CHP’li, Kartal Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı Osman Güdü’nün, Demirli İnşaat, Demirli Kardeşlerin bir kısım plan tadilatları ile inşaat işlerini takip ettiği, Demirli Kardeşlerin Güdü’ye plan tadilatları ve inşaat işlerini takip etmesi için 22.05.2012 tarihinde vekaletname verdiği de ortaya çıktı.

Yine belgelere göre, Güdü’nün Demirli’ye ait 118 pafta 9045  ad 1 parsel’le 16.02.2012 tarihinde ilgilenmeye başladığı da ortaya çıktı. Hatta bu parselde yapılan kaçak yapıya 22.08.2012 tarihinde mıntıka mühendisince “yapı tatil” tutulduğu, ilgili müdürlükçe para cezası verilmek üzere encümene havale edildiği ancak belediye başkanının olur vermemesi üzerine işlem yapılmadığı iddia edildi

Güdü tanımıyorum demişti

 Oysa aylar önce, Osman Güdü’nün tanımıyorum dediği ancak “skandal”  bir plan tadilatıyla meclisten geçirdiği  “2663 ada 584 parsel, 2357 ada 6 parsel ile, 118 pafta, 9045 ada, 1 Parsel sayılı yerlerin, Demirli İnşaat’a ait olduğu belirlendi.

 

“Meclisi yanıltmıştı”

Aylar önce, (6 )  parsel’le ilgili 1/1000 ölçekli imar planında değişiklik talep edilmiş, İmar Komisyonu Başkanı Osman Güdü,  Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne bir yazı yazarak belediyenin arsa sahibine kamulaştırmasız el atmadan dolayı her hangi bir şekilde ödeme yapıp yapmadığı yada burayla ilgili her hangi hukuki bir işlem bulunup bulunmadığını sormuştu.

Meclis ve Hukuk Komisyonu yanıltılmış

Güdü, Hukuk Komisyonuna yazdığı yazıda Rahmanlar “2663 ada 584 parsel, 2357 ada 6 parsel” yerine, “Çavuşoğlu mahallesi, 1176 ada 2 parsel sayılı taşınmaz ile Kartal Yakacık 114 pafta 2188 ada 96-100-101-102 sayılı taşınmazlara ilişkin arsa bilgilerini yazmış, Hukuk İşleri Müdürlüğü de doğal olarak, Osman Güdü’nün yazısındaki bilgilere göre inceleme yaparak “sözü edilen taşınmazlara ilişkin Belediyemiz aleyhine ikame edilmiş derdest bir dava ya da kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadığını”  bildirmişti.

Hukuk İşlerinin bu yazısı üzerine, başka bir arsaya ait bilgilerle plan tadilatı teklifi meclisten geçmişti..Oysa Arsa sahibi Kerimoğlu Vakfı, kamulaştırmasız el atmadan dolayı 2000 yılında Kartal Asliye Hukuk Hakimliği’ne dava açmış ve 2001 yılında davayı kazandığı için İBB’den kendisine 620.607.500 lira ödendiği de ortaya çıktı.

Mahkeme kararları dosyasında olmasına rağmen, nasıl olmuştu da bu evraklar görmezden gelinmiş veya  yok edilmiş, hem bürokratlar hem de meclis yanıltılmıştı.!

 

Meclisten tekrar Müdürlüğü’ne iade edilen bu dosya müdürlüğünde bekliyor.

 

Güdü istifa edecek mi.?

Olayın ortaya çıkması üzerine Güdü bu olayın kendi hatasından kaynaklandığını söylemiş, yapılan işlem meclis tarafından iptal edilmişti.

 

Olayın internet sitemizde yayımlanmasının ardından, konu mecliste gündeme geldiğinde, meclis kürsüsünde esip gürleyen Osman Güdü, beni eleştirerek birilerini çamur siyaseti yapmakla suçlamış ve şunları söylemişti “saçımın kılı kadar bir şeyi getirsinler koysunlar şuraya anında istifa etmezsem şerefsizim” 

 

Ben o gün yazdığım bir yazımda şunu söylemiştim “İkinci bir konu, biz bu arsanın kime ait olduğunu dahi bilmiyoruz, hiç merak etmedik. Ama doğrusunu söylemek gerekirse şimdi merak etmeye başladık, eğer Osman Güdü bu arsanın kime ait olduğunu biliyorsa açıklasın hem kamuoyu hem de biz de öğrenmiş oluruz, açıklamazsa mecburen merakımızı gidermek için biz araştırmak zorunda kalacağız.” demiştim.

Şimdi o kaygılarımda ne kadar haklı olduğum bir kez daha ortaya çıktı. Bu kadar belgeden sonra, Osman Güdü İmar Komisyonu Başkanlığı’ndan kalması etik değildir istifa etmesi gerekir.

 

Eski ve yeni durumu ne olur

Konunun uzmanları, skandallarla dolu ve plan tadilatı yapılması istenen bu arsanın, plan tadilatından önceki durumu ve plan tadilatının yapılması durumundan sonraki durumun nasıl bir farklılık arz ettiğini şöyle açıklıyorlar..

 

--Alan 7.600 metre kare emsal 1.75 iken yapılacak tadilatla ada yapılarak ve okul ile imar arsası arasından yol geçirilerek  emsalin 2.50’ye çıkarıldığını, böylelikle 7.600 x2.50 – 19.000 metre kare inşaat alanı 100 metre kareden yaklaşık 190 daire..

 

Yasal haliyle ise 4.650 Metre kare emsal 1.75 – 8.137 metre kare inşaat alanı olur, 100 metre kareden yaklaşık 81 daire yapılıyor..

Bu plan tadilatıyla elde edilen daire sayısı yaklaşık 100 daire..