Ümraniye referanduma yönelik olarak dört koldan halkla buluşuyor. Bu yönde birçok gönüllü gruplar bir araya gelerek veya farklı kanallarla sokağa inmiş ve yeni anayasanın ülkenin geleceğini tehlikeye sokacağını halka anlatmaya çalışıyorlar. Bu çalışmaların Ümraniye’de büyük bir ses getirdiği sokağın nabzı tutulduğunda görülmektedir.

Yeni yasanın insanlara herhangi bir umut ve gelecek vaat etmediğini düşünerek çalışmalarını hızlandıran Ümraniye Referandum Gönüllüleri Platformu halkı bilgilendirmek için bir panel düzenlemeye karar vermişlerdir. Bu noktada OHAL kararnamesiyle haksız bir şekilde görevden uzaklaştırılan anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim KABOĞLU 1 Mart Çarşamba saat 19:30 Ümraniye Prenses Plazada “ Türkiye’nin Anayasa Gündemi ve Referandum” konulu panel ile halkla buluşacaktır.

Bu buluşmanın halkın bilgilendirilmesi noktasında büyük bir fayda sağlayacağı aşikârdır.  Ülkenin geleceği için kaygı duyan ve bu noktada referandumda hayır oyu kullanacak tüm platform ve siyasi partiler bu paneli önemsiyor ve destekliyorlar.

CHP Halk Partisi Ümraniye Örgütü de tüm kadrolarıyla bu panele destek vermektedir.  Çünkü önerilen anayasa teklifi konusunda halkın bilgilendirilmesi sonuca pozitif yönde etki edeceği düşündüklerinden, bu yöndeki tüm platformlara açıktan destek vermektedirler.