Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kanlıca Orman Müdürlüğü tarafından  Maltepe, Gülensu’nun arka tarafında yer alan 304 dönümlük orman alanının 29 yıllığı’na kiraya verilmesi ihalesinde, devletin milyarlarca lira zarar uğratıldığı iddia edildi.

İddiaya göre, iki kez iptal edilen ihale, 340 bin Tl teklif verene değil, 3. ihalede 161 bin TL’ye Ahsen Yatırım Org Tur. Loj. San. Ve Tic A.Ş’ye verildi.

Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Kanlıca Orman Müdürlüğü, Kartal Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 86 nolu bölme içerisinde kalan ve 30,4 Ha alanı bulunan Gülensu C tipi mesire yeri işletme hakkı, 29 yıllık süre için kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu kanun hükümlerine göre hazırlanan “Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği” 29-a maddesi uyarınca Kapalı Teklif (Artırma) usulü ile ihaleye çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ilk İhale’ye 340 bin TL. teklif verildi. Ancak, ihale teklifi veren firmaya verilmeden anlaşılamayan bir nedenle iptal edildi.

Bunun üzerine Müdürlük 2.ihaleye çıktı. 2.ihalede 267.224,04 TL teklif edildi. Anlaşılamayan bir nedenle 2. ihale de iptal edildi. 3.kez ihaleye çıkıldı.

Yaklaşık maliyeti 160.000 TL olan ihaleye Ahsen Yatırım isimli tek bir firma katıldı. Firma sadece 1000 TL. artırımda bulunarak ihaleye 161.000 TL. teklifte bulundu. Kanlıca Orman Müdürlüğü İhaleyi uygun bularak ilgili firma ile sözleşme imzaladı.

Orman Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili sorulan soru üzerine şu açıklamayı yaptı.

Genel Müdürlüğün açıklaması

Gülensu C Tipi Mesire (Orman İçi Dinlenme Yeri) olduğu, İlgili alanın merkezi bir kavşak üzerinde olması, Bu alanda yaz aylarında kontrolsüz bir şekilde mesire yeri olarak kullanıldığı, Kontrolsüz giriş ve çıkışlardan yine kontrolsüz piknik yapılmasında mütevelli yangınların çıktığı, bu nedenle sahanın kontrol altına alınarak çıkan yangınların önlenmesi, İçerisinde mevcut su kaynağının bulunması, Çevre nüfusun mesire yeri ihtiyacının giderilmesi amacıyla 06.07.2012 tarihli Mesire yeri teklif raporu tanzim edilerek makama sunulmuş olup, 16.08.2012 gün ve 239 sayılı olur ile bu alan Gülensu Mesire Yeri olarak tescil edildiği tespit edilmiş olup;

Kartal Orman İşletme Şefliği sınırlarında bulunan 30,4 ha ( 304 Dönüm)vüsatlı Gülensu C tipi mesire yeri kullanım hakkının kapalı zarf teklif usulü ile ihale yapılmasının 2012/15 sayılı genelge çerçevesinde Başbakanlık Makamınca 06.05.2013 gün ve 1122 sayılı emirleri ile uygun görülmüştür. Başbakanlık oluruna istinaden Gülensu mesire yerinin ihalesi 03.03.2015 günü saat 14.00 ilgili kurumlardan alınan görüşlere müteakiben yapılmış olup ihaleyi alan Ahsen Yatırım Org Tur. Loj. San. Ve Tic A.Ş. ile 29 yıllığına, yıllık 161 Bin TL.ye 16.03.2015 tarihinde sözleşme imzalanmış ve tüm iş ve işlemler mevzuat doğrultusunda devam etmektedir.

Genel Müdürlük gönderdiği yazısında, ihalenin iki kez iptal edilmesinden hiç bahsetmediği gibi, neden 340 bin TL’ye verilmedinğinden de bahsetmiyor. 

O zaman kamuoyu adına buradan soruyoruz

1- ilk ihalede 340 bin TL teklif edildi mi? Hangi firma teklif etti?

2-il ihale hangi gerekçeyle iptal edildi?

3- iki ihaleye teklif veren firmalar 3.ihaleye neden ve hangi gerekçelerle teklif vermemişlerdir?

4- 2.ihale de, 270 bin TL teklif verildiği halde bu ihale neden verilmedi? Hangi gerekçeyle iptal edildi?

5-3.ihalede 161 bin TL’ye verildi. 340 bin TL’ye verilmeyen ihale, 161 bin TL’ye iverildiğinde devlet milyarlarca lira zarara uğratılmış olmuyormu?