezlerine, tüm hastanelere ve sağlık ocakları ile sağlık müdürlüklerine başvurarak organ bağışı yapabilir ve “organ bağışı kartı” alabilirsiniz. Bunun için yaklaşık beş dakikanızı alacak bir bilgi formunu doldurmanız yeterli. Üstelik sigara ve alkol gibi alışkanlıklar da organ bağışı yapmaya engel değil…

Bağışlanan organlar bir bedel karşılığında başkasına verilebilir mi?

Kişilerin bir bedel karşılığı organlarını vermeleri 2238 sayılı yasaya göre yasaktır.

Beyin ölümü nedir? 

Beyin ölümü bir insanda beynin tüm kan akımı ve oksijenlenmesinin durmuş olması, beynin tamamen ve geri dönüşümsüz olarak tüm fonksiyonlarını kaybetmiş olması olarak tanımlanır. Koma ve bitkisel hayattan farklı bir durumdur. Bitkisel hayattaki bir hastanın solunumu devam eder. Bu hastalar aylarca, yıllarca yaşabilirler. Bazı durumlarda iyileşme şansları da vardır. Ancak beyin ölümünde hasta solunum cihazına bağlıdır, kendi kendine solunum yapamaz. Beyin ölümü olan kişide kısa zamanda diğer organlar da hayatiyetini kaybeder. Şimdiye kadar dünyada beyin ölümü tanısı konulup tekrar yaşama dönmüş bir vaka yoktur. Beyin ölümü olan kişi tıbben ve yasal olarak ölü kabul edilir. Organ nakli sadece beyin ölümü olmuş kişilerden yapılır.

Organların çıkarılması

Organların çıkarılması ameliyathane koşullarında uzman bir hekim ekibi tarafından gerçekleştirilir. İlgili organ alıcıya nakledilene kadar uygun koşullarda saklanır. Organ alındıktan sonra kadavranın yani insan cesedinin bakımı uygun ve saygın bir şekilde yapılır. Organ bağışı yapmış olan kişinin organları Organ ve Doku Nakli Ulusal Koordinasyon Sistemi ile ülkemizde tıbben acilliği bulunan ve doku uyumuna göre en uygun olan alıcıya nakil edilir.

Organ bağışı dini açıdan uygun mudur? 

Diyanet İşleri Başkanlığı 6.3.1980 tarih ve 396 sayılı kararı ile organ naklinin caiz olduğunu açıklamıştır.

Yavaş yavaş kamuoyunun bilinçlenmesi beyin ölümü kavramının toplumca biraz daha anlaşılır hale gelmesinden sonra bu sorularla biz daha az karşılaşmaya başladık.

Halkımızın bu konuya olan duyarlılığı  arttıkça, biz her yıl organ bulunamadığı için ölen binlerce hastayı kurtarabileceğimizi  düşünüyoruz” dedi.