Kartal Belediye Meclisinin,  belediye Başkanı’na verdiği üç adet genel yetkiyi iptal etmesinin ardından, belediye başkanı yasal yetkisini kullanarak meclisin aldığı iptal kararını, bir kez daha görüşülmek üzere  meclise geri gönderdi. Meclis, 1 Ekim 2012 günkü toplantısında belediye başkanının bu teklifini oy çokluğu ile ”ret”  etti.

 

Belediye Başkanı, konuyla ilgili meclise gönderdiği yazıda, meclisin kaygılarını dile getiren ifadelere yer vererek adeta itirafta bulundu. Başkan yazısında ayrıca, topu Hukuk Komisyonu’na attı.

 

Belediye Başkanı yazısında şu görüşlere yer verdi

--Karar ve dayanağı teklif hiçbir hukuki ve haklı bir sebebe dayandırılmamıştır. Oysa bu karar ile iptal edildiği bildirilen 2009/100-2010/33-2012/74 sayılı meclis kararları, Meclis Komisyonları tarafından değerlendirilmiş, raporlanmış, hukuka uygun bulunarak ve kamu menfaati gözetilerek verilmiş kararlardır.

 

--Öte yandan, iptal edildiği bildirilen kararlara dayanılarak yapılan yatırımlar ve sair işlemler yine meclis ve encümen kararlarına dayanılarak tamamlanmıştır. İşbu kararların iptali bu kararlara dayanılarak yürütülen işlemleri etkileyip, büyük kamu zararına neden olacağı tartışmasızdır.

--Ayrıca iptal edildiği bildirilen Meclis kararları yasaya uygun olarak kesinleşmiş olup, kararlarda ret oyu kullananlar tarafından dahi süresinde dava açılmamıştır.

--Herhangi bir hukuki gerekçe taşımadan verilen işbu keyfi karar Meclis kararlarının güvenirliğini ve idari istikrar ilkesini zedeleyecektir.

   Bu nedenlerle 03.09.2012 tarih ve 2012/125 sayılı Meclis Kararlarının, kamu menfeati de gözeterek 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesine göre yeniden değerlendirilmesi hususunu arz ederim..

Öte yandan meclisin belediye başkanının yetkilerini iptal etmesiyle özellikle bu kararlarda imzası bulunan meclis üyeleri ve hukuk komisyonu üyelerini sıkıntılı günlerin beklediği belirtiliyor. Yargı kararlarına ve hukuka aykırı alınan bu kararlardan dolayı meclis üyelerine ve hukuk komisyonu üyelerine zimmet ve cezaların gündeme gelebileceği ifade ediliyor..